Seguril - toepassingen, contra-indicaties en bijwerkingen

Seguril heeft een effect op het niveau van de lus van Henle, en beïnvloedt zo hoe stoffen uitgewisseld worden. Wanneer deze uitwisseling verandert, neemt het urinevolume toe. Dit komt omdat er stimulatie optreedt bij de uitscheiding van water en elektrolyten.
Seguril - toepassingen, contra-indicaties en bijwerkingen

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Seguril is een van de handelsmerken waaronder de farmaceutische bedrijven de werkzame stof furosemide op de markt brengen. Dit medicijn behoort tot de familie van lisdiuretica.

Deze familie van geneesmiddelen kan het transport van stoffen in de nefron, de anatomische en fysiologische eenheid van de nieren, wijzigen. Het is dus een medicijn met een zeer effectief diuretisch effect.

Seguril is een medicijn dat artsen alleen of in combinatie met andere medicijnen kunnen voorschrijven voor de behandeling van hoge bloeddruk. Het is echter ook geschikt bij andere aandoeningen, zoals de behandeling van oedeem door bijvoorbeeld lever- of hartziekte.

De werking van de nieren

Het effect van Seguril op de nieren

Voordat je andere kenmerken van dit medicijn leert, moet je begrijpen hoe de nieren werken. De nieren zijn de belangrijkste organen van de urinewegen.

Ze zijn verantwoordelijk voor de uitscheiding van afvalstoffen door de vorming van urine en voor het in balans houden van het interne milieu van het lichaam – de homeostase.

De nefron is de anatomische en fysiologische eenheid, zoals we hierboven vermeldden. Het is de basiseenheid waaruit nierweefsel gevormd is. Een nefron bestaat uit 4 delen:

 • proximale tubulus
 • lus van Henle
 • distale tubulus
 • verzamelbuis

Op het moment dat de urine wordt gesynthetiseerd (de belangrijkste functie van de nieren), bereikt het bloed de proximale tubulus via de glomerulus. In deze buis vindt er een uitwisseling van stoffen plaats en sommige worden opnieuw geabsorbeerd terwijl andere worden uitscheiden via de urine, zoals afvalstoffen en de meeste medicijnen.

Daarna gaan het bloed en de afvalvloeistof door de andere structuren van de nefron. Ze wisselen stoffen uit totdat de urine zich vormt met de afvalproducten en elektrolyten die moeten worden verwijderd.

De urine bereikt uiteindelijk de urineleiders en gaat van hieruit de blaas in. Dit orgaan stuurt een signaal naar de hersenen wanneer het tot een bepaald niveau is gevuld. Dit signaal geeft de drang om te plassen.

Het basisprincipe van hypertensie

Hypertensie is een aandoening die gekenmerkt wordt door een continue verhoogde bloeddruk. Zo lijdt iemand aan arteriële hypertensie wanneer de systolische bloeddruk gelijk is aan of hoger is dan 140 mmHg. Daarnaast moet de diastolische bloeddruk hoger zijn dan 90 mmHg.

Veel mensen begrijpen het concept van bloeddruk niet goed. Het is dus belangrijk om dit uit te leggen. Over het algemeen oefent het hart druk uit op de bloedvaten, zodat deze het bloed in de richting van de verschillende organen van het lichaam sturen.

De hoogste bloeddrukwaarden komen overeen met de samentrekkingen van het hart. De laagste bloeddruk daarentegen treedt op wanneer dit orgaan ontspant.

Op dit moment is arteriële hypertensie een van de belangrijkste risicofactoren voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Ze zijn zelfs de belangrijkste doodsoorzaak in ontwikkelde landen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • Ischemische hartaandoeningen
 • Hartfalen
 • Nier- en hersenziekten

Hoe heeft Seguril effect op het organisme?

Je nieren

Seguril oefent zijn effect uit op de lus van Henle en verandert de uitwisseling van stoffen. Wanneer deze uitwisseling verandert, neemt het urinevolume toe omdat de uitscheiding van water en elektrolyten wordt gestimuleerd. Dit alles leidt tot een afname van het volume van extracellulaire vloeistoffen.

Om dit resultaat te bereiken, kan furosemide een structuur remmen die fungeert als transporteur van natrium, kalium, chloride en, in mindere mate, calcium en magnesium. Op deze manier wordt voorkomen dat dergelijke elektrolyten opnieuw worden geabsorbeerd en dat leidt tot meer waterafgifte.

De effecten van furosemide zijn snel en van korte duur. Het verwijdert water en vermindert zo het volume in het lichaam. Daardoor beïnvloedt dit fenomeen ook bloeddruk.

Bijwerkingen van Seguril

Behandeling met Seguril is niet vrij van bijwerkingen, zoals het geval is bij eigenlijk alle commerciële medicijnen. De meest voorkomende bijwerkingen hebben betrekking op de diuretische effecten. Onder deze reacties kunnen we onder andere noemen:

 • Hypokaliëmie: wanneer de doses hoog zijn, kunnen de kaliumspiegels in het bloed sterk verminderen en daardoor kunnen aritmieën veroorzaakt worden.
 • Hyponatriëmie: een laag natriumgehalte.
 • Hyperglycemie: glucosewaarden kunnen stijgen tot boven de normale waarden.

Conclusie

Samengevat kunnen we stellen dat Seguril het handelsmerk is van de werkzame stof furosemide. Het is een medicijn voor diuretische doeleinden en voornamelijk voor de behandeling van hypertensie.

Raadpleeg daarom je arts of apotheker als je eventuele vragen hebt over Seguril, om complicaties te voorkomen. Daarnaast moet je hen ook informeren als je andere medicijnen gebruikt, omdat dit de effecten kan beïnvloeden.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Vademecum. (1964). SEGURIL.
 • Valdivieso D., A. (2018). Diurético del Asa Furosemida y Acido Etacrinico. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas. https://doi.org/10.11565/arsmed.v0i1.1294
 • Martínez-Rodríguez, R. H., García Lorenzo, J., Bellido Peti, J., Palou Redorta, J., Gómez Ruiz, J. J., & Villavicencio Mavrich, H. (2007). Diuréticos del asa y ototoxicidad. Actas Urologicas Espanolas.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.