Zes symptomen van een zware depressie waar je van op de hoogte moet zijn

Om goed met de symptomen van zware depressie om te kunnen gaan, is het van essentieel belang om gebruik te maken van zowel medicijnen als therapie, aangezien de cognitieve behavioristische benadering het meest effectief is.
Zes symptomen van een zware depressie waar je van op de hoogte moet zijn

Laatste update: 08 oktober, 2021

Een zware depressie is een van de meest heftige vormen van depressie waar je mee te maken kunt krijgen. We leven tegenwoordig in een zeer geavanceerde maatschappij, als je kijkt naar technologische en sociale aspecten. Toch blijft de emotionele wereld voor ons een probleem. Deze wereld bestaat uit persoonlijke hoekjes en gleuven waar miljoenen mensen alsmaar in vast blijven zitten.

Depressie is een van de meest voorkomende ziektes in onze hedendaagse wereld. Desalniettemin blijft het een stille en discrete impact hebben, een onaangename realiteit waar niet iedereen even goed mee om kan gaan of überhaupt over wil praten.

Het komt vaak genoeg voor dat andere mensen zeggen dat we gewoon een beetje moeten opfleuren en onszelf weer op gang moeten zien te krijgen. Er zijn nog altijd genoeg mensen die denken dat het een kwestie is van naar een andere versnelling schakelen en gewoon vrolijk zijn.

In werkelijkheid blijven de meeste mensen depressie dus nog steeds associëren met droefheid. Deze mensen denken dat je dit probleem kunt overwinnen door gewoon wat vaker te lachen en je humeur gedwongen te veranderen. Maar eigenlijk is depressie, en vooral een zware depressie, veel diepgaander en wreder dan dat.

We vergeten dat droefheid, naast een negatieve connotatie, ook een adaptieve waarde heeft. Het helpt ons om te reflecteren, om in onszelf te kijken en om vooruit te gaan. In het geval van een zware depressie is droefheid echter helemaal niet adaptief, maar juist compleet het tegenovergestelde.

Het is een reeks van innerlijke en zeer duistere processen. Dit zijn acute en vermoeiende processen die de persoon die ermee geconfronteerd wordt meesleuren in een spiraal van weerloosheid.

In dit artikel gaan we het hebben over deze symptomen van een zware depressie.

De symptomen van een zware depressie

1. Anhedonie bij zware depressie

Eigenlijk is droevig zijn helemaal geen verklaring voor geen enkele vorm van depressie. Zware depressie, in zijn meest extreme vorm, is eerder martelend en aanhoudend.

Waar mensen in het geval van een zware depressie vooral last van hebben, is anhedonie, en de kenmerken hiervan uiten zich op de volgende manier:

 • Desinteresse in de dingen om zich heen.
 • Gebrek aan het ervaren van vreugde.
 • Extreme vermoeidheid.
 • Voortdurende prikkelbaarheid.
 • Gebrek aan initiatiefneming.
 • Onvermogen om activiteiten uit te voeren (niet omdat deze persoon last heeft van een lichamelijk probleem, het is simpelweg een gebrek aan energie en drang om dingen te doen).

2. Sommige symptomen doen zich altijd voor

Een van de symptomen van een zware depressie is duisternis

Volgens het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders bestaan er vijf concrete symptomen die met deze aandoening geïdentificeerd kunnen worden. Dit zijn symptomen zoals:

 • Bijna dag in dag uit een depressieve gemoedstoestand.
 • Verminderde interesse in de activiteiten waar iemand voorheen van genoot.
 • Slapeloosheid of juist te veel slapen.
 • Gewichtsverlies of gewichtstoename in een zeer korte tijd.
 • Concentratieproblemen en het onvermogen om keuzes te maken.
 • Schuldgevoelens.
 • Extreme vermoeidheid.
 • Suïcidale gedachten.
 • Traag bewegen.

3. Aspecten die niet verbonden zijn aan zware depressie

Dit diagnostisch handboek legt ook uit dat er een paar dimensies bestaan die zich niet voordoen in het leven van iemand die last heeft van zware depressie.

Hiermee wordt bedoeld:

 • Zware depressie kan niet in verband worden gebracht met pijn die veroorzaakt wordt door het verlies van een dierbare.
 • Het kan ook niet in verband worden gebracht met scheiding. Onthoud dat dit een normaal proces is waar mensen doorheen gaan wanneer ze iemand of iets verliezen.
 • Er kan geen zware depressie gediagnosticeerd worden als de persoon in kwestie last heeft gehad van manische aanvallen of psychoses of andere soort aandoeningen.

4. Er bestaat niet slechts één vorm van zware depressie

Vrouw die wordt meegesleurd door een donkere wolk

Iets dat zeer duidelijk moet zijn wanneer we het hebben over mentale aandoeningen, is dat elk geval uniek is. Elke persoon is anders en zal daarom ook een reeks unieke karakteristieken vertonen. En het is van essentieel belang om te weten hoe je deze unieke karakteristieken kunt behandelen.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om je te realiseren dat er in het algemeen twee soorten zware depressie bestaan.

Dit zijn de volgende:

 • Zware depressie waarbij iemand maar één keer in zijn hele leven een aanval heeft.
 • Recitatieve depressie: deze vorm is veel complexer en komt eigenlijk veel vaker voor. Er zijn genoeg patiënten die al gedurende hun adolescentie last hebben gehad van zware depressie en hier later in hun leven nog een paar keer last van krijgen.

5. Wat is de oorzaak?

Zware depressie is een zeer ingewikkelde aandoening, die gepaard gaat met allerlei doolhoven en zwarte gaten – zowel voor de wetenschap als voor de patiënten zelf. Dit komt doordat we hier te maken hebben met een aandoening die, in het algemeen, niet maar één oorzaak heeft, meer allerlei verschillende oorzaken kan hebben.

 • Voor een deel is de aanleg voor dit probleem genetisch.
 • Maar ook je opvoeding, educatie en mogelijke trauma’s kunnen een rol spelen.
 • De tegenslagen die iemand heeft meegemaakt tijdens zijn jeugd, zoals zijn sociale situatie, kunnen ook mogelijke indicatoren zijn.
 • De persoonlijkheid van het individu speelt natuurlijk ook een bepalende rol (laag zelfvertrouwen, cognitieve problemen, aangeleerd gevoel van hulpeloosheid).
 • Financiële problemen en perioden van crisis zijn ook mogelijke factoren.

Daarnaast mogen we echter ook niet vergeten dat zware depressie, in veel gevallen, een chemisch probleem is: een verlaging in het dopaminegehalte, waardoor het altijd belangrijk is om de juiste medicatie te ontvangen.

6. Er bestaan meerdere manieren om zware depressie te behandelen

Vrouw die droevig is en lijdt aan een zware depressie

Om zware depressie effectief aan te pakken, is het noodzakelijk om je te richten op alle beschikbare opties. Denk hierbij aan onder andere de volgende zaken:

 • De essentiële dingen, die niemand over het hoofd kan zien, zijn medicatie en psychotherapie. Dit zijn namelijk de meest geschikte cognitieve en behavioristische behandelingen. Vooral cognitieve gedragstherapie blijkt een van de beste manieren te zijn om depressie te behandelen.
 • Daarnaast kan er echter ook gebruik worden gemaakt van meer emotionele technieken, zoals rationele verbeelding, assertiviteitstraining en probleemoplossingstechnieken. Dit zijn allemaal behulpzame hulpmiddelen om elke vorm van depressie of angst te overwinnen.

Elke persoon zou gebruik moeten maken van de strategieën die voor hem het meest behulpzaam zijn om zijn depressie beetje bij beetje te boven te komen.

Afbeeldingen door Agnes Cecile 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.