Wat is rapid sequence induction?

Veranderingen in de luchtwegen van een persoon kunnen leiden tot de dood. Rapid Sequence Induction kan echter de sleutel zijn tot het redden van vele levens.
Wat is rapid sequence induction?

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Rapid sequence induction is een techniek voor orotracheale intubatie, het inbrengen van een buis in de luchtpijp. Deze procedure wordt normaal gesproken uitgevoerd op de spoedeisende hulp.

Om dit goed te doen is het echter noodzakelijk dat de arts een reeks stappen uitvoert. Het niet goed uitvoeren van of het overslaan van stappen kan het leven van de patiënt in gevaar brengen.

Een onderzoek stelt het volgende: “Voor de medisch specialist van de spoedeisende hulp is het beheer van de luchtwegen een fundamenteel onderdeel van hun basiscompetenties.”

Rapid sequence induction is een zeer belangrijke methode op de eerste hulp. Daarom is het essentieel dat artsen weten hoe ze een rapid sequence induction moeten uitvoeren. Dit zal het risico op verstikking bij bepaalde patiënten verminderen.

Wanneer voeren artsen een rapid sequence induction uit?

Hulpverleners en artsen in een ziekenhuis

Mensen hebben een rapid sequence induction nodig wanneer ze op de eerste hulp aankomen met een dreigend risico op een falend ademhalingssysteem. Na een snelle beoordeling kunnen de artsen de procedure snel en nauwkeurig uitvoeren.

De gevolgen van het niet goed uitvoeren een rapid sequence induction kunnen variëren van hypoxemie tot het veroorzaken van een letsel in de luchtwegen wanneer de orotracheale buis wordt ingebracht. Daarom is het belangrijk voor de arts om rustig te blijven en alle stappen precies uit te voeren.

In sommige gevallen is het niet duidelijk of een orotracheale intubatie noodzakelijk is. Wanneer de mogelijkheid echter bestaat dat de patiënt het nodig heeft, zal de arts de ingreep uitvoeren.

Men houdt hierbij altijd rekening met de volgende symptomen, die een rapid sequence induction noodzakelijk kunnen maken:

 • gezwollen hematoom in de nek.
 • thoracaal trauma met hypotensie.
 • hevige brandwonden.
 • obstructie van de luchtwegen.
 • hartaanval.

Als de patiënt bovendien geagiteerd is omdat hij niet normaal kan ademen, moet hij onmiddellijk worden verdoofd. Daarna moet de arts zo snel mogelijk de rapid sequence induction uitvoeren.

De juiste procedure

Artsen brengen een buis aan in de longen

Om een succesvolle intubatie uit te voeren, moet er een aantal stappen worden gevolgd. De artsen zullen deze stappen op een behendige, snelle en precieze manier uitvoeren. Zo kunnen ze een aantal van de eerder genoemde problemen vermijden.

We geven hieronder het stappenplan weer zoals de arts opvolgt tijdens het uitvoeren van deze ingreep. Bedenk echter wel dat dit een voorbehouden handeling is en alleen uitgevoerd mag worden door bekwaam en gekwalificeerd personeel.

Voor de intubatie

 • Hef het hoofd van de patiënt op door er een kussen onder te leggen.
 • Til de kaak op door deze omhoog en naar voren te duwen.
 • Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit de mond en keel.
 • Zuig alle afscheidingen (zoals bloed, braaksel) op.

Rapid sequence induction

 • Houd de laryngoscoop met één hand vast en breng hem in de mondhoek in.
 • Beweeg de tong opzij en breng de laryngoscoop naar voren en omhoog.
 • Plaats de punt van het instrument in het epiglottis.
 • Om het risico op verstikking of regurgitatie te verminderen, moet een andere deskundige de Sellick-manoeuvre uitvoeren. Deze moet dit doen tijdens de duur van de intubatie.
 • Als de glottis of stembanden niet goed zichtbaar zijn, moet iemand anders de BURP-manoeuvre uitvoeren om ze bloot te leggen. Op deze manier kunnen de artsen de laryngoscoop goed plaatsen zonder de luchtwegen en stembanden te beschadigen.
 • Als de arts de buis op de juiste manier inbrengt, kan hij de laryngoscoop verwijderen zonder de buis te verplaatsen. De buis wordt dan vastgemaakt en aangesloten op de beademingsmachine.

Hoewel wij het gebruik van de Sellick- en BURP-manoeuvres noemen, mogen deze nooit worden gebruikt als de patiënt een trauma heeft of een vreemd voorwerp in de luchtpijp heeft.

Medicijnen

Het toedienen van medicijnen is niet altijd direct nodig bij het uitvoeren van rapid sequence induction. Er zijn echter gevallen waarin het zonder medicijnen onmogelijk zou zijn om de patiënt te intuberen.

Wanneer een patiënt onrustig is, is het nodig om hem of haar een kalmerend middel te geven. Wanneer de patiënt ernstige pijn heeft, moet er naast een kalmerend middel ook een pijnstiller gegeven worden.

Er zijn een aantal omstandigheden waarin de artsen van de spoedeisende hulp de patiënt een spierverslappend middel moeten geven. Dit is essentieel wanneer de intubatiebuis door bepaalde druk niet door de luchtpijp heen kan.

Zoals je ziet, is het een procedure die alle deskundigen die op de spoedeisende hulp werken correct moeten kunnen uitvoeren. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de patiënten zo min mogelijk schade aan hun luchtwegen oplopen. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke medicijnen ze in bepaalde situaties mogen toedienen. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Almarales, J. R., Saavedra, M. Á., Salcedo, Ó., Romano, D. W., Morales, J. F., Quijano, C. A., & Sánchez, D. F. (2016). Inducción de secuencia rápida para intubación orotraqueal en Urgencias. Repertorio de Medicina y Cirugía25(4), 210-218.
 • Calvache, J. A., Sandoval, M. X., & Vargas, W. A. (2013). Fuerza aplicada por el personal de salud sobre un simulador del cartílago cricoides durante la realización de la maniobra de Sellick en la intubación de secuencia rápida. Revista Colombiana de Anestesiología41(4), 261-266.
 • Carrillo-Esper, R., Vinay-Ramírez, B., & Bahena, A. (2008). Maniobra BURP. Revista mexicana de Anestesiología31(1), 63-65.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.