Hoe beïnvloedt COVID-19 het lichaam?

Hoe beïnvloedt COVID-19 het lichaam? Het coronavirus veroorzaakt koorts, hoesten en een verstopte neus. Als de infectie verergert, kan dit leiden tot ademhalingsfalen en overlijden.
Hoe beïnvloedt COVID-19 het lichaam?

Laatste update: 21 mei, 2020

Er zijn nog steeds veel mensen die niet op de hoogte zijn van de effecten die dit virus op het menselijk organisme heeft. Daarom beantwoorden we vandaag de volgende vraag: hoe beïnvloedt COVID-19 het lichaam?

COVID-19 is het virus dat de afgelopen weken een groot deel van de planeet diep heeft getroffen. De infectie die dit virus veroorzaakt, is nu een pandemie geworden en infecteert een enorm aantal mensen.

Het coronavirus behoort tot een familie van virussen die verschillende medische aandoeningen kunnen veroorzaken. COVID-19 is waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een mutatie van het virus. Het werd voor het eerst gedetecteerd in Wuhan, een stad in China, in december 2019.

Deze virusstam was nog nooit bij mensen gevonden. Het grootste probleem met deze infectie is dat het verspreidingsvermogen erg hoog is. Bovendien is het sterftecijfer onder ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem hoger dan 15%.

Dus is het belangrijk om te weten wat de symptomen van het coronavirus zijn en hoe COVID-19 het lichaam beïnvloedt. We beantwoorden deze vragen in onderstaand artikel.

Hoe beïnvloedt COVID-19 het lichaam?

COVID-19 is een virus dat verschillende problemen kan veroorzaken. In de meeste gevallen van infectie – bijna 80% – ervaren mensen slechts milde symptomen. Ze verschijnen geleidelijk en leiden meestal niet tot complicaties. Deze symptomen zijn:

  • Koorts: meestal rond de 38ºC
  • Keelpijn
  • Hoesten
  • Verstopte neus
  • Vermoeidheid en algehele spierpijn
Hoe beïnvloedt COVID-19 het lichaam

Iedereen kan echter een ernstiger geval van infectie ontwikkelen. Dit geldt voornamelijk voor ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. In deze gevallen hebben mensen moeite met ademhalen en kan de infectie leiden tot ademhalingsfalen.

De risicopopulatie omvat ook mensen met diabetes, hoge bloeddruk en hartproblemen. De symptomen verschijnen gemiddeld ongeveer 5 dagen na het oplopen van het virus. De incubatietijd van COVID-19 kan echter tot 14 dagen duren. Met andere woorden, er kunnen 14 dagen verstrijken tussen het in contact komen met het virus en het ontstaan van symptomen.

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

COVID-19 verspreidt zich voornamelijk via de druppeltjes die uit onze luchtwegen komen. Dit zijn kleine druppeltjes die vrijkomen als we hoesten of niezen. Daarom zeggen experts dat het virus zich van persoon tot persoon verspreidt, vooral op plaatsen met grote groepen mensen en drukte.

Het virus zou afstanden van 1 tot 2 meter af kunnen leggen, wat dus de veilige afstand is die we tussen ons en andere mensen moeten houden. Het lijkt er echter op dat dit niet het enige vorm van transmissie is.

Volgens wetenschappelijke rapporten kunnen deze minuscule druppels ook objecten en oppervlakken besmetten. Dit betekent dat een gezond persoon besmet kan raken door in contact te komen met een besmet voorwerp.

Daarnaast is het belangrijk erop te wijzen dat kinderen mogelijk een sleutelgroep zijn in deze pandemie. Maar dit is niet vanwege hun immuunsysteem. Het komt eerder door hun neiging om alles wat ze zien aan te raken en voorwerpen in hun handen en in hun mond te stoppen.

Daarom moeten we extra voorzichtig zijn met kinderen, omdat ze gemakkelijk drager kunnen worden en COVID-19 naar anderen kunnen verspreiden.

Hoe de verspreiding van COVID-19 voorkomen?

Kind met masker om tegen COVID-19 te beschermen

Om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, moeten we eerst de regels respecteren die ons land of onze staat oplegt. In veel landen is het van cruciaal belang dat burgers gedurende een bepaalde tijd in huis blijven.

  • De regeringen hebben de mensen bevolen hun huis alleen te verlaten als het absoluut noodzakelijk is.
  • Daarnaast is het belangrijk dat iedereen regelmatig zijn handen wast. Het gebruik van zeep en water is voldoende maar je kunt ook handdesinfecterende middelen op alcoholbasis gebruiken.
  • Op dezelfde manier moeten we objecten en oppervlakken reinigen die mogelijk zijn besmet met het virus.
  • Ook moeten degenen die contact hebben met iemand met het coronavirus een masker dragen.
  • Daarnaast kun je het beste je neus en mond met een wegwerpdoekje bedekken als je hoest of niest. Gooi het vervolgens meteen weg. Als je geen papieren zakdoekje hebt, gebruik dan de binnenkant van je elleboog.

We mogen niet uit het oog verliezen dat we met een pandemie te maken hebben. We moeten allemaal ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Als je symptomen hebt, neem dan telefonisch contact op met de hulpdiensten en blijf bij anderen uit de buurt. Wellicht ook interessant voor jou

Mythen over het coronavirus die je veel hoort
Gezonder Leven
Lees het op Gezonder Leven
Mythen over het coronavirus die je veel hoort

Bij de verschijning van COVID-19 zijn er ook veel mythen over het coronavirus verschenen. Lees hier meer over welke dat zijn.
De inhoud van deze publicatie dient uitsluitend ter informatie. Op geen enkel moment kan deze dienen om de diagnoses, behandelingen of aanbevelingen van een professional te vergemakkelijken of te vervangen. Raadpleeg bij twijfel je vertrouwde specialist en vraag zijn/haar goedkeuring voordat je met een procedure of behandeling begint.