Wereldnierdag: waarom wordt het gevierd?

Je nieren zijn essentieel, want ze vervullen veel regulerende functies. Daarom kunnen slecht functionerende nieren gevaarlijke gevolgen hebben. In dit artikel vertellen we je meer over je nieren en over de dag die gewijd is aan de bewustwording van hun belang.
Wereldnierdag: waarom wordt het gevierd?

Laatste update: 28 juli, 2022

Wereldnierdag (World Kidney Day) wordt jaarlijks op de tweede donderdag van maart gevierd. Het doel van deze dag is mensen die aan een chronische nierziekte lijden bewust te maken van gezonde leefgewoonten. Maar om de dynamiek van deze dag en de ziektes die de nieren schaden te begrijpen, maken we even kort kennis met deze organen.

De nieren spelen een heel belangrijke rol in het lichaam, want ze filteren het bloed, voeren de onevenredige hoeveelheid vocht samen met giftige stoffen af, brengen de in het bloed aanwezige stoffen in evenwicht, en hebben een belangrijk effect op de bloeddruk. Door dit te begrijpen kunnen we vervolgens een brede kijk krijgen op wat problemen kan veroorzaken.

Wereldnierdag vieren

Wereldnierdag werd bedacht om mensen bewust te maken van het belang van de nieren voor het lichaam en ze te erkennen. Het doel is preventief bewustzijn te kweken, tijdige informatie over risicofactoren geven, en daarnaast inzicht te verstrekken in de beste manier om met een belangrijke niercomplicatie om te gaan.

De voor het evenement van 2021 gekozen zin maakt het doel “goed leven met een nierziekte” duidelijk. De dag werd aanvankelijk mogelijk gemaakt door de Internationale Vereniging voor Nefrologie (ISN) en de Internationale Federatie van Nierstichtingen (IFKF).

Nieren maken deel uit van de essentie van het leven, dus zorg voor ze bevordert een lang leven.

De doelen van Wereldnierdag

De doelen van Wereldnierdag zijn veelvoudig en belangrijk, zodat de informatie alle punten bereikt en zo de gewenste wereldwijde bewustwording wordt bereikt. Tot de belangrijkste punten behoren de volgende doelstellingen:

 • Waardevolle gegevens brengen aan verschillende medische sectoren over zowel het stellen van de diagnose als succesvolle vermijding van de ziekte.
 • Benadrukken van de risicofactoren die nierproblemen kunnen uitlokken.
 • Wijzen op niertransplantaties als een zeer doeltreffende manier om nierfalen te bestrijden.
 • Moedig de bevolking aan de verantwoordelijkheid op zich te nemen om donor te zijn als een heldhaftig gebaar dat de wereld kan veranderen.
 • Vraag de gezondheidsautoriteiten te investeren in tests die ernstige nierproblemen kunnen vaststellen.

Misschien vind je dit artikel ook leuk:
Waarom vieren we Wereld Lupus Dag?

Thema’s van voorgaande jaren

Tekening van nieren

Elk jaar sinds 2006 heeft Wereldnierdag een thema waar men zich op richt om de voortgang ervan te bevorderen. Zoals eerder vermeld is “goed leven met een nierziekte” het thema voor 2021. Tegelijk vinden we het interessant om de thema’s van voorgaande jaren te belichten om de evolutie van de herdenking op te merken:

 • 2006:“Zijn je nieren in orde?” had tot doel een waarschuwing te geven om nierfalen vroegtijdig op te sporen.
 • 2007:“Chronische nierziekten: veel voorkomend, schadelijk en behandelbaar probleem.” Dit drukte uit dat het een moeilijkheid is waarmee geleefd kan worden, maar die alarmerende nadelige gevolgen heeft als het niet op tijd behandeld wordt.
 • 2008:“Je verbazingwekkende nieren!” Verheerlijking van de rol van de nieren in het organisme.
 • 2009:“Bescherm je nieren: houd je bloeddruk laag”. De relevantie van het beheersen van de bloeddruk, zodat de bloedvaten van de nieren niet beschadigd raken.
 • 2010:“Bescherm je nieren: Beheers diabetes.” Daaruit blijkt dat hoge bloedsuikerwaarden schadelijk zijn voor de nieren.
 • 2011:“Bescherm je nieren: Red je hart.” Om het verband aan te tonen tussen nierproblemen en hartproblemen.
 • 2012:“Doneer – Nieren voor het leven – Ontvang.” Benadrukken dat donatie een geweldige oplossing is.
 • 2013: “Nieren voor het Leven – Stop Nieraanval!” Stop schade aan de nieren door het nemen van voorzorgsmaatregelen.
 • 2014:“Chronische nierziekte en veroudering: Je nieren verouderen, net als jij.” Toenemende incidentie van chronische nierproblemen bij ouderen.
 • 2015:“Niergezondheid voor iedereen.” Zoeken naar gezondheidsevenwicht om de verschillende niergebreken te behandelen.

Thema’s van de afgelopen 5 jaar

 • 2016:“Nierziekte & kinderen: Handel vroeg om het te voorkomen!” Constante zorg voor de niergezondheid van de jongsten om problemen op lange termijn te voorkomen.
 • 2017:“Nierziekte & Obesitas.” Obesitas als risicofactor door nadelen in de cytokine synthese in vetweefsel
 • 2018:“Nieren & Gezondheid van Vrouwen: Include, Value, Empower“. Gericht op vrouwelijke patiënten om stem te krijgen in de strijd tegen nierfalen.
 • 2019:“Niergezondheid voor iedereen overal.” Gericht op het waarderen van rechtvaardigheid bij de behandeling van iedereen die door nierproblemen getroffen wordt.
 • 2020:“Niergezondheid voor iedereen overal: van preventie tot opsporing en rechtvaardige toegang tot zorg.” Het kreeg een brede focus om in de viering veel gebieden aan te pakken.

Wat is chronische nierziekte?

Een chronische nierziekte is de geleidelijke achteruitgang van het niervermogen, die zich over wisselende perioden kan voordoen. De achteruitgang wordt gekenmerkt door beschadiging van de nefronen (kleine filters die het bloed zuiveren), die het werk nog wel kunnen volhouden met wat beschadigde niercellen. Er komt echter een moment dat het filterproces tekort schiet en waarop dit in het bloed aan te tonen is.

Oorzaken

Tot de belangrijkste oorzaken behoren hoge bloeddruk, suikerziekte, glomerulonefritis en chronische pyelonefritis (Spaanse link). Anderzijds is er een kans op nierproblemen verbonden met erfelijke factoren. Ook kunnen sommige medicijnen bij langdurig gebruik chronisch nierfalen veroorzaken.

Uiteindelijk is de oorzaak die het meest waarschijnlijk tot chronische nierproblemen leidt is diabetes. Volgens peilingen ontstaat 1 op de 3 gevallen van nierproblemen bij mensen met een te hoge bloedsuiker. Een te hoge bloedsuikerspiegel beschadigd de nieren.

Het belang van vroegtijdige diagnose

Een dokter houdt een plastic dwarsdoorsnede vast van een nier

De inspanning die sinds Wereldnierdag is bedacht wordt gedaan om de vroegtijdige diagnosefase te perfectioneren is te danken aan het feit dat het specialisten meer ruimte geeft om te behandelen en zo de achteruitgang te vertragen. Laten we niet vergeten dat de symptomen onopgemerkt  kunnen blijven tot het nierfalen zeer ernstig is.

Het is duidelijk dat tijd als de belangrijkste bondgenoot fungeert, zodat afgeleide complicaties geen invloed hebben op de behandeling die elke patiënt nodig heeft. Een vroege diagnose redt dus levens.

Behandeling en herstel

Het eerste dat opgemerkt moet worden is dat de ziekte niet te genezen is. Wel hebben de patiënten de mogelijkheid om het ontstaan van  schade te vertragen of zelfs te stoppen. De opties die men inzet om de situatie zo min mogelijk te laten verslechteren zijn onder andere:

 • Een specifiek dieet en medicijnen naar gelang het geval. Dit helpt bij het reguleren van de zuurgraad, die vroeger geheel onder de verantwoordelijkheid van de nieren viel.
 • Dialyse. Deze behandeling doet het werk van het reinigen van het bloed wanneer de nieren niet meer kunnen uitvoeren. Deze optie is voorbehouden aan kritieke gevallen.
 • Niertransplantatie. Dit wordt beschouwd als de enige optie wanneer nierziekte in het eindstadium bereikt is. Op dit punt hebben de nieren niet langer de capaciteit om het lichaam in leven te houden.
 • De tijd en mate van herstel na het nemen van maatregelen hangt af van zowel de behandeling als de ernst van het geval. Desondanks moet de ziekte steeds opnieuw worden geëvalueerd, want verwaarlozing kan het leven van de patiënt in gevaar brengen.

Hoe kan ik bijdragen aan Wereldnierdag?

Het doel is om mensen bewust te maken en ook de informatie te verspreiden. Ondertussen nemen de vormen van steun die men op afstand kan geven elk jaar toe.

 • Daarom is de beste manier om bij te dragen het delen van de informatie op sociale netwerken met behulp van de officiële poster.
 • Daarnaast kan het uiten van een persoonlijke of nabije ervaring helpen om het bewustzijn te vergroten.
 • Een andere variant van steun is in de vorm van geld. Dit kan zowel via donaties als inzamelingsacties bereikt worden.

Wat je moet onthouden

Een vroege diagnose is op dit moment het belangrijkste hulpmiddel om met een chronische nierziekte om te gaan. Daarom is wachten op symptomen geen optie. Actie ondernemen is dat wel.

In die zin is het ook een goed idee om gewoonten aan te nemen om je risico te verkleinen, zoals een zoutarm dieet, het weggooien van tabak, het beperken van alcoholgebruik en het invoeren van lichaamsbeweging in de dagelijkse routine. Het leven zit in de nieren!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Enfermedad renal crónica; definición y clasificación. 2008. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=18711
 • Eknoyan G. Definición y clasificación de la enfermedad renal crónica: la búsqueda de refinamientos. Kidney Int. 2007.
 • Soriano C. Definición y clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica. Prevalencia. Claves para el diagnóstico precoz. Factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Nefrología. 2004.
 • Flores J, Alvo M, Borja H, Morales J, Vega J, Zúñiga C, Müller H y Münzenmayer J. Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones. 2009. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000100026
 • Coresh J, Byrd D, Astor B, Briggs J, Eggers P y Lacher D. Concienciación, prevalencia y tendencias de la enfermedad renal crónica entre los adultos estadounidenses, 1999 a 2000. J Am Soc Nephrol. 2005.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.