Wat je moet doen als je partner een depressie heeft

Mensen met een depressie ervaren diepe droefheid en apathie. Ondersteuning van hun dierbaren is een sleutel voor herstel. Het is echter belangrijk om te weten wat je moet doen en zeggen om je steun te betuigen.
Wat je moet doen als je partner een depressie heeft

Geschreven door Virginia Martínez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Als je je partner met een depressie probeert te helpen, dan kun je vaak met de beste bedoelingen dingen zeggen of doen die in werkelijkheid je geliefde niet helpen. In feite kunnen ze precies het tegenovergestelde effect hebben. We geven je in dit artikel daarom wat advies over wat je moet doen en zeggen als je partner een depressie heeft.

Depressie

Vrouw zit in de knoop

Het is belangrijk om degene met een depressie niet de schuld te geven van zijn huidige toestand. Een depressie is een emotionele stoornis. Het wordt gekenmerkt door een gevoel van constante apathie en verdriet, waardoor je de interesse in praktisch alles kunt verliezen.

Om deze reden is het erg belangrijk om je dierbare steun, geduld en begrip te bieden. Een depressie kan variëren van tijdelijk tot chronisch, of van licht tot ernstig. Enkele symptomen zijn:

 • Gevoelens van verdriet of leegte.
 • Vaak huilen.
 • Verlies van interesse in de meeste dingen die je vroeger interessant vond.
 • Vermoeidheid, gebrek aan energie.
 • Gebrek aan eetlust, of juist het tegenovergestelde.
 • Angst en rusteloosheid.
 • Prikkelbaarheid of uitbarstingen.

Aangezien het een aandoening is, kun je het beste zo snel mogelijk een specialist om advies vragen om complicaties te voorkomen. In ernstige gevallen kan een specialist medicijnen voorschrijven om het te behandelen. Hoe het ook zij, als je partner een depressie heeft, dan weet je misschien niet wat je moet doen, wat je moet zeggen of wat je moet vragen.

Wat te zeggen en wat niet te zeggen

Vrouw met depressie met haar partner achter haar

Begrip en geduld zouden de houding moeten zijn die je aanneemt als je partner een depressie heeft. Met de beste bedoelingen en bewogen door de behoefte om je partner zich beter te laten voelen, heb je er toch over nagedacht om dit soort dingen te zeggen:

 • “Je moet gewoon wilskracht gebruiken.”
 • “Je moet iets doen, doe je ding.”
 • “Ga meer naar buiten en maak je hoofd leeg.”
 • “Denk aan alles wat je hebt, er is geen reden om je zo te voelen.”

We raden je echter ten zeerste af om deze dingen tegen iemand met een depressie te zeggen. Dit soort uitspraken vereenvoudigt en bagatelliseert een toestand die niet eenvoudig of triviaal is. Het is alsof je ze vraagt om een inspanning te leveren die ze niet kunnen, of om iets te bagatelliseren waardoor ze elke dag lijden.

Mensen met een depressie kwellen zichzelf al en geven zichzelf de schuld van alles wat ze niet kunnen doen. Ze begrijpen bovendien in veel gevallen niet waarom ze zich zo voelen.

Het is daarom belangrijk om ze eraan te herinneren. Wat je dus tegen je partner kunt zeggen als deze aan een depressie lijdt, zijn positieve bemoedigende woorden, zoals:

 • “Wat kan ik voor je doen?”
 •  “Ik ben er voor je.”
 • “Je bent niet alleen.”
 • “Het is niet jouw fout.”
 • “Dit gaat weer over. Ik zal er voor je zijn.”
 • “Ik hou van je.”

Op die manier is je steun dus onvoorwaardelijk, zonder onvrijwillige verwijten over de situatie van je partner en zonder dat je partner zich op wat voor manier dan ook schuldig voelt.

Wat moet ik doen als mijn partner een depressie heeft?

Steun je partner als hij een depressie heeft

Bied ondersteuning en wees er voor je partner. In de meest ernstige gevallen is het aanbevelen van therapie de beste optie. Er zijn veel dingen die je kunt doen om je partner te ondersteunen. Hieronder geven we een paar voorbeelden:

Probeer je partner te begrijpen

Je moet begrijpen dat een depressie geen emotionele toestand is waar je partner voor heeft gekozen (Engelse link). Hij begrijpt misschien niet eens waarom hij zich zo voelt. Het is niet zijn schuld.

Wees geduldig

Een depressie is een aandoening die lang kan aanhouden. Om deze reden moet je ook de hoop niet verliezen. Bewapen jezelf met geduld en begrip en blijf je steun en liefde bieden zolang het herstelproces duurt.

Dwing je partner niet om dingen te doen

Zoals we al eerder zeiden, voelt iemand met een depressie zich al schuldig, omdat hij niet veel dingen kan doen. Hierdoor kan het erg contraproductief zijn om iemand te dwingen, bijvoorbeeld om het huis te verlaten of nieuwe dingen te doen.

Let op suïcidale neigingen

Hoewel het een extreme situatie is, hebben sommige mensen met een depressie zelfmoordgedachten. Om deze reden moet je op de volgende signalen letten:

 • Over zelfmoord praten (“Ik wil niet leven,” “Ik zou beter af zijn als ik dood ben,” “Ik wil zelfmoord plegen”).
 • Methoden voor zelfmoord verwerven.
 • Een testament maken, hun bezittingen ordenen om ze weg te geven, enz.
 • Afscheid nemen van dierbaren.

Er kunnen echter andere signalen zijn en vaak zijn ze niet duidelijk. Wat de situatie ook is, dit soort gedachten betekent dat de persoon onmiddellijk een specialist moet zien.

Bied je steun aan

Zoals we al eerder zeiden, moet je steun onvoorwaardelijk zijn, zonder op enigerlei wijze dwingend te zijn. Geef je partner niet het gevoel dat hij er niet overheen kan komen, of dat hij waardeloos is. In veel gevallen hoef je niets te zeggen, je moet er gewoon zijn. Geef je partner het gevoel dat hij niet alleen is.

Aan de andere kant is het ook belangrijk om de behandeling te bevorderen. Je zou je partner kunnen aanraden om een therapie te starten om zijn aandoening te behandelen. Houd er echter rekening mee dat het al dan niet starten van de therapie hun eigen beslissing moet zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • OMS. (2016). La depresión. Journal of Chemical Information and Modeling. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Álvarez Ariza, M., Atienza Merino, G., Ávila González, M., González García, A., Guitián Rodríguez, D., De las Heras, E., … Triñanes, Y. (2014). Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. https://doi.org/10.1109/LINDI.2012.6319475
 • Guadarrama, L., Escobar, A., & Zhang, L. (2006). Bases neuroquímicas y neuroanatómicas de la depresión. Revista de La Facultad de Medicina.
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos., Antonio; Salguero, José Martín; Mae Wood, Cristina; Dongil, Esperanza; Latorre, J. M. (2012). La depresión en atención primaria. Papeles Del Psicólogo, 33(1), 2–11. Retrieved from https://www.redalyc.org/html/778/77823404001/
 • Clínica Universitaria de Navarra. (n.d.). Depresión: Causas, síntomas y tratamiento. Retrieved January 17, 2019, from https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/depresion

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.