Wat is positieve psychologie en waar wordt het voor gebruikt?

Positieve psychologie richt zich op het welzijn van mensen vanuit een wetenschappelijke benadering. We analyseren het hier.
Wat is positieve psychologie en waar wordt het voor gebruikt?

Laatste update: 01 juli, 2022

“Behandeling gaat niet alleen over het repareren van wat kapot is, maar ook over het koesteren van het beste in ons.” Dit is een van de centrale ideeën die Martin Seligman, een van de belangrijkste grondleggers van de positieve psychologie, wil overbrengen.

Positieve psychologie draait om het begeleiden van mensen, zodat ze kunnen herkennen wat hun kwaliteiten en sterke punten zijn. Dit is de springplank die bijdraagt tot hun welzijn en tot het beter oplossen van moeilijkheden.

Wat is positieve psychologie?

Samen met Mihály Csíkszentmihályi is Seligman een van de grondleggers van de positieve psychologie. Voor hen is positieve psychologie die welke zich richt op de ontwikkeling van het potentieel van mensen, waarbij de nadruk ligt op hun sterke punten en deugden.

Een van haar fundamentele veronderstellingen is dat, door zich te richten op de hulpbronnen van de proefpersonen, het mogelijk is hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Van daaruit neemt de positieve psychologie een kritisch standpunt in ten opzichte van de manier waarop de psychologie in het algemeen gewerkt heeft: met een benadering die gebaseerd is op een tekort of gebrek, en zo een model of synoniem van psychopathologie (Spaanse link) wordt in plaats van het potentieel van de mens te versterken.

“Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie van positieve ervaringen, positieve individuele eigenschappen, instellingen die de ontwikkeling ervan vergemakkelijken, en programma’s die de kwaliteit van leven van individuen helpen verbeteren en tegelijk het optreden van psychopathologie voorkomen of verminderen.”

Het beheersen van emoties

Voor Seligman draagt de traditionele psychologie logische consequenties in zich van de naoorlogse psychologie die gericht is op het herstellen van de aangerichte schade. Daarom richt de positieve psychologie zich in plaats daarvan op strategieën die gericht zijn op de erkenning van sterke punten.

Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van hulpbronnen om mensen te begeleiden op de weg naar een voller leven van welzijn en kwaliteit. Het is ook een manier om hen te helpen leren gelukkig te zijn.

De nadruk wordt gelegd op het beheer van emoties in contact met ervaringen die ons motiveren en opwinden en die ons vervullen met een gevoel van doelgerichtheid. Net zoals het belangrijk is de wonden van het verleden te helen, meent de positieve psychologie dat zaken zoals eigenwaarde, zelfkennis, veerkracht en introspectie even belangrijk zijn.

De positieve psychologie is erin geslaagd een corpus van wetenschappelijke ideeën en concepten over geluk en welzijn te vormen.

Het is ook belangrijk te benadrukken dat positieve psychologie een manier is om losse eindjes van andere theorieën aan elkaar te knopen. Concepten als Bowlby’s gehechtheidstheorie, Maslow’s behoefte-theorie, en Goleman’s emotionele intelligentie zijn enkele van de ideeën die zich meer op het optimale en minder op de psychopathologie richtten.

We denken dat je misschien ook geïnteresseerd bent om dit artikel te lezen:
Wat betekent de kleur blauw in de psychologie?

Waarvoor wordt positieve psychologie gebruikt?

Duimen omhoog
Het positieve versterken is de beste eigenschappen van mensen bevorderen.

Enkele van de doelstellingen die vanuit deze benadering worden nagestreefd zijn de volgende:

  • Onze doelen en doelstellingen identificeren, en ons zo helpen ons te oriënteren op wat we verlangen.
  • Een optimistische en veerkrachtige houding aannemen. Dit betekent dat we in staat zijn te denken dat de dingen goed kunnen aflopen. Het betekent niet dat we waanvoorstellingen hebben of naïef zijn. Net zoals we momenten van zorg geven aan bepaalde gedachten, moeten we ook de tijd nemen om ons gunstige en bevredigende scenario’s voor te stellen. Tegelijk impliceert het kansen erkennen ondanks crisis en situaties beschouwen als bronnen van leren.
  • Bezorgd zijn met het hier en nu. Toekomstgerichte angst en op het verleden gerichte depressie leiden ons af van de tijd en ruimte waarin we kunnen handelen en hoofdrolspelers kunnen zijn.

Het PERMA-model

Het door Seligman voorgestelde model omvat de volgende componenten:

  • Positieve emoties. Dit verwijst naar het in contact komen met positieve en aangename emoties, zoals hoop, vreugde en dankbaarheid.
  • Bevlogenheid is de conjunctie tussen verlangen en doen. Het gaat erom in een toestand te komen die ons in staat stelt in de stroom van het heden te komen.
  • Relaties richten zich op het aangaan van gezonde, respectvolle en wederkerige relaties.
  • Zingeving heeft alles te maken met het zin kunnen geven aan wat we doen.
  • Prestatie is het bereiken van resultaten die ons voldoening geven en ons motiveren om verder te gaan. Het geeft ons positieve feedback.

Het geluk dat met het PERMA-model als doel wordt nagestreefd is een persoonlijke ontwikkeling naar welzijn.

Vind je dit artikel leuk? Je vindt het misschien ook leuk om te lezen:
Altijd pech? Zet je negatieve gedachten om in positieve gedachten

Positieve psychologie is niet hetzelfde als giftige positiviteit

Het is belangrijk te benadrukken dat positieve psychologie geen giftige positiviteit propageert – dat wat geluk als een kritiekloze opdracht neemt. Integendeel, ze bevordert het werken met emoties en met de erkenning en het beheer ervan.

Mensen besteden veel tijd aan nadenken over hoe ze hun zwakheden kunnen veranderen. Ze besteden echter vaak heel weinig tijd aan nadenken over hoe ze vanuit hun sterke punten kunnen groeien. Dit is een goede synthese van wat de positieve psychologie propageert.

Geluk wordt ook gevonden in de kleine dingen van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld een pauze nemen met een kop koffie of genieten van een wandeling met de hond. In die zin komt ieder mens te weten hoe te herkennen wat goed voor hem is. Er zijn namelijk geen universele recepten voor geluk.

Positieve emoties zijn een bron van gezondheid en welzijn – vandaar het belang om je ermee te verbinden. Naast het feit dat er steeds meer onderzoek over dit onderwerp bestaat, zou niemand vandaag de dag de essentiële rol van houding en positieve gedachten bij het herstel van iemand na een ongeluk of ziekte in twijfel trekken.

Ten slotte is het goed op te merken dat positieve psychologie niet zomaar een intentieverklaring is. Het heeft een wetenschappelijke onderbouwing en studies die de doeltreffendheid ervan bevestigen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Contreras, Francoise, & Esguerra, Gustavo. (2006). Psicología positiva: una nueva perspectiva en psicología. Diversitas2(2), 311-319. Recuperado em 26 de maio de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982006000200011&lng=pt&tlng=es.
  • Lupano Perugini, María Laura, & Castro Solano, Alejandro. (2010). PSICOLOGÍA POSITIVA: ANÁLISIS DESDE SU SURGIMIENTO. Ciencias Psicológicas4(1), 43-56. Recuperado en 26 de mayo de 2022, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212010000100005&lng=es&tlng=es.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.