Vrouwendag: voor gelijkheid nu en in de toekomst

Heb je je ooit afgevraagd waarom we ieder jaar Vrouwendag vieren?  Ontdek het belang van deze dag in dit artikel!
Vrouwendag: voor gelijkheid nu en in de toekomst

Laatste update: 21 februari, 2019

Vrouwendag is niet zomaar een viering.

Het doel is om bewustwording te vergroten en om een breder podium voor reflectie te vinden. Het is ook bedoeld om ons eraan te herinneren dat er nog veel is waar we voor moeten vechten. We moeten werk verzetten om onze stemmen te verheffen en om bondgenoten te vinden.

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een gestage route die iedere dag verder gaat, maar er zitten nog wel kuilen in de weg. Als we wereldwijd naar de situatie kijken, zijn er vele wettelijke bepalingen die nog steeds de rechten en mogelijkheden voor vrouwen beperken.

Dit alles nodigt ons uit om verder te kijken. Vrouwendag gaat verder dan de viering en het geven van een bos rozen aan onze moeders, zusters en partners. Nu is het moment aangebroken om rond te kijken en te vragen wat we kunnen doen om meer dan gelijkheid van mannen en vrouwen op dit moment te bewerkstelligen.

We moeten onze blik op morgen richten. Daarbij moeten we nadenken over wat voor soort maatschappij we voor onze meisjes willen creëren. Dat zijn de vrouwen van de toekomst.

Daarnaast is het tijd om een respectvolle omgeving te creëren. Eén waarin gelijkheid de voorkeur heeft. Een omgeving die fantastische mogelijkheden biedt voor alle mannen en vrouwen om voor hun dromen te vechten.

We moeten nog veel werk verzetten voordat het zover is.

Een vrouw met bloemen

Er zijn veel dingen gebeurd sinds Simone de Beauvoir haar gevierde essay De tweede Sekse in 1949 schreef.

Helen Fisher

Laten we beginnen met Helen Fisher. Deze welbekende Amerikaanse antropologe schreef 50 jaar later het boek De eerste sekse. Zij bracht hiermee de belangrijkste punten onder de aandacht:

 • De aangeboren vaardigheden van vrouwen veranderen de wereld.
 • De vaardigheden en benaderingen van vrouwen om problemen te benoemen en op te lossen, verbeteren langzamerhand onze samenleving op een onstuitbare manier.
 • Vrouwen zijn niet beter en niet slechter dan mannen. De Internationale Vrouwenbeweging zet zich in voor dit gelijkheidsprincipe. Dit is waar de rolverdeling, de verantwoordelijkheden en de posities in de maatschappij gelijk zijn en bereikt worden.
 • Een ander aspect dat Helen Fisher benadrukt, is dat de grootste uitdaging die vrouwen van nu hebben, het combineren van het familieleven met een professionele carrière is.
 • Vrouwen op hun beurt zijn daarnaast onevenredig vertegenwoordigd in bepaalde werkgebieden door genderstereotypen.

Op dit moment is een van de hoofddoelen van deze beweging en vrouwendag om de klassieke patriarchale kijk te ontmantelen. Deze kijk gaat er vanuit dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor het huishouden.

Volgens dit principe zou een vrouw nooit gedwongen moeten worden om haar carrière uit te stellen als ze moeder is.

Definieer succes op je eigen voorwaarden, bereik dit door je eigen regels op te stellen en bouw een leven op waar je trots op bent om het te leven.

– Anne Sweeney –

De noodzaak om de vrouwenemancipatie te bevorderen

Vrouwenemancipatie bevorderen
In 2014 was de 58e bijeenkomst van de Verenigde Naties over de Commission on the Status of Women. Hier werden acht Millennium Development Goals (MDGs), oftewel ontwikkelingsdoelen voor het millenium uiteengezet. Daaronder valt het belang van het scheppen van voorzieningen om de empowerment van vrouwen te bevorderen.

Het is goed mogelijk dat de term ’empowerment’ verwarring veroorzaakt. Laten we het daarom eerst eens goed definiëren. Empowerment betekent niet het scheppen van voorzieningen om vrouwen meer macht te geven dan mannen. Het betekent het zichtbaar maken van vrouwen.

Het geven van een stem aan vrouwen die de mond gesnoerd zijn. En het betekent het geven van mogelijkheden als zij deze niet hebben.

Om dit concept beter te begrijpen, is er niets beters dan het lezen van deze tekst van de Verenigde Naties. In deze tekst schetst de Verenigde Naties op de volgende manier de stappen die ondernomen moeten worden om empowerment te bereiken:

 1. Stimuleer gelijkheid tussen mannen en vrouwen vanuit alle instanties.
 2. Behandel alle mannen en vrouwen op het werk op een eerlijke manier. Respecteer en verdedig de mensenrechten en gelijke behandeling.
 3. Zorg ook voor de gezondheid, de veiligheid en het welbevinden van alle werknemers.
 4. Bevorder daarnaast de educatie, training en professionele ontwikkeling van vrouwen.
 5. Draag bij aan de bedrijfsontwikkeling. Verzorg keten- en marktwerking ten faveure van vrouwenempowerment.
 6. Bevorder gelijkheid door initiatieven en lobbywerk vanuit de gemeenschap.
 7. Evalueer en verspreid de vooruitgang die is geboekt ten faveure van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

“De beste bescherming die een vrouw kan hebben, is moed.”

– Elizabeth Cady Stanton –

Vrouwendag is ook voor de meisjes van de toekomst

Meisje met een bloem
Onze kinderen zijn onze toekomst. Wij, volwassenen van vandaag, hebben de zaden van een gelijkwaardige toekomst in onze handen.

Het is tijd om voor onze dromen en doelen te vechten. Met dezelfde rechten en mogelijkheden.

 • Laten we meisjes leren dat ze dapper, assertief en sterk moeten zijn.
 • Laten we daarnaast niet de fout maken om ze op hun uiterlijke verschijning te beoordelen.
 • En laten we, als we een meisje benaderen, vragen welk boek ze leest. Vraag haar wat ze wil worden als ze later groot is. Of vraag haar wat ze leuk vindt. Laten we haar niet vertellen hoe mooi ze is of hoe leuk de jurk is die ze draagt.
 • We leiden onze dochters naar specifieke doelen, die ze zelf hebben gekozen. Geef ze daarnaast ideeën over zelfbeschikking en doorzettingsvermogen. Sta ze toe om creatief, gewaagd en assertief te zijn.

Tot slot: iedere Vrouwendag, op 8 maart, moet ons in staat stellen om te reflecteren op wat eenieder van ons doet om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.

We moeten een wereld scheppen waarin iedere persoon vrij en gelukkig zich kan ontwikkelen op het gebied dat hij of zij zelf uitkiest. Dit is immers een doel waarin we allemaal inspraak in hebben. En we moeten hier allemaal onze rol in vervullen. 

Uitgelichte foto met dank aan © wikiHow.com


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.