Waarom je geen alcohol moet drinken in het bijzijn van kinderen

Alcohol en kinderen zijn in geen enkel opzicht compatibel. Het normaliseren van deze gewoonte vanaf jonge leeftijd heeft gevolgen op emotioneel en gedragsniveau.
Waarom je geen alcohol moet drinken in het bijzijn van kinderen
Diego Pereira

Beoordeeld en goedgekeurd door de dokter Diego Pereira.

Geschreven door Daniel Osuna Sisco

Laatste update: 08 april, 2023

Alcoholgebruik is normaal geworden in bijna alle recreatieve ruimten; toch zijn er verschillende redenen waarom je geen alcohol zou moeten drinken in het bijzijn van kinderen. Dit scenario creëert een verkeerde internalisatie in de geest van de kleintjes, wat het risico vergroot dat ze op jonge leeftijd gaan drinken.

En zoals een studie (Engelse link) gedeeld in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs blootlegt, leidt dit tot andere mentale en emotionele gezondheidsproblemen, niet alleen in de kindertijd, maar ook in de adolescentie en de volwassenheid. Wat zijn de gevolgen? Waarom zouden kinderen niet in de buurt van alcohol mogen zijn? Laten we dat eens nader bekijken.

De problemen die alcohol veroorzaakt

In het algemeen is alcohol bij hoge concentraties schadelijk voor de gezondheid. Volgens cijfers (Engelse link) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakt alcoholgebruik jaarlijks wereldwijd meer dan 3 miljoen sterfgevallen.

Onder de getroffenen is er een hogere prevalentie onder mannen, die meer dan driekwart van de totale jaarlijkse sterfgevallen voor hun rekening nemen.

Bij de analyse van de oorzaken van alcoholgerelateerde sterfgevallen vinden we zowel gezondheids- als sociale factoren. We zullen de schadelijke gevolgen van beide scenario’s uitleggen.

Hoe alcohol je gezondheid schaadt

Vanuit gezondheidsoogpunt zijn de problemen die alcohol veroorzaakt (Engelse link) talrijk, en ze blijven toenemen naarmate er meer ontdekt wordt. Tot de meest dodelijke complicaties behoren de volgende:

 • Leverschade. Overmatige alcoholconsumptie verzadigt de lever en veroorzaakt vetafzettingen in de cellen.
 • Ondervoeding. Er is een storing in de opname van voedingsstoffen (Spaanse link) door de dunne darm; dit wordt bevorderd door alcohol.
 • Verschillende soorten kanker. Colon-, borst-, lever- en slokdarmkanker kunnen onder andere veroorzaakt worden door alcoholgebruik. Het acetaldehyde waar alcohol in verandert beschadigt het DNA.
 • Ongecontroleerde bloeddruk. Alcohol bevat calorieën die, in overmaat, storingen in de regeling van de bloeddruk kunnen opwekken.
 • Depressie. Dit is een depressief middel voor het centrale zenuwstelsel dat bij veelvuldig gebruik de neiging heeft depressieve stoornissen op te wekken.

De maatschappelijke problemen als gevolg van alcohol

Hoewel er in de samenleving veel druk is om alcohol te nuttigen en degenen die dat niet doen de neiging hebben om last te krijgen van dwang of afwijzing, leidt een onevenredig gebruik van alcohol tot veel maatschappelijke problemen. Enkele sociale conflicten die kunnen ontstaan zijn de volgende:

 • Agressiviteit. Het genereert agressief gedrag bij familie en vrienden, als gevolg van controleverlies.
 • Relatieproblemen en breuken. Er is een gebrek aan empathie en afstandelijkheid doordat de verslaving voorrang krijgt boven al het andere.
 • Lage prestaties. Zowel op het werk als bij elke uitgevoerde activiteit is alcohol in staat om tekortkomingen in het recente geheugen en de coördinatie te veroorzaken.
 • Sociale terugtrekking. Afscheiding van alle mensen die geen levenswijze delen met overmatig alcoholgebruik is een neuralgisch aspect.
 • Ongevallen. Verkeersongevallen ontstaan door verschillende factoren, maar een van de belangrijkste oorzaken is alcohol, omdat het de reactiesnelheid, de aandacht voor de omgeving en de informatieverwerking vermindert.

We denken dat je misschien ook dit artikel wilt lezen:
4 tips om te stoppen met alcohol drinken

Welke problemen kan alcohol drinken in het bijzijn van kinderen veroorzaken?

Stel maakt ruzie over alcohol
Alcoholisme brengt alleen maar problemen met zich mee – niet alleen bij de getroffen persoon, maar ook bij zijn of haar familie en vrienden.

Nu we de verschillende grote nadelen die kunnen worden veroorzaakt volledig hebben begrepen, richten we onze aandacht nu op de directe problemen van alcohol drinken in het bijzijn van kinderen.

Voortijdig alcoholgebruik

Een studie van Alexandra Aiken – met betrekking tot de leeftijd van alcoholinitiatie(Engelse link) en -progressie bij jongeren – gaf aan dat hoe jonger de leeftijd van het eerste drankje is, het risico van aanhoudend problematisch drinken duidelijk toeneemt.

Evenzo groeit de stimulans van kinderen om te drinken bij ouders die een affiniteit met alcohol vertonen bij elke recreatieve gelegenheid die hen wordt geboden.

Alcohol waarnemen als een manier van leven

Een ander probleem van alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen heeft te maken met hun interpretatie van de wereld om hen heen. In die volgorde van ideeën, door op te merken dat hun ouders vaak hun toevlucht nemen tot drinken, gaande kleintjes ervan uit dat dit iets natuurlijks is en dat het geen schadelijke gevolgen heeft.

Dit creëert een extra motivatie voor hen om dit gedrag te imiteren wanneer ze met vrienden zijn.

Een vertraging in emotionele volwassenheid

De lijn van ongelukkige gebeurtenissen volgend, moedigt het consumeren van alcoholische dranken in het bijzijn van minderjarigen hen aan om dit gedrag van jongs af aan te reproduceren.

Als dit gebeurt, heeft alcohol effecten die de emotionele volwassenheid vertragen. Waarom is dit, vraag je je misschien af? Wel, dat komt door het verhullen van emoties en de onmogelijkheid om emotionele conflicten tijdig onder ogen te zien en te overwinnen .

Vind je dit artikel leuk? Misschien vind je het ook leuk om dit artikel te lezen:
Wat er gebeurt als je op een lege maag alcohol drinkt

Hoe praat je over alcohol met je kinderen?

Waarom je geen alcohol moet drinken in het bijzijn van kinderen
Het juiste moment en de juiste woorden kiezen is van fundamenteel belang om de boodschap te begrijpen en kinderen over het onderwerp te laten nadenken.

Hoewel veel ouders de indruk hebben dat de beste optie is om het onderwerp te vermijden tot de laatste gevolgen, is dit geen manier van handelen die door specialisten wordt aanbevolen. Integendeel, je moet juist een ontmoetingspunt zoeken met je kinderen om nauwkeurig te communiceren over de gevaren van alcohol.

De beste manier om alcohol met je kinderen te bespreken is om steeds duidelijkheid te gebruiken en de basis te leggen voor wat hen in de toekomst te wachten staat, inclusief de belangrijkste risico’s. Niet beperkend en inflexibel zijn kan een opening bieden voor begrip naarmate kinderen ouder worden.

Als je deze communicatiestrategie volgt, zullen kinderen bereid zijn hun zorgen over het onderwerp naar voren te brengen, zodat de begeleiding kan worden verfijnd naarmate er nieuwe ervaringen opduiken.

Het belang van realistisch zijn

Realisme en eerlijkheid kunnen de basis vormen voor een succesvolle uitleg van ouders aan hun kinderen. Dit bestaat uit het niet plaatsen van alcohol als iets verbodens, maar als een sociaal element dat bij overmatig gebruik schadelijke gevolgen heeft voor gezondheid en ontwikkeling.

Het is een goed idee om kinderen te laten zien dat de beste manier om consumptie ervan te voorkomen een goede zelfbeheersing is. In die zin is het geven van het goede voorbeeld essentieel.

Het is belangrijk het goede voorbeeld te geven

Het drinken van alcohol in het bijzijn van je kinderen moet worden beperkt of zelfs uitgebannen, zodat het niet genaturaliseerd wordt tot een afhankelijkheid of verslaving. In die zin kan praten over het onderwerp vanaf een voorzichtige leeftijd een groot verschil maken in de beleving.

In het geval van een voorval waarbij een van je kinderen dronken thuiskomt, zeggen deskundigen dat het gesprek om de weg te wijzen de dag erna moet plaatsvinden, wanneer hun zintuigen weer normaal zijn. Ouderlijk geduld en begrip zijn dus essentiële hulpmiddelen om alcoholgerelateerde uitdagingen te overwinnen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Aiken A, Clare P, Wadolowski M, Hutchinson D, Najman J, Slade T, Bruno R, McBride N, Kypri K y Mattick R. Edad de iniciación al alcohol y progresión al consumo excesivo de alcohol en la adolescencia: un estudio de cohorte prospectivo. Alcoholismo, investigación clínica y experimental. 2018. Disponible en: 110. https://doi.org/ 10.1111 / acer.13525.
 • Abar, C., Abar, B. y Turrisi, R. El impacto del modelado y la permisividad de los padres sobre el consumo de alcohol y las consecuencias negativas experimentadas por beber en la universidad Comportamientos adictivos. 2009.  Disponible en: https://doi.org/ 10.1016 / j.addbeh.2009.03.019.
 • Rehm J. The risks associated with alcohol use and alcoholism. Alcohol Res Health. 2011;34(2):135-43. PMID: 22330211; PMCID: PMC3307043.
 • Morean M, Corbin W y Fromme K. Edad del primer uso y retraso hasta la primera intoxicación en relación con las trayectorias de consumo excesivo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol durante la adultez emergente. Alcoholismo, investigación clínica y experimental. 2012. Disponible en: https://doi.org/ 10.1111 / j.1530-0277.2012.01812.x.
 • Mattick R, Wadolowski M, Aiken A, Clare P, Hutchinson D, Najman J y Kypri K. Oferta parental de alcohol y consumo de alcohol en la adolescencia: estudio de cohorte prospectivo. Medicina psicológica. 2017. Disponible en: doi 10.1017 / S0033291716002373.
 • Sharmin S, Kypri K, Khanam M, Wadolowski M, Bruno R, Attia J, Holliday E, Palazzi K y Mattick R. Efectos de las reglas de los padres sobre el alcohol en el consumo de riesgo y problemas relacionados en la adolescencia: revisión sistemática y metanálisis. Dependencia de drogas y alcohol. 2017. Disponible en: https://doi.org/ 10.1016 / j.drugalcdep.2017.05.011.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.