Hoe reageer je als je zoon of dochter homoseksueel is?

Homoseksualiteit kan al op jonge leeftijd naar voren komen. Het is belangrijk dat de persoon van zichzelf houdt en zichzelf aanvaardt zoals hij of zij is, en dat hun familie hetzelfde doet. In dit artikel zullen we je wat advies geven over wat je moet doen als je kind je vertelt dat hij of zij homoseksueel is.
Hoe reageer je als je zoon of dochter homoseksueel is?

Laatste update: 15 november, 2018

Homoseksualiteit wordt gedefinieerd als seksuele aantrekkingskracht tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Men noemt dit bij vrouwen lesbisch zijn, bij mannen wordt de term homoseksueel gebruikt.

Sinds 1971 geldt er in Nederland voor homoseksuele handelingen geen hogere minimumleeftijd meer dan voor heteroseksuele. Zelfs vandaag de dag nog kan het voor een traditioneel of conservatief gezin echter moeilijk zijn om te weten te komen dat hun zoon of dochter homoseksueel is.

In een situatie als deze kan je eerste reactie moeilijk onder controle te houden zijn. Nog problematischer is echter dat je deze nieuwe informatie probeert te accepteren, zonder echt te weten hoe je ze met je familiewaarden kunt verzoenen.

Aanvaarden dat je kind homoseksueel is kan enorm verwarrend zijn.

Daarom is het dan ook absoluut essentieel dat je alles in het werk stelt om de situatie van je kind te begrijpen. Zo wordt de hele situatie veel minder traumatisch, vooral voor je kind. Het is belangrijk dat ze niet het slachtoffer worden van de intolerantie van het gezin.

Hoewel de maatschappij grote vooruitgang heeft geboekt in het erkennen en verdedigen van de rechten van homoseksuelen, blijft onverdraagzaamheid een belangrijke kwestie.

Aan de hand van adviezen van specialisten en psychologen hebben we 5 tips voor je verzameld. Die kunnen je helpen om te gaan met het feit dat je zoon of dochter homoseksueel is.

Wat doe je als je zoon of dochter homoseksueel is?

1. Probeer niet boos te worden

Moeder is kwaad

Je moet inzien dat dit niet een ‘beslissing’ is die je kind heeft genomen. Hun seksualiteit maakt deel uit van wie ze zijn.

Je relatie met je kind hoeft dus niet onder hun seksuele voorkeur te lijden. Veel ouders hebben wel homoseksuele vrienden, maar ze zitten toch nog vol vooroordelen. Zo wil je je toch niet gedragen?

2. Informeer jezelf

Vraag advies aan andere ouders die zich in dezelfde situatie bevinden. Dat kan je helpen om te begrijpen hoe zij ermee zijn omgegaan en wat zij hebben gedaan om een goede relatie met hun zoon of dochter te onderhouden.

Onwetendheid over homoseksualiteit kan namelijk allerlei misverstanden en verwarring veroorzaken.

Als je denkt dat je de situatie niet alleen aankan, zoek dan professionele hulp. Een specialist kan je helpen en technieken leren om je stressniveaus te verlagen en tolerantie aan te moedigen.

3. Geef emotionele steun

Moeder steunt dochter

Eerlijk zijn over hun seksuele geaardheid kan een uiterst stressvolle ervaring zijn voor je kind. Daarom is het van fundamenteel belang dat je hen onvoorwaardelijke steun biedt. Ze hebben waarschijnlijk al lange tijd in stilte geleden en het geheim voor iedereen gehouden.

Laat deze angst en onderdrukking niet verdergaan in de familie. Het is buiten het gezin waarschijnlijk al moeilijk genoeg.

Je kind steunen betekent dat je hem of haar leert accepteren. Probeer hen niet te veranderen of te overtuigen dat ze het bij het mis hebben. Dat is niet alleen onmogelijk, want hun aard is nu eenmaal wie ze zijn, maar ook respectloos tegenover hun situatie.

4. Zoek niet naar een schuldige

Homoseksualiteit is zeker geen ziekte. Het is niet besmettelijk en wordt ook niet veroorzaakt door externe factoren.

Als je zoon of dochter homoseksueel is, moet je dat:

  • accepteren
  • erkennen
  • respecteren

Uiteraard gaat dat samen met van hem of haar houden. Natuurlijk is het een moeilijke situatie, dus neem gerust de tijd die je nodig hebt en probeer niet te stressen. De liefde die je voor je zoon of dochter voelt zal na verloop van tijd alle vooroordelen die je had overstijgen.

5. Maak je niet druk over wat andere mensen zeggen

Moeder steunt zoon

Je mag je geen zorgen maken over wat andere mensen denken of zeggen, zelfs niet als ze deel uitmaken van je eigen familie.

De homoseksualiteit van je kind mag ook geen reden zijn voor schaamte of sociale druk. We leven vandaag de dag allemaal in een zeer diverse wereld. Het negatieve stigma dat aan homoseksualiteit kleeft, neemt gelukkig steeds verder af.

Als je andere familieleden of vrienden niet om kunnen gaan met de seksualiteit van je kind, geef ze dan de tijd. Iedereen heeft het recht om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo dingen te verwerken.

Conclusie

Je gaf je kind het leven en je moet hem of haar onvoorwaardelijk liefhebben. Een ouder worden is de beste beslissing die je ooit zult nemen.

Probeer je niet af te vragen of het komt door iets wat jij gedaan hebt. Een homoseksueel persoon kan precies  dezelfde vaardigheden, deugden en gebreken hebben als een heteroseksuele persoon, en vice versa.

Homoseksuelen hebben dezelfde rechten als ieder ander persoon. Bovenal hebben ze recht op een waardig leven. Wanneer jongeren steun van hun ouders krijgen, kunnen ze een veel harmonieuzer leven gaan leiden, waardoor bovendien het risico op depressies of verslaving afneemt.

Vijandige reacties op de seksuele geaardheid van je zoon of dochter kunnen leiden tot conflicten in het gezin of tussen jou en je partner. Openlijk praten kan altijd helpen om wonden te genezen die kunnen ontstaan door niet te weten hoe je de situatie het hoofd moet bieden.

Het allerbelangrijkste is dat je jouw kind laat horen en voelen dat je onvoorwaardelijk van hem of haar houdt. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.