Wat is de betekenis van de viral load?

De viral load is een fundamenteel biochemisch of infectieus concept om de evolutie van ziekten te beoordelen. Dankzij deze studie hebben wetenschappers vooruitgang kunnen boeken in de beheersing van pathologieën zoals aids en het huidige coronavirus. In het volgende artikel leggen we uit wat het betekent.
Wat is de betekenis van de viral load?

Laatste update: 21 mei, 2020

Wanneer we het over de viral load hebben, dan verwijzen we naar een biochemische meting die wordt gebruikt om te weten hoeveel van een virus in het lichaam aanwezig is. Deze informatie is erg belangrijk voor specialiteiten zoals infectologie.

Dankzij de viral load-waarden kunnen artsen begrijpen of hun therapeutische plan al dan niet werkt bij patiënten die ziek zijn vanwege een virus. Medische specialisten over de hele wereld gebruiken daarom deze techniek.

  • Deze waarde is vooral belangrijk als het om het virus gaat dat aids veroorzaakt (verworven immuundeficiëntiesyndroom).
  • Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor hepatitis C, evenals voor een andere chronische aandoening die dit virus veroorzaakt.

Bij acute virale ziekten is deze meting in sommige gevallen echter ook vereist, wat het geval kan zijn bij de huidige uitbraak van het coronavirus. Patiënten met een verzwakt immuunsysteem zijn vanwege hun kwetsbaarheid ook vaak kandidaten voor deze tests.

Als je de viral load kent, dan kunnen beginnende infecties vroegtijdig worden opgespoord, die de gezondheid van een patiënt in gevaar zou kunnen brengen.

Kortom, de viral load verwijst naar een numerieke weergave van de hoeveelheid virus die in een lichaamsvloeistof aanwezig is. Het is een schatting in plaats van een exacte meting, maar het onthult het aantal virale deeltjes per millimeter vloeistof, bijvoorbeeld in bloed.

Viral load tijdens een infectie

COVID-19

Bij alle infectieziekten is het voortplantingsmechanisme van het virus in het lichaam vergelijkbaar. De cel die het virus aanvankelijk aanvalt, kan variëren, maar het mechanisme is meestal hetzelfde.

Een virus komt het menselijk lichaam binnen, zoekt de doelcel op en dringt deze binnen en gebruikt het metabolisme om meer kopieën van zichzelf te maken. De virale deeltjes vermenigvuldigen zich en het lichaam probeert zichzelf tegen de aanval te verdedigen, waardoor er een inwendige strijd ontstaat.

Tegelijkertijd blijft het virus cellen infecteren en daarbij de cellen van de gastheer vernietigen. Op een bepaald moment in de strijd komt er een balans en dan kantelt deze balans ten gunste van de een of de ander.

  • Enerzijds zal het lichaam, als het immuunsysteem met succes het virus bestrijdt, herstellen van de ziekte. Dit sluit natuurlijk de mogelijkheid van bepaalde gevolgen op lange termijn niet uit.
  • Aan de andere kant, als het virus sterker is, dan zal het de strijd overleven en mogelijk zelfs de dood van de gastheer veroorzaken.

Wat de viral load meet, is hoeveel exemplaren van een virus er op een bepaald moment aanwezig zijn. Als de viral load hoog is, dan betekent dit dat de infectie zeer actief is en dat de deeltjes zich succesvol vermenigvuldigen.

Deskundigen veronderstellen dat de momenten waarop de viral load het hoogst is, de patiënt het meest besmettelijk is. Dit komt omdat hoe groter het aantal virusdeeltjes er zijn, hoe groter de mogelijkheid om uit te breiden. Er is ook een verband tussen de symptomen die een patiënt vertoont en het aantal deeltjes in zijn of haar bloed.

Het gebruik van PCR-tests

Laborant bekijkt buisjes

De viral load is te bepalen met een laboratoriumtest die het aantal kopieën van een aanwezig virus in een lichaamsvloeistof vaststelt. De meest gebruikelijke test die laboratoria gebruiken om de viral load van een patiënt te bepalen, is de PCR-test. Deze initialen staan voor de Engelse naam Polymerase Chain Reaction (polymerase-kettingreactie).

Met deze test kunnen wetenschappers een heel klein deel van DNA of RNA nemen en vermenigvuldigen om het te meten. Kortom, de test repliceert genetische informatie om een groter volume te hebben, waardoor metingen mogelijk zijn.

PCR-testen dateren uit 1986 en werden al snel beroemd. Tegenwoordig heeft bijna elk land ter wereld een infrastructuur om verschillende PCR-tests met een behoorlijke snelheid uit te voeren.

De PCR-test is niet alleen nuttig als het gaat om het kwantificeren van een viral load. Het heeft meerdere zeer verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld medisch forensisch onderzoek.

Deze kettingreactie maakt het mogelijk om uit een klein fragment een groot aantal kopieën van DNA te halen.  Naast de microbiologie maken dan ook verschillende medische domeinen gebruik van deze techniek.

Waarom is de viral load belangrijk?

Verspreiding van een virus

De viral load is geen exacte meting, maar het maakt een benadering van de werkelijke waarde mogelijk, wat helpt bij behandeling en diagnose. De ziekte COVID-19 is een overheersend onderwerp in het nieuws van vandaag. We zullen het daarom als voorbeeld gebruiken om uit te leggen hoe we het gebruik van de viral load kunnen evalueren.

Volgens wetenschappelijke studies (Engelse link) piekt de viral load van de coronavirus-infectie rond dag 5 of 6 nadat de patiënt geïnfecteerd is geraakt.

Dit is een signaal van besmetting, vooral in ziekenhuizen. Dat komt, omdat het het moment is waarop patiënten waarschijnlijk naar de eerste hulp gaan of in het ziekenhuis worden opgenomen.

Op dezelfde manier hebben kinderen vaak een hoge viral load (Spaanse link) ook al is de ziekte meestal goedaardig bij hen. Dit betekent dat ze belangrijke dragers en besmetters kunnen zijn van SARS-CoV-2.

Een ziekte waarbij het bepalen van de viral load ook zeer gunstig is, is in het geval van AIDS. De viral load van een patiënt helpt infectiologen om de behandeling te bepalen. Met andere woorden:

  • welke antivirale medicatie moet een patiënt innemen?
  • welke dosis is optimaal?
  • hoe lang moet de patiënt deze medicatie innemen?

Tegelijkertijd kunnen artsen beoordelen of de behandeling al dan niet effectief is geweest. Het doel is natuurlijk om de viral load via het behandel-protocol tot veilige waarden te verlagen.

Een nuttige techniek

Kortom, de viral load is een laboratoriumbepaling die niet meer weg te denken is. Het is relatief nieuw op het gebied van onderzoek, maar het is meer dan duidelijk hoe nuttig het kan zijn. Hoe meer specialisten deze techniek wereldwijd gebruiken, hoe beter we infectieziekten zoals hiv en het coronavirus kunnen bestrijden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.