Vijf dingen die alleen vrouwen weten

Vaak worden wij vrouwen nog steeds geconfronteerd met het glazen dak. Maar we weten zelf dat we de capaciteiten hebben. We verdienen het om alles te bereiken wat we vooropgesteld hebben.
Vijf dingen die alleen vrouwen weten

Laatste update: 16 april, 2018

Vrouwen weten alles over veerkracht, moed en intuïtie. Want tenslotte zijn het al deze kwaliteiten die we gebruiken om onze doelstellingen na te streven. Door onze gevoelens zijn we in staat om ons met anderen te verbinden op een constructieve, uitzonderlijke en intieme manier.

De wijsheid van een vrouw is een echte schatkist vol waarden. Ze zijn de bronnen die nieuwe generaties inspireren.

Uiteraard hebben niet alleen vrouwen deze kenmerken. Maar ze worden toch vaak sterker ervaren bij vrouwen. Dat komt omdat men één realiteit onmogelijk kan ontkennen. Het patriarchaat is nog steeds in vele culturen erg aanwezig en dominant.

Op sociaal en cultureel gebied zijn mannen nog steeds de machtsfiguren. Dat manifesteert zich in alle dagelijkse scenario’s. Vrouwen worden dus met vele uitdagingen geconfronteerd. Mannen zijn zich hier vaak niet bewust van. We praten er ook niet altijd over.

Het gaat hier over innerlijke en uitwendige gevechten om op een gelijke manier behandeld te worden. We strijden om een rol te hebben, een stem te krijgen en gelijke macht te hebben.

Maar bepaalde processen kennen alleen wij vrouwen. We willen ze in dit artikel met jou delen.

1. Vrouwen hebben geleerd om in zichzelf te geloven

De rol van de vrouw is lange tijd beperkt geweest tot het huishouden en de opvoeding van de kinderen.

Maar de samenleving is geëvolueerd. Vandaag de dag hebben vrouwen meer toegang tot situaties die vroeger vooral door mannen gedomineerd werden.

Toch bestaan er nog steeds zichtbare ongelijkheden. Vrouwen moeten voortdurend bewijzen dat ze de capaciteiten hebben om bepaalde taken uit te voeren en verantwoordelijkheden op te nemen.

Beide geslachten zijn in staat om een winstgevende baan te vinden. Maar vrouwen worden gedwongen om het te bewijzen. Tenslotte was het tot heel recent twijfelachtig dat een vrouw in staat was om een machtspositie in te nemen in een organisatie.

Vrouwen zijn zich heel bewust van één kenmerk van de huidige samenleving. We hebben allemaal het vermogen om dezelfde verantwoordelijkheden op ons te nemen als een man. Het enige wat we moeten doen, is erin geloven dat we het kunnen.

Een interessant artikel: Helende woorden: probeer ze eens!

2. We hebben niemand nodig om ons volledig te voelen

vrouwen

Laten we nog eens teruggaan naar het verleden. Maar deze keer kijken we niet naar het verre verleden. We richten ons op een tijd die nog genoeg dichtbij is dat we het kunnen begrijpen.

Het is niet nodig om vele generaties over te slaan om ons sommige commentaren te herinneren. Hun enige doel was om bepaalde ideeën in de geest van vrouwen in te prenten. Dit is er een eentje van. Als een vrouw zich compleet wil voelen en gelukkig zijn, dan moet ze een partner vinden.

Bovendien werden we ook aangeleerd om het volgende te geloven. Een alleenstaande vrouw zonder man of kinderen zal geplaagd worden door eenzaamheid en ongelukkig zijn. Een jonge vrouw voelde zich toen misschien best goed zonder partner. Toch verwachtte de samenleving dat zij iemand aan haar zijde had.

Maar gelukkig weten we nu beter.

Tegenwoordig weten vrouwen dat een partner hebben niet betekent dat we ons meer volledig voelen. Vrouwen komen, net als mannen, ter wereld en zijn al volledig.

Liefde maakt ons gelukkig. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar het is geen verplichting of noodzaak.

3. Laten we een voorbeeld zijn voor de toekomstige generaties

In de afgelopen jaren heeft zich een inspirerende golf verspreid. We zijn begonnen met onszelf de macht te geven en te streven naar empowerment.

Nu ijveren we eindelijk voor waarachtige gelijkheid. Maar empowerment betekent zeker niet dat we vrouwen boven mannen stellen.

Deze beweging zoekt integendeel naar gelijkheid door aan te tonen dat we de macht in eigen handen hebben. Inspireren bevindt zich in onze geest. De vermogens van vrouwen zijn dezelfde als die van mannen.

Dit streven is van grote betekenis in de vele landen waar vrouwen erg kwetsbaar zijn enkel en alleen maar vanwege van hun geslacht.

Opvoeding en onderwijs zijn de sleutel. Elke samenleving die vooruit wil, moet evenwaardig en gelijk onderwijs voorzien voor zijn dochters en zonen.

4. Vrouwen hebben geleerd dat voor jezelf zorgen niet egoïstisch is

Dit is een manier van denken die voor vrouwen ingewikkelder is om te leren. Want we kunnen zonder twijfel zeggen dat ook mannen dit vaak doen. Maar toch is het eigenschap die meer bij vrouwen ontwikkeld is.

We vergeten vaak dat we onszelf op de eerste plaats moeten zetten. Dat is een eerste vereiste als we oprecht voor anderen willen zorgen.

Onthoud goed dat je niet alles voor iedereen moet doen. Want dit kan zo ver gaan dat je jezelf vergeet.

We noemen dit het “Wendy-syndroom.” Het wijst er ons op dat vrouwen traditioneel gezien worden als de verzorgers. Dat is ook de reden dat vele vrouwen valselijk geloofden dat ze alleen maar gelukkig konden zijn door voor anderen te zorgen.

Maar stap voor stap is dit aan het veranderen. We weten dat we grenzen moeten stellen. Want we moeten eerst voor onszelf zorgen.

5. De meningen van anderen bepalen mij niet meer

vrouwen

“Je moet een vriendje vinden.” “Ben je aangekomen?” “Zou je jezelf niet opmaken? Want je moet er altijd mooi uitzien.” “Nu ben je moeder. Je moet dus thuisblijven.”

Dit soort adviezen zijn de noten van de muziek die veel vrouwen voortdurend horen. Maar tegenwoordig leren we eindelijk dat de woorden van mensen niet hoeven te bepalen wie we zijn.

We vinden oprecht geluk in het nemen van onze eigen beslissingen. De mensen die ons graag zien, moeten dit respecteren.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.