Waarom is het zo moeilijk om over seks te praten?

Mythes, taboes, en andere verkeerde overtuigingen maken het moeilijk om over seks te praten. Communicatie is echter van cruciaal belang en je moet het niet over het hoofd zien.
Waarom is het zo moeilijk om over seks te praten?
Isbelia Esther Farías López

Geschreven en geverifieerd door de filosoof Isbelia Esther Farías López.

Laatste update: 09 augustus, 2022

Het is moeilijk om over seks te praten, ook al is seks tegenwoordig zo’n beetje overal. Veel mensen vermijden zulke gesprekken, omdat ze zich ervoor schamen of het verwarrend vinden.

Bovendien kunnen sommigen van ons noch beschrijven wat seksualiteit is, noch de verschillen tussen “seks” en “gender.” Deze, en vele andere twijfels, blijven hangen, ondanks het feit dat het nu betrekkelijk gemakkelijk is om informatie over welk onderwerp dan ook te vinden.

Waarom is het zo moeilijk om over seks te praten?

Seks is een moeilijk onderwerp, van welke kant je het ook benadert. In feite zijn er ouders die het onderwerp nog steeds niet aan hun kinderen uitleggen tot de kleintjes erom vragen. Toch weten we nu hoe belangrijk het is dat ouders met hun kinderen over deze onderwerpen praten. Het moet een deel van hun opvoeding zijn.

Evenzo kunnen sommige echtparen niet over hun seksleven praten en dat bemoeilijkt de relaties. Vooral omdat het dan moeilijker wordt om de seksuele smaak en voorkeur van onze partner te achterhalen. Zoals je je kunt voorstellen, zullen er altijd twijfels, verwarring en weinig begrip voor de ander zijn zolang mensen weigeren dit onderwerp aan te snijden.

Wellicht dat je dit artikel ook interessant vindt:
Wat te doen als je partner boos wordt en niet met je wil praten

Seks en seksualiteit

Stel op bed
Seks is in sommige culturen al een tijdje taboe en maakt het voor paren moeilijker om er vrijuit over te praten.

Je bent je er misschien niet van bewust, maar praten over seks is niet hetzelfde als praten over seksualiteit, want het zijn verschillende begrippen. Zo zal verwarring blijven heersen zolang het onderwerp taboe blijft. Hoe dan ook, onopgeloste twijfels weerhouden ons ervan meer over onszelf te weten te komen. Ze helpen ons zelden bij het definiëren van onze persoonlijkheid.

Sommige instellingen hebben al uitgelegd (Spaanse link) dat de term seksualiteit “een geheel van anatomische, psychologische en affectieve voorwaarden die elk geslacht kenmerken” impliceert. Met andere woorden, het is een nogal ruim begrip dat het begrip seks zelf omvat.

Om deze reden impliceert het zinspelen op het onderwerp seksualiteit dat je rekening houdt met sociale en culturele aspecten, en met alle andere conditionerende factoren in het leven van een persoon. Ongetwijfeld moet dit onderwerp deel uitmaken van ons dagelijks leven om alle twijfels weg te nemen.

Het is nodig om de bezinning op seksualiteit te bevorderen en alle mythen over seks af te breken. Het zal een eind maken aan elke vorm van denken die, in plaats van te verlichten, schuldgevoelens en angst in de hand werkt.

Hoe over seks te praten?

Stel in gesprek
Om over seks te kunnen praten, moeten we de taboes rond dit onderwerp wegnemen. Niet alleen binnen een relatie, maar ook in de gezinskern en zelfs op school.

We vermeldden al dat praten over seks niet hetzelfde is als praten over seksualiteit en dat het laatste breder is. De mogelijkheid om over seks te praten ligt echter binnen de seksualiteit. Zo kan men intimiteit en plezier uitdrukken via onder andere bepaalde overtuigingen, gedachten, houdingen, fantasieën, normen en waarden.

Met seks bedoelen we de fysiologische en anatomische kenmerken die mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden. Het stemt echter niet noodzakelijk overeen met iemands seksuele voorkeur. Om deze redenen is het een relevant onderwerp in de gezinskern, in instellingen, en vooral in een toegewijde relatie.

Richtlijnen om over seks te praten

 • Neem aan dat het een belangrijk onderwerp is dat bij ieder mens hoort.
 • Erken het belang ervan want het is onlogisch je anders voor te doen; seks hoort bij het leven.
 • Pak het onderwerp aan en negeer de culturele taboes over het onderwerp. Duidelijke en waarheidsgetrouwe informatie hebben is wat echt belangrijk is.
 • Leer je partner kennen en bespreek jullie smaken en voorkeuren; als stel over seks praten zal jullie intimiteit versterken.
 • Schaam je niet; of je het nu wilt erkennen of niet, seksualiteit is een dimensie van het leven, en het is gepast om deze onderwerpen aan te snijden.

Mythes over seks ontkrachten

Tenslotte moeten mensen proberen elk gevoel van schaamte bij het praten over seks achterwege te laten, en dat begint thuis. Het is tijd om alle taboes, mythen en valse overtuigingen neer te halen en het onderwerp zo objectief mogelijk (Engelse link) te benaderen om goed voorgelicht te zijn over seks.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Angulo, L. M. V., Concepción Ibáñez Beneito, J. O. M., Concha Fuentes, J. P. C., Delval, J., Domingo, I. L., Freidson, E., … Siguan Soler, M. (2004). Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar? Iber: Didáctica de Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
 • Maffia, D., & Cabral, M. (2003). Los sexos ¿son o se hacen? Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero.
  Molina Garuz, M. C. (2020). Cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Asociación The Conversation España.
 • Oltra Rodríguez, E. (2014). Sexualidad humana. In Manual Práctico de Enfermería Comunitaria. https://doi.org/10.1016/b978-84-9022-433-5.00096-0
 • Tubert, S., Fraisse, G., València, U. de, & Mujer, I. de la. (2003). Del sexo al género :los equívocos de un concepto. In Feminismos.
 • Ashcraft AM, Murray PJ. Talking to Parents About Adolescent Sexuality. Pediatr Clin North Am. 2017;64(2):305‐320. doi:10.1016/j.pcl.2016.11.002

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.