Hebben wetenschappers de 'lichamelijke bron van depressie' ontdekt?

Wat als de kans op depressie bepaald zou worden door factoren in het lichaam? Volgens een recent onderzoek is dit inderdaad een mogelijke verklaring, want bepaalde verbindingen in de hersenen zouden deze aandoening veroorzaken. Is dit de lichamelijke bron van een depressie?
Hebben wetenschappers de 'lichamelijke bron van depressie' ontdekt?

Geschreven door Francisco María García

Laatste update: 27 mei, 2022

In een vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek heeft men in de hersenen de lichamelijke bron van depressie ontdekt.

De ontdekking kan aanleiding geven tot de ontwikkeling van theorieën die de behandeling en de kijk op deze geestelijke ziekte zullen veranderen. Het zou ook een grote vooruitgang zijn in het begrijpen van de lichamelijke bron van depressie.

De University of Warwick in het Verenigd Koninkrijk en de University of Fudan in China hebben aangetoond dat een depressie de orbitofrontale cortex en laterale hersenschors aantast. Dit deel van de hersenen wordt geactiveerd wanneer een persoon gestraft wordt of geen beloningen ontvangt.

Als gevolg van deze vaststelling gaat men uit van dit idee.

Misschien houdt een depressie wel verband met het gevoel dat iemand ervaart wanneer hij niet beloond wordt.

Het onderzoek is belangrijk in de strijd tegen depressie

Men is op zoek naar de lichamelijke bron van depressie. Depressieve vrouw.

Professor Feng is de onderzoeker. Dit zegt hij over de resultaten:

“Minstens één op de tien personen zal gedurende zijn leven aan een depressie lijden. Depressie komt zo vaak voor in de moderne maatschappij dat we zelfs sporen van Prozac (een antidepressivum) vinden in het kraanwater van Londen.

Dooronze ontdekking en in combinatie met de vele gegevens van over de hele wereld en met onze nieuwe methoden, kunnen we de bron van een depressie lokaliseren.Dit zal nieuwe wegen openen: in de nabije toekomst zullen we betere therapeutische behandelingen kunnen ontwikkelen. We zullen dus in staat zijn om deze vreselijke ziekte te behandelen.”

Resultaten van het onderzoek naar de lichamelijke bron van depressie

Vrouw met stemmingswisselingen

Onderzoekers hebben in China de hersenen van 909 personen gescand. Ze gebruikten daarbij MRI’s met een hoge precisie. Uit de gegevens van deze scans konden zij belangrijke conclusies trekken.

Namelijk dat bij iemand met een depressie er activiteit was in de verbindingen tussen verschillende delen van het menselijk brein. Die activiteit stelden ze vast in de orbitale mediale cortex en in de laterale hersenschors.

Te weinig beloning?

Deze delen van de hersenschors worden geassocieerd met het te weinig ontvangen van beloningen. Precies dit hersendeel vertoonde een sterkere verbinding in de hersenen van de groep personen met een depressie.

Men heeft dus vastgesteld dat bij deze aandoening bepaalde verbindingen in de hersenen in werking zijn. Deze ontdekking zal van geweldig belang kunnen zijn bij de behandeling.

Bronnen van depressie

Depressief meisje

In dit belangrijke onderzoek heeft men dus het navolgende aangetoond. Dit deel van de hersenen wordt geactiveerd wanneer een persoon een zware straf ondergaat of wanneer hij of zij een gewenste beloning niet krijgt. Om die reden geloven de experts dat een depressie verband zou kunnen houden met de ervaring van straf of beloning.

De ontdekking zou ons de mogelijkheid bieden om nieuwe behandelingen uit te proberen en een andere visie op deze geestelijke aandoening te ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt het ons natuurlijk ook een belangrijke basis om de lichamelijke bron van depressie te kunnen begrijpen.

Welke factoren hebben invloed op depressie?

Het is niet zo dat er slechts één factor is die een depressie veroorzaakt. In de praktijk zijn sommige mensen er vatbaarder voor dan anderen.

We geven je een overzicht van een aantal verklaringen waarin men probeert om de aanleg voor deze ziekte te verklaren:

Genetische en biochemische factoren

  • Wanneer er in het gezin of in de familie al sprake is van een geschiedenis van depressie; dan is het risico op deze stoornis groot.
  • Biochemische factoren. Bovendien wijzen bepaalde onderzoeken uit dat de biochemie in de hersenen een belangrijke rol speelt. Bij personen met een ernstige depressie zijn de neurotransmitters niet in evenwicht. Dit zijn bepaalde chemische bestanddelen.

Slaap en medicijnen

  • Het is ook zo dat de slaappatronen van depressieve mensen vaak anders zijn.
  • Als laatste factor vermelden we dat sommige medicatie een depressie kan veroorzaken of verlichten. Ook bepaalde hormonen kunnen een verandering in de emotionele toestand van een persoon teweegbrengen.

Omgevingsfactoren

  • Bepaalde situaties kunnen ook leiden tot een depressie; bijvoorbeeld de dood van een naast familielid of van een vriend. Andere mogelijke oorzaken zijn: een chronische ziekte, interpersoonlijke problemen, economische problemen, een echtscheiding, enzovoort.
  • Alle voorgaande factoren kunnen depressieve episodes veroorzaken. Maar als deze langer aanhouden, dan worden die episodes uiteindelijk een klinische depressie.

Overige oorzaken

Een seizoensgebonden aandoening 

Mensen die hieraan lijden zullen een depressieve periode doormaken in de wintermaanden wanneer de dagen korter worden. Men gaat er van uit dat wanneer het aantal uren daglicht stijgt, het evenwicht in bepaalde chemische stoffen in de hersenen verandert.

Andere oorzaken

Sommige mensen hebben negatieve mentale beelden en een laag zelfbeeld. Ze hebben ook het gevoel dat ze weinig of geen controle hebben over de omstandigheden in hun leven en hebben de neiging om zich te veel zorgen te maken. Deze personen hebben meer aanleg om aan een depressie te lijden.

Het lijkt dat dit patroon van negatieve gedachten al in de kindertijd of tijdens de adolescentie ontstaat. Na verloop van tijd zal dit zich ontwikkelen tot een depressieve persoonlijkheid.

Als jij of iemand die je graag ziet aan een depressie lijdt, aarzel dan nooit om hulp te vragen. Dat is de beste manier om te herstellen en je opnieuw geweldig te voelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.