Qtrilmet - medicijn voor de behandeling van diabetes

Qtrilmet is onlangs geïntroduceerd als behandeling voor diabetes type 2 bij volwassenen die het moeilijk vinden om het met traditionele medicijnen onder controle te houden. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft vastgesteld dat de voordelen tegen de risico's opwegen.
Qtrilmet - medicijn voor de behandeling van diabetes
Franciele Rohor de Souza

Beoordeeld en goedgekeurd door de apotheker Franciele Rohor de Souza.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Qtrilmet is een medicijn dat voor de behandeling van diabetes wordt gebruikt en het bevat drie werkzame stoffen: metformine, saxagliptine en dapagliflozine.

Dit medicijn wordt vaak als behandeling voorgeschreven voor patiënten met diabetes type 2 die hun bloedsuikerspiegel niet met alleen metformine of in combinatie met saxagliptine of dapagliflozine kunnen reguleren.

Het gebruik van Qtrilmet voor de behandeling van mensen met diabetes omvat ook degenen die sulfonylureumderivaten gebruiken en de bloedglucosespiegel niet kunnen reguleren.

Het gebruik van Qtrilmet

Qtrilmet is een medicijn dat door artsen voor de behandeling van diabetes wordt voorgeschreven. Dit medicijn is in twee verschillende doses verkrijgbaar. Deze doses zijn als volgt :

  • Metformine 850 mg / Saxagliptine 2,5 mg / Dapagliflozine 5 mg
  • Metformine 1000 mg / Saxagliptine 2,5 mg / Dapagliflozine 5 mg

Wanneer een arts de dosis Qtrilmet berekent die je nodig hebt, dan houdt hij rekening met de dosis metformine die je inneemt tot het moment dat je met de behandeling met het nieuwe medicijn begint.

Over het algemeen is de te volgen richtlijn, zodra ze de juiste concentratie voor elk geval van Qtrilmet hebben bepaald, 2 tabletten, eenmaal daags, en bij of na een maaltijd in te nemen.

Het werkingsmechanisme van Qtrilmet

Scheikundige formule

Type 2-diabetes is een ziekte die door onvoldoende productie van insuline door de alvleesklier wordt veroorzaakt. Soms kan het lichaam insuline niet op een effectieve manier gebruiken, dat wil zeggen dat het glucose niet in energie kan omzetten.

Je glucosespiegel stijgt als je diabetes hebt. Het goede nieuws is dat je het met Qtrilmet kunt behandelen. Zoals we hierboven al zeiden, bevat dit medicijn drie actieve ingrediënten en elk van hen heeft een specifieke functie:

  • Metformine. Dit ingrediënt vermindert de productie en opname van glucose.
  • Saxagliptine. De functie van dit ingrediënt is om de activiteit van hormonen die vrijkomen na een maaltijd te blokkeren, zodat de alvleesklier insuline gaat produceren. Wanneer deze blokkering optreedt, dan triggert saxagliptine de alvleesklier om wanneer de bloedglucosespiegels stijgen meer insuline te produceren. Dit actieve bestanddeel draagt bovendien bij aan het verminderen van de hoeveelheid glucose die in de lever wordt geproduceerd.
  • Dapagliflozine. Deze werkzame stof blokkeert een niereiwit genaamd natrium-glucose cotransporter 2 (SGLT2). Dit eiwit zorgt ervoor dat de bloedglucose niet in de urine terechtkomt en wordt uitgescheiden. Wanneer dapagliflozine werkt, bevordert het de doorgang van glucose in de urine, zodat het kan worden geëlimineerd, waardoor de bloedsuikerspiegel daalt.

Mogelijk ook interessant om te lezen:
Gebruik laurierblaadjes om diabetes te behandelen

Voordelen van Qtrilmet

Buisje met bloed

De combinatie van metformine, saxagliptine en dapagliflozine is nuttig, omdat ze effectief zijn in het verlagen van de bloedsuikerspiegel bij mensen met type II-diabetes. De waarde hier is de variatie die optreedt in de niveaus van geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) na zes maanden behandeling. Deze hemoglobine is een betrouwbare indicator van de bloedsuikerspiegel.

HbA1c-waarden bij diabetespatiënten zijn gewoonlijk hoger dan 8%. Om deze reden is het doel van de onderzoeken om ze tot minimaal 7% te verlagen. Over het algemeen bereikt Qtrilmet een verlaging van de HbA1c-waarden met 0,51% (Engelse link).

Bij andere onderzoeken zagen onderzoekers echter dat Qtrilmet het gemiddelde HbA1c-niveau met 0,82% verlaagde, vergeleken met patiënten die dit medicijn niet gebruikten en bij wie ze een daling van slechts 0,10% waarnamen.

Bijwerkingen

Net zoals bij alle andere medicijnen kan Qtrilmet tot bijwerkingen leiden. De twee meest gangbare bijwerkingen bij het gebruik van Qtrilmet zijn de volgende:

Je mag Qtrilmet niet gebruiken als je overgevoelig voor een van de drie actieve ingrediënten bent. Mensen met nier- of leverproblemen mogen het ook niet gebruiken.

Conclusie

Het Europees Geneesmiddelenbureau (Engelse link) heeft vastgesteld dat de voordelen van Qtrilmet voor de behandeling van diabetes groter zijn dan de risico’s en daarom bevelen ze het gebruik ervan aan. Ze volgen echter voortdurend de gegevens die ze met betrekking tot het gebruik ervan verkrijgen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • (2019). Summary of opinion: Qtrilmet,metformin hydrochloride / saxagliptin / dapagliflozin. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/cmr-1d401a8

  • (2019). Human medicines European public assessment report (EPAR): Qtrilmet, metformin hydrochloride / saxagliptin / dapagliflozin, Diabetes Mellitus, Type 2, Date of authorisation: 11/11/2019, Status: Authorised. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/cmr-23ef88d

  • Reyes, B. (1982). Diabetes mellitus tipo II. Acta Méd. Colomb.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.