Oorzaken en behandeling van metabole acidose

Patiënten met nierfalen vereisen hemodialyse, die soms ook wordt gebruikt voor personen met ethyleenglycol, methanol en salicylaatvergiftiging. Over het algemeen is de behandeling van metabole acidose bedoeld om de oorzaak te behandelen die het probleem heeft veroorzaakt.
Oorzaken en behandeling van metabole acidose

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Metabole acidose veroorzaakt een vermindering van de bicarbonaatconcentratie van het lichaam. Daarom verzuurt het de pH in het bloed. Vervolgens gaat dit gepaard met een compenserende daling van de partiële druk van kooldioxide.

Metabole acidose is dus een zuur-base evenwichtsstoornis die de pH van het bloed verlaagt, het kooldioxidegehalte verlaagt en hyperventilatie veroorzaakt als compensatiemechanisme. Er zijn verschillende ernstniveaus, waarvan sommige fataal kunnen zijn.

De oorzaken van metabole acidose

De oorzaken van metabole acidose

Meestal wordt het begin van metabole acidose veroorzaakt door meer dan één mechanisme tegelijk. Enkele mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld:
 • Overmatige inname of overmatige endogene productie van niet-vluchtige zuren. Diabetische ketoacidose, melkzuuracidose of acidose veroorzaakt door de inname van zuurvoorlopers kunnen dit allemaal veroorzaken.
 • Veranderingen in de bicarbonaat-regeneratie in de nieren (acidose bij chronisch of acuut nierfalen ) of een verminderde protonuitscheiding in de distale tubuli (distale niertubulaire acidose).
 • Verlies van basisstoffen. Dit verlies zal meestal optreden in de nieren of het spijsverteringskanaal.

De symptomen van metabole acidose

De symptomen van metabole acidose zijn niet specifiek. Om deze reden kan deze aandoening moeilijk te diagnosticeren zijn. Als de patiënt echter duidelijke aanwijzingen heeft waardoor een arts een arteriële bloedgastest aanvraagt, is het gemakkelijker.

Over het algemeen omvatten de symptomen waaraan deze patiënten lijden de volgende klachten:

 • Pijn op de borst.
 • Hartkloppingen.
 • Hoofdpijn.
 • Veranderde mentale status. Meestal omvat dit ernstige angst, verminderde scherpte van het gezichtsvermogen en misselijkheid. Ook kunnen braken, buikpijn , veranderingen in eetlust en gewichtsverlies optreden.
 • Ten slotte vertonen degenen die lijden aan metabole acidose vaak een Kussmaul-ademhaling. Dit type ademhaling is diep en snel en gaat vaak gepaard met diabetische ketoacidose.

Bovendien kan extreme acidose leiden tot zowel neurologische als cardiale complicaties:

 • Neurologische complicaties. Over het algemeen omvat dit lethargie, stupor, coma en epileptische aanvallen.
 • Hartcomplicaties. Aritmieën en een verminderde epinefrine-reactie kunnen optreden. Bovendien leiden deze beide problemen tot hypotensie.
 • Ernstige metabole acidose kan leiden tot shock of de dood.

Diagnose

Diagnose

Bepaalde tests kunnen helpen om metabole acidose te diagnosticeren. Ze kunnen ook helpen bepalen of de oorzaak een ademhalingsaandoening of een metabool probleem is. Doorgaans zullen de volgende tests uitgevoerd worden:

 • Arteriële bloedgastests.
 • Uitgebreid metabool beeld. Dit is een reeks bloedtests die zowel de natrium- en kaliumspiegels in het bloed als de nierfunctie en andere chemicaliën en functies meten.
 • pH van de urine.
 • Urine- en bloedketonen.
 • Melkzuurtest.

Misschien wil je ook lezen:
Wanneer moet je je bloed laten testen?

Behandeling van metabole acidose

Ten eerste moeten artsen een behandeling voorschrijven voor de specifieke aanleiding die de aandoening veroorzaakt. Patiënten met nierfalen vereisen vaak hemodialyse. Soms gebruiken artsen dit ook voor patiënten met ethyleenglycol, methanol en salicylaatvergiftiging.

In geval van ernstige acidose dienen artsen doorgaans natriumbicarbonaat toe. Ze moeten dit echter voorzichtig doen. Dit komt omdat het in bepaalde omstandigheden schadelijk kan zijn.

Over het algemeen is bicarbonaat-therapie veilig en een geschikte behandeling. Wanneer de acidose het gevolg is van een ophoping van organische zuren, is deze therapie controversieel. Dit komt omdat het de sterftecijfers onder deze omstandigheden niet significant verlaagt. Bovendien kunnen er zoals gezegd bepaalde risico’s aan verbonden zijn.

Ondanks deze en andere controverses bevelen de meeste experts echter nog steeds intraveneuze bicarbonaat-toediening aan in het geval van ernstige metabole acidose, die pH-waarden van minder dan 7,1 van het bloed veroorzaakt.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Vargas Flores, T. (2014). Acidosis metabólica. Revista de Actualización Clínica Investiga.
 • Scharnagl, H., März, W., Böhm, M., Luger, T. A., Fracassi, F., Diana, A., … Goffin, E. (2010). Acidosis, Metabolic. In Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease. https://doi.org/10.1007/978-3-540-29676-8_16
 • Márquez-gonzález, C. H. (2012). gasometría durante la guardia. Rev Med Inst Mex Seguro Soc.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.