Wat is interpersoonlijke therapie?

Interpersoonlijke therapie is gericht op de behandeling van depressies die verband houden met de psychosociale context. Wil je er meer over weten? In dit artikel vertellen we je er meer over.
Wat is interpersoonlijke therapie?

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Persoonlijke relaties hebben de neiging complex te zijn. Daarom is het normaal dat we problemen hebben om ze goed te beheren en dat er conflicten ontstaan die uiteindelijk onze geestelijke gezondheid aantasten. Om deze zo goed mogelijk aan te pakken, werd in 1969 de interpersoonlijke therapie ontwikkeld.

Het waren Gerald Klerman en Myrna Weissman (Engelse link) die een nieuwe manier ontdekten om therapie te geven door de ziekte van elke patiënt (depressie, laag gevoel van eigenwaarde, angst) in verband te brengen met de psychosociale context waarin hij leeft.

Deze therapie richt zich vaak op depressieve stoornissen, hoewel je er nu ook andere aandoeningen mee kunt behandelen. De voordelen zijn onder andere het oplossen van interpersoonlijke conflicten, omgaan met rouw of het overwinnen van depressie.

Hoe werkt interpersoonlijke therapie?

Wat is interpersoonlijke therapie en wanneer moet je het gaan doen

Dit type therapie richt zich op depressies, eetproblemen of andere stoornissen die hun oorsprong vinden in een slecht beheer en een slechte benadering van intermenselijke relaties. Men kan er bepaalde gangbare methoden achter ontdekken, zoals psychoanalyse, cognitieve gedragstherapie of het humanisme.

Interpersoonlijke therapie is echter uniek en valt niet onder een van deze gebieden. De mechanismen waarop deze therapie zich richt zijn de symptomatologie van de patiënt, de conflicten die hij heeft, en de interpersoonlijke relaties die hij onderhoudt.

  • Symptomatologie. De patiënt kan zich droevig voelen, een zeer laag gevoel van eigenwaarde hebben, geen zin meer hebben om te doen waar hij of zij vroeger zo gepassioneerd over was, een totaal gebrek aan motivatie hebben, enzovoort.
  • Conflicten. Er zijn conflicten die zeer duidelijk zijn, zoals het hebben van een vervelende baas, een schadelijke relatie of contact met een giftige familie.
  • Relaties. Emotionele afhankelijkheid, niet in staat zijn grenzen te stellen, niet weten hoe de eigen verlangens kenbaar te maken en niet weten hoe relaties af te kappen die alleen maar schade aanrichten.

Het proces van de interpersoonlijke therapie

Zodra al deze problemen zijn opgespoord, kan het proces van de interpersoonlijke therapie beginnen. Daartoe moet een inleidend gesprek worden gevoerd. Dit stelt de professional in staat een diagnose te stellen en uit te zoeken wat er met de persoon in kwestie aan de hand is.

De therapeut gaat vervolgens dieper in op al deze problemen. Als de patiënt een diepe depressie heeft, kan het zijn dat hij een farmacologische behandeling (Spaanse link) nodig heeft als aanvulling op de interpersoonlijke therapie die hij krijgt. In sommige gevallen kan dit goed helpen.

De evolutie van elk individu zal het aantal noodzakelijke sessies en de frequentie ervan bepalen. De professional zal de nodige veranderingen aanbrengen om de therapie zo aan te passen dat er een merkbare verbetering optreedt.

Wanneer is interpersoonlijke therapie een goed idee?

Interpersoonlijke therapie is nuttig wanneer er conflicten in relaties zijn die veel ongemak veroorzaken. Het is normaal dat je niet over de middelen beschikt om ze adequaat te beheersen, en daarom is psychologische therapie zo noodzakelijk.

Deze vorm van therapie is ook nuttig wanneer een dierbare overlijdt. Omgaan met rouw is ingewikkeld en kan de nabestaanden in een diepe depressie storten. Daarom kan dit middel helpen bij het rouwproces.

We kunnen ook relatieproblemen noemen die het gevolg zijn van slechte communicatie, gebrek aan grenzen stellen, negatieve relaties, enzovoort. Deze vorm van therapie kan al deze problemen behandelen en oplossen, wat zeer nuttige hulpbronnen zal opleveren, niet alleen voor het huidige moment, maar ook voor de toekomst.

Wanneer je lijdt aan een depressie en niets heeft tot nu toe geholpen, kan interpersoonlijke therapie een grote verandering teweegbrengen. Medicijnen alleen zullen niet helpen om deze levensbeperkende probleem te overwinnen. Daarom is het een zeer nuttige vorm van therapie.

Wat zijn de resultaten?

Na interpersoonlijke therapie zul je veel blijer zijn

Na het ondergaan van dit type therapie is het meest voor de hand liggende resultaat dat de patiënt zich veel beter zal voelen. Misschien is iemand nog niet helemaal van zijn of haar depressie af, maar dit is een zeer lange weg. Toch zal iemand op korte termijn enthousiaster  zijn om dingen te doen. Hij of zij zal motivatie vinden waar die eerder leek te zijn verdwenen.

Iets heel belangrijks dat de moeite waard is om te noemen, is dat relaties veel gezonder zullen zijn. De manier waarop iemand met anderen omgaat zal anders zijn. Ze hebben namelijk meer middelen om conflicten te beheersen, grenzen te stellen en oplossingen te vinden voor verschillende interpersoonlijke problemen. Bovendien zal iemand het minder moeilijk vinden om zich los te maken van giftige mensen.

Wanneer moet je naar een professional?

Je moet naar een professional gaan die is opgeleid in interpersoonlijke therapie als andere soorten therapie niet werken. Je moet dit ook doen als je problemen hebt in relaties, zelfs als je ze als onbelangrijk beschouwt. De verbetering zal echt merkbaar zijn.

Je verdrietiger voelen dan gewoonlijk, problemen op het werk hebben, niet bij iemand passen, moeite hebben om uit een depressie te komen enzovoorts. Dit zijn allemaal redenen genoeg om dit soort hulp te zoeken. Er is geen reden om je slecht te blijven voelen, en er is niets mis mee om hulp te vragen.

Luiheid, zoals sommigen zeggen, of de kosten van therapie zijn allemaal veelgehoorde excuses. Maar investeren in dit soort therapie zal het beste zijn wat je kunt doen om uit een depressie te komen en om interpersoonlijke relaties te verbeteren, nu en in de toekomst.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Alday, M. V., & Rueda, N. E. Conceptualizaciones metafóricas de los conflictos interpersonales en Psicoterapia. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología5(9), 60-75.
  • Fonseca-Pedrero, E., Pérez-Álvarez, M., Al-Halabí, S., Fernández-Álvarez, J., Suso-Ribera, C., & Crespo Delgado, E. (2021). Tratamientos psicológicos empíricamente apoyados para adultos: una revisión selectiva.
  • Olave Jaramillo, M., Rincón Hoyos, A. C., Gil, L. F., Pacheco López, R., & Alzate Sánchez, R. A. (2021). Implementación de la terapia de solución de problemas en un grupo de pacientes con depresión.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.