Soorten chronische urticaria en de kenmerken ervan

Chronische urticaria is een aandoening die wordt gekenmerkt door het optreden van netelroos en jeuk gedurende een periode van meer dan zes weken. Veel van de oorzaken van deze aandoening zijn nog onbekend, ondanks alle pogingen van de wetenschap om ze te identificeren.
Soorten chronische urticaria en de kenmerken ervan

Laatste update: 21 november, 2020

Chronische urticaria is een huidziekte die wordt gekenmerkt door het verschijnen van huidlaesies die zich op verschillende manieren kunnen manifesteren.

Er is meestal sprake van zowel uitslag als intense jeuk in het getroffen gebied. Volgens verschillende studies geven schattingen aan dat 20% van de wereldbevolking er minstens een keer in hun leven mee te maken heeft.

Het is essentieel om bekend te zijn met de oorzaken van urticaria om er effectief mee om te gaan. De reden hiervoor is de hoge prevalentie en het ongemak van het klinische beeld, de typen en de epidemiologie. Het artikel van vandaag zal zich concentreren op de chronische vorm.

Context en frequentie van de ziekte

Voordat we ingaan op de bijzonderheden van deze ziekte is het van bijzonder belang om te weten op welke manier het zich presenteert met de symptomen die in de loop van de tijd elkaar opvolgen. Het is een van de eerste stappen die nodig zijn om de behandeling van chronisch urticaria te plannen en de symptomen te verminderen.

Een artikel in Revista Médica de Buenos Aires (Spaanse link) geeft enkele interessante feiten over urticaria. We noemen hier de belangrijkste punten op:

 • Volgens schattingen heeft 15% tot 25% van de wereldbevolking het minstens één keer in zijn leven.
 • De prevalentie van chronische urticaria is ongeveer 1%, dat wil zeggen, dat wil zeggen dat 1 op de 100 mensen in elke populatie hier last van heeft.
 • Het komt in 45% van de gevallen voor als een geïsoleerd geval, en met angio-oedeem (zwelling van de huid) bij de andere helft.

Op dit punt moet worden opgemerkt dat er twee verschillen zijn tussen de verschillende vormen van urticaria. Het is acuut wanneer de klachten tot zes weken duren. Het wordt chronisch genoemd als het langer duurt. Hoe vreemd het ook mag lijken, er is niet veel informatie over de oorzaak en oorsprong van 80% van de gevallen.

Lees meer over huiduitslag in dit artikel:
Symptomen, oorzaken en behandeling van huiduitslag

Verschillende vormen van chronische urticaria

Chronische urticaria op de rug

Het lijkt misschien een onschadelijke ziekte vanwege zijn oppervlakkige aard. De verschillende vormen van chronische urticaria kunnen de kwaliteit van leven van de patiënt echter aanzienlijk verminderen.

Klinische studies stellen dat de impact van deze ziekte gelijk is aan sommige vormen van hartaandoeningen (Spaanse link). Deze zijn meestal gerelateerd aan problemen zoals onder andere:

 • auto-immuunreacties.
 • intolerantie en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
 • besmettelijke processen.
 • voedselallergieën.

Er is geen officiële indeling in categorieën of vormen van chronische urticaria die op basis van internationale medische instellingen zijn gevalideerd. We kunnen het echter wel classificeren op basis van de veroorzakers.

3 meestvoorkomende oorzaken van chronische urticaria

Auto-immuunreacties

Uit dermatologische onderzoeken (Spaanse link) blijkt dat auto-immuunreacties de meestvoorkomende oorzaak zijn. Dit komt omdat schattingen aangeven dat het in 45% van de gevallen voorkomt.

Het lichaam activeert zelf de huidcellen, waardoor ze histamine afgeven, een stof die betrokken is bij het immuunsysteem. Hierdoor ontstaan de typerende huidreacties van netelroos.

Toch benadrukken andere medische overzichtsartikelen (Spaanse link) de algemene onduidelijkheden van dit mechanisme. Dit komt omdat de trigger die de mediërende antilichamen van het immuunsysteem activeert, nog niet volledig wordt begrepen. Ongeveer 15% van de gevallen heeft ook een ziekte van de schildklier, bijvoorbeeld thyroïditis.

Infecties

Sommige infectieuze processen en virussen, bacteriën en schimmels zijn in staat het optreden van chronische urticaria te bevorderen. Een paar voorbeelden hiervan zijn onder andere:

 • De hepatitis A- en B-virussen.
 • Invasie van streptokokken.
 • Mycobacterium tuberculosis (de bacterie die de meeste gevallen van tuberculose op de wereld veroorzaakt).

Het herpes simplex-virus.

De Helicobacter pylori-infectie is een speciale vermelding waard. Deze bacterie leeft in het epitheel van de menselijke maag en lijkt verband te houden met chronische urticaria.

Een studie in het tijdschrift Allergologia et Immunopathologia (Engelse link) verteld ons dat 71% van de patiënten met chronische urticaria die aan het onderzoek deelnamen dit micro-organisme in hun spijsverteringsstelsel had.

Slechts 3 van de 21 gecontroleerde patiënten vertoonden echter een aanzienlijke verbetering van de klachten toen de bacteriën uit hun maagdarmkanaal verdwenen. Daarom blijft een duidelijke correlatie tussen de twee factoren twijfelachtig.

Drugsgerelateerd oorzaken

Verschillende analyses in de wetenschappelijke wereld onderzoeken de correlatie tussen drugsgebruik en het optreden van chronische urticaria. Deze pathologie kan verergeren bij het gebruik van medicijnen zoals aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).

Behandelingen voor verschillende vormen van chronische urticaria

Forse uitslag op de armen

Een artikel dat in 2015 gepubliceerd werd in ScienceDirect (Spaanse link) bevat enkele van de meest effectieve behandelingen tegen chronische urticaria. De meest relevante opties hiervoor zijn het gebruik van:

 • antihistaminica van de eerste generatie, zoals difenhydramine.
 • Acrivastine
 • Cetirizine en loratadine. Dit zijn zogenoemde tweede generatie medicijnen, die met minder bijwerkingen zoals slaperigheid worden geassocieerd.
 • Diverse soorten corticosteroïden. Hierbij kan gekozen worden voor zowel een optie met een korte of lange halfwaardetijd. Dat wil zeggen dat ze korter of langer in het lichaam blijven voordat ze uitgescheiden worden.

De meeste van deze medicijnen proberen zowel de reactie van het immuunsysteem te beïnvloeden als het ontstekingsproces te verminderen. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de ziekte (die moeilijk te identificeren is) kan er meer dan één medicijn tegelijkertijd nodig zijn.

 Chronische netelroos kan worden behandeld met antihistaminica om de meest vervelende symptomen te verlichten.

Lees meer over:
Hoe netelroos bij kinderen te behandelen

Zaken om in gedachten te houden met betrekking tot de soorten chronische urticaria

Zoals je hebt kunnen lezen, is chronische urticaria een ziekte met veel open vragen die tot op de dag van vandaag nog onbeantwoord zijn. De exacte oorzaken en meest effectieve behandelingen zijn nog steeds onbekend bij de wetenschappelijke gemeenschap.

We moeten in ieder geval onthouden dat huiduitslag die langer dan zes weken aanhoudt een klinische manifestatie kan zijn van chronische urticaria. Daarom moet je zo snel mogelijk een arts raadplegen om een goede diagnose te laten stellen.

Daarna kan je met de voorgeschreven behandeling te beginnen wat in  geval van chronische urticaria essentieel is. Deze moet een aantal algemene maatregelen kunnen aangeven om de vervelende symptomen te verminderen en zullen zo nodig ook medicatie voorschrijven.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Galassi, N., Riera, N., Rey, G., Bracco, M. M. E., & Malbran, A. (2003). Urticaria crónica: Evolución clínica, prueba del suero autologo, recuento y activación de basofilos. Medicina (Buenos Aires)63(1), 15-20.
 • Kaplan, A. P. (1979). Urticaria and angioedema. In Cellular, Molecular, and Clinical Aspects of Allergic Disorders (pp. 291-320). Springer, Boston, MA.
 • Aguilar-Hinojosa, N. K., Segura-Méndez, N. H., & Lugo-Reyes, S. O. (2012). Correlación de la gravedad de urticaria crónica y calidad de vida. Revista Alergia México59(4), 180-186.
 • Tipos de urticaria, AAUC. Recogido a 17 de julio en https://www.urticariacronica.org/la-urticaria-cronica/tipos-de-urticaria/.
 • Sánchez-Saldaña, L. (2012). Urticaria crónica. Dermatol Peru [Internet]23(2), 79.
 • Hinojosa, N. A., Méndez, N. S., & Hernández, L. D. R. (2011). Urticaria crónica autoinmune. Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas20(2), 82-87.
 • Moreira, A., Rodrigues, J., Delgado, L., Fonseca, J., & Vaz, M. (2003). Is Helicobacter pylori infection associated with chronic idiopathic urticaria?. Allergologia et Immunopathologia31(4), 209-214.
 • Curto-Barredo, L., Silvestre, J. F., & Giménez-Arnau, A. M. (2014). Actualización en el tratamiento de la urticaria crónica. Actas Dermo-Sifiliográficas105(5), 469-482.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.