Oorzaken van pijn op de borst bij het ademen

Er zijn verschillende oorzaken van pijn op de borst bij het ademen. Sommige zijn ernstiger dan andere. Lees er meer over in dit artikel.
Oorzaken van pijn op de borst bij het ademen

Geschreven door Edith Sánchez

Laatste update: 09 augustus, 2022

Soms doen onze borstkassen pijn als we ademen en er zijn veel mogelijke redenen waarom het zeer doet. Sommige oorzaken van pijn op de borst bij het ademen zijn vrij ernstig, dus je moet dit probleem niet over het hoofd zien.

Over het algemeen is pijn op de borst voldoende reden om zo snel mogelijk naar een dokter te gaan om te laten bepalen wat de oorzaak is. Hieronder zullen we ingaan op de oorzaken van pijn op de borst bij het ademen. Lees dus snel verder om erachter te komen.

Meestal wordt pijn op de borst in verband gebracht met long- of hartproblemen. Dit symptoom kan echter door verschillende problemen en aandoeningen veroorzaakt worden. Daarom is het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is.

Het symptoom pijn op de borst op zich zal je niet helpen om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Daarom is het belangrijk dat je naar een dokter gaat. Hij of zij kan de situatie beoordelen en zo nodig tests en onderzoeken voorschrijven om het probleem in kaart te brengen.

Zoals je ziet is het niet eenvoudig om uit te zoeken waarom je borst pijn kan doen als je ademhaalt. We hebben echter enkele van de meest voorkomende redenen op een rijtje gezet.

Oorzaak van pijn op de borst bij het ademen

A woman with chest pain

Pleuritis

Pleuritis is een ontsteking van het borstvlies. Het borstvlies is een membraan met twee lagen. Een van deze lagen bekleedt het binnenste gebied van de ribbenkast en de andere laag omgeeft de longen.

Als dit vlies ontstoken is, veroorzaakt het vrij hevige pijn op de borst, die verergert op het moment dat we ademen. Soms breidt de pijn zich zelfs uit naar de schouders en de rug.

In feite is het voornaamste symptoom van pleuritis pijn die toeneemt als je in- en uitademt. Ook komt het vaak voor dat mensen met pleuritis het gevoel hebben dat ze niet genoeg lucht krijgen. Dit komt omdat iemand heel voorzichtig probeert te ademen om het ongemak niet te vergroten.

Soms hoopt zich vocht op tussen de twee lagen van het borstvlies. Dit wordt pleurale effusie genoemd. Als er veel vocht tussen de pleura zit, komt er druk op de long te staan. Die kan er toe leiden dat deze gedeeltelijk of helemaal inklapt. Dit veroorzaakt een hoest en toegenomen kortademigheid.

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in:
Symptomen, oorzaken en behandeling van pleuritis

Pericarditis

Pericarditis is een andere aandoening waardoor je pijn op de borst kunt ervaren bij het ademen. Deze aandoening is een ontsteking van het pericardium, dat is een vlies dat het hart omgeeft.

Het heeft twee lagen en als het ontstoken is, neemt de hoeveelheid vocht tussen de lagen toe net als bij pleuritis. Dit oefent druk uit op het hart en beperkt vervolgens de pompfunctie.

Het belangrijkste symptoom van pericarditis is hevige pijn aan de linkerkant van de borstkas. Deze pijn neemt toe bij het ademen, vooral als we diep inademen. Daarnaast verergert de pijn bij liggen en gaat meestal gepaard met hoesten, koorts en een algemeen gevoel van onbehagen.

Pulmonale embolie

Een pulmonale embolie is een mogelijk fatale aandoening die optreedt als een bloedstolsel uit een deel van het lichaam de longslagaders bereikt en deze blokkeert. Over het algemeen is deze trombus, of bloedstolsel, afkomstig uit de onderste ledematen van het lichaam.

De symptomen van longembolieën zijn niet altijd dezelfde. Het is echter heel gewoon om acute pijn op de borst te ervaren, die toeneemt bij matig tot diep ademen. Bovendien veroorzaakt het onder andere klachten zoals:

 • duizeligheid.
 • gejaagdheid.
 • angst.
 • flauwvallen en/ of toevallen.

Pneumothorax of een klaplong

Een klaplong of pneumothorax is een aandoening die optreedt wanneer lucht uit de long ontsnapt en zich tussen de ribben en de long zelf nestelt. Deze ophoping van lucht zet veel druk op de long en verhindert dat hij normaal uitzet bij het ademen.

 • Het typische symptoom van pneumothorax is een scherpe pijn in de borstkas, die toeneemt bij ademhalen en hoesten.
 • Mensen kunnen ook kortademigheid en benauwdheid op de borst ervaren.
 • Ook veroorzaakt het soms duizeligheid en licht gevoel in het hoofd, een blauwachtige huidskleur, een verhoogde hartslag en soms zelfs shock.

Longontsteking

Een longontsteking kan een andere oorzaak zijn van pijn op de borst bij het ademen. Dit is een infectie die ontsteking veroorzaakt in een of beide longen.

De longen kunnen zich daardoor vullen met vocht of pus, waardoor je een sterke hoest die met slijm of pus gepaard kan gaan. Longontsteking varieert in ernst maar kan in bepaalde situaties levensbedreigend zijn.

Een van de kenmerkende symptomen is pijn in de borst bij het ademen en het hoesten. Er kan naast benauwdheid en hoesten ook sprake zijn van klachten zoals:

 • vermoeidheid.
 • koorts.
 • koude rillingen.
 • misselijkheid.
 • braken.
 • kortademigheid.
 • in sommige gevallen, desoriëntatie of veranderingen in de mentale functie.

Costochondritis

Costochondritis is een ontsteking die optreedt in het kraakbeen tussen de ribben en het borstbeen of sternum. Deze ontsteking veroorzaakt hevige pijn in de borstkas, die vaak voor een hartaanval wordt aangezien.

De pijn op de borst neemt merkbaar toe bij diep ademhalen of hoesten. De oorzaak van deze aandoening is onbekend, maar gaat meestal na een paar dagen of weken vanzelf over.

Conclusie

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de lijst met meest voorkomende oorzaken van pijn op de borst bij het ademen. Deze lijst is echter niet volledig want er zijn nog meer mogelijke oorzaken.

Heb jij pijn op de borst bij het ademen? Als dat het geval is, raden we je aan om zo snel mogelijk je huisarts te raadplegen. Zij of hij kan een goede anamnese en een volledige controle uitvoeren om een diagnose te stellen. Daarnaast kan de huisarts je vertellen wat de oorzaak is, zo nodig medicijnen voorschrijven en uitleggen hoe je voor jezelf moet zorgen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.