Zouden we allemaal een masker moeten dragen tegen het coronavirus?

De kwestie van maskers dragen tijdens de coronavirus-pandemie is een constant onderwerp van discussie. Hoewel veel landen aanbevelen om bescherming te blijven gebruiken wanneer je de straat op gaat, heeft de WHO ook advies gegeven. Moeten we dus allemaal tijdens deze pandemie een masker dragen? Laten we dat eens uitzoeken.
Zouden we allemaal een masker moeten dragen tegen het coronavirus?

Laatste update: 21 mei, 2020

Bepalen of we allemaal een masker zouden moeten dragen tijdens de coronavirus-pandemie is een van de grote vragen geworden die voor velen tot een constante zoektocht naar informatie heeft geleid. Zowel de algemene bevolking als besluitvormers debatteren over het al dan niet gebruiken van dit beschermende materiaal.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zelf tussenbeide gekomen en heeft, zoals je hieronder zult zien, enkele punten over deze kwestie verduidelijkt. Er zijn echter landen en regio’s waar het gebruik van maskers al wettelijk is voorgeschreven en daar heb je geen andere keuze.

Het is in ieder geval belangrijk om te weten hoe je ze correct draagt en welke maskers voor welke situatie nodig zijn. Een mondmasker is niet hetzelfde als een chirurgisch masker, net zoals niet alle andere reguliere maskers hetzelfde zijn.

In dit artikel gaan we uitleggen welke soorten neus-mondbescherming er zijn, en vervolgens toelichten op wat de WHO erover zegt. Tot slot zullen we enkele vragen over hun gebruik aansnijden waaraan moet worden voldaan om effectief te zijn.

Zoals je zult zien, hoeven we niet allemaal maskers te dragen tijdens de coronavirus-pandemie. We zouden echter wel maskers moeten dragen wanneer de gezondheidsautoriteiten dit aanmoedigen of wanneer we hiertoe verplicht zijn.

Soorten maskers om tijdens een pandemie te gebruiken

Mondkapje

In deze coronavirus-pandemie worden we geconfronteerd met een grote vraag of we al dan niet een masker moeten dragen. Nou, in de eerste plaats moeten we ons houden aan de wetten van het land of de staat waarin we leven.

Als de autoriteiten daar vereisen dat je een masker moet dragen om je door het gebied te bewegen, dan heeft het geen zin om hierover in discussie te gaan. Het is echter ook belangrijk om te onthouden dat een mondmasker niet hetzelfde is als een chirurgisch masker en ook niet hetzelfde is als een gewoon gezichtsmasker.

Een mondmasker

Dit zijn objecten die van niet-filterende materialen zijn gemaakt. Hun functie is om de verspreiding van ademhalingsdruppels van een geïnfecteerde persoon in de omgeving te verminderen. Met andere woorden, ze beschermen een persoon niet tegen infectie. Het kan echter de kans op verspreiding van de ziekte verminderen.

Chirurgisch masker

Dan hebben we het chirurgische masker. Dat is de klassieke rechthoek met vouwen die je achter je oren vast haakt. Deze maskers hebben ook geen filters. Net als de mondmaskers voorkomen ze niet dat een persoon geïnfecteerd raakt, maar verminderen ze wel de verspreiding van ademhalingsdruppels. Het is een fysieke barrière.

Gezichtsmasker

Ten slotte zijn er maskers met filters in drie basissoorten verkrijgbaar, afhankelijk van hun filtercapaciteit. Het eerste niveau is FFP1, dat virale deeltjes niet kan stoppen.

De maskers van het tweede en derde niveau (FFP2- en FFP3-maskers) worden aanbevolen om besmetting te voorkomen. De filtercapaciteit van deze maskers varieert tussen de 92% en 98%.

Het gebruik van speciale maskers moet aan gezondheidswerkers worden voorbehouden. De algemene bevolking zou dus alleen gewone maskers moeten dragen.

Wat beveelt de WHO aan?

Verpleegkundige met masker

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een document opgesteld (Engelse link) met aanbevelingen voor de vraag of iedereen tijdens een coronavirus-pandemie al dan niet een masker moet dragen. Dit document wordt regelmatig aangepast aan het nieuwe bewijsmateriaal dat beschikbaar komt.

De WHO verduidelijkt dat er tot op heden geen definitieve wetenschappelijke studies zijn die de effectiviteit van het gebruik van een masker bij de algemene bevolking hebben bewezen. Dit betekent niet dat ze het gebruik ervan ontmoedigen. Ze maken echter wel duidelijk dat er geen specifiek onderzoek is om dit te ondersteunen.

In het ideale geval zouden we het beste zelfgemaakte maskers kunnen dragen. Op die manier wordt de beschikbaarheid van beschermende elementen die door gezondheidswerkers worden gebruikt niet vermindert.

Zowel chirurgische maskers als gezichtsmaskers kunnen beperkt beschikbaar zijn en er zijn geografische gebieden waar ze schaars zijn. De prioriteit moet zijn om ervoor te zorgen dat er voldoende maskers zijn voor onze zorgverleners.

Ondertussen moeten de besluitvormers in verschillende landen deze aanbevelingen overwegen en op hun situatie toepassen. De WHO stelt voor dat het gebruik van een masker niet verplicht gesteld zou moeten worden. In ieder geval niet voordat ze hun beschikbaarheid voor zorgverleners kunnen garanderen.

Op dezelfde manier moeten er duidelijke publiciteitscampagnes zijn waarin wordt uitgelegd hoe ze correct kunnen worden gebruikt. Ook moet men de verschillen tussen een mondmasker, een chirurgisch masker en een gezichtsmasker toelichten. Elk masker heeft namelijk zijn eigen toepassing.

Technieken voor het gebruik van maskers

Vrouw met een mondkapje

Mondmaskers, chirurgische maskers en gezichtsmaskers hebben allemaal een juiste manier om ze te gebruiken (Spaanse link). De effectiviteit van het dragen ervan hangt af van het juiste gebruik:

  • De manier om het masker af te doen bij thuiskomst is fundamenteel. Raak het gebied dat in contact komt met je mond en neus niet aan wanneer je het uittrekt. Het is ook raadzaam om het masker in een specifiek deel van het huis achter te laten.
  • Als het mondstuk tijdens het gebruik nat wordt, dan moet je het vervangen. Vocht vermindert het filtervermogen van ademhalingsdruppels. Op dezelfde manier mag je niet hetzelfde masker gebruiken om verschillende plekken te betreden. Experts bevelen ten minste twee opties aan.
  • Hoewel men het een mondmasker noemt, moet het zowel de mond als de neus bedekken. Ademhalingsdruppels kunnen via beiden in de lucht komen, dus je moet de neus en mond bedekken.

Moeten we dus allemaal tijdens deze pandemie een masker dragen?

Concluderend, als je land of regio wetgeving heeft over het gebruik van gezichtsmaskers, dan moet je deze volgen. Het belangrijkste is dat ze correct worden gebruikt en dat men precies begrijpt waarvoor ze moeten worden gebruikt.

Het doel is om de circulatie van ademhalingsdruppeltjes in de lucht te verminderen, maar alleen een geschikt gezichtsmasker (FFP-2 en FFP-3) dat correct gebruikt wordt kan voorkomen dat we geïnfecteerd raken. De andere maskers vormen slechts een barrière die de besmetting bemoeilijkt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.