Ongebruikelijke symptomen van een hartaanval bij vrouwen

· 26 juni 2016

Hart- en vaatziekten treffen zowel mannen als vrouwen, met name als ze eenmaal volwassen zijn. In landen als de Verenigde Staten en Spanje zijn deze ziekten de nummer één doodsoorzaak bij vrouwen geworden en gaan hiermee andere ziekten, zoals borst- en eierstokkanker, voorbij.

De grootste zorg van gezondheidsdeskundigen is dat vrouwen de neiging hebben om minder vaak en later naar een dokter te gaan met hun gezondheidsproblemen dan mannen. Dit is ongetwijfeld een van de belangrijkste redenen dat de sterfte aan hart- en vaatziekten onder vrouwen is toegenomen.

Hartaanvallen worden gekenmerkt door een reeks gemeenschappelijke symptomen die je laten weten dat je lijdt aan deze ernstige aandoening, maar bij veel vrouwen kunnen de symptomen van een aanval gemakkelijk worden verward met andere gezondheidsproblemen, wat kan leiden tot inactiviteit of het ontbreken van een juiste respons.

Risicofactoren

Een hartaanval kan op elk moment optreden, zonder waarschuwing. Er zijn wel bepaalde risicofactoren die je kans op het krijgen van een hartaanval op een bepaald punt in je leven verhogen:

  • Suikerziekte
  • Hoge bloeddruk
  • Roken
  • Hoge cholesterol
  • Overgewicht
  • Het leiden van een sedentaire levensstijl

De meeste mensen die een gezonde levensstijl leiden, hebben een verminderd risico op het ooit krijgen van een hartaanval. Natuurlijk betekent dit niet dat er geen andere, minder voorspelbare factoren, zoals aangeboren hartafwijkingen of andere problemen zijn, die kunnen leiden tot een aanval.

Ongebruikelijke symptomen van een hartaanval bij vrouwen

Vrouwenhart

In veel gevallen kunnen de volgende atypische symptomen van een hartaanval verwarrend zijn voor zowel de patiënt als de onderzoekende arts. Veel deskundigen hebben zelfs toegegeven dat als aan deze patiënten dezelfde symptomen opnieuw zouden worden getoond, ze waarschijnlijk weer niet tot de conclusie zouden komen dat het onderliggende probleem een hartaanval is. In bijzondere gevallen, zoals mensen die voorbestemd zijn te lijden aan cardiovasculaire problemen, is er een grotere kans dat de artsen herkennen wat er gebeurt en het juiste onderzoek uitvoeren.

In ieder geval, ongeacht of een van de bovenstaande risicofactoren op jou van toepassing is, is het belangrijk dat alle vrouwen zich bewust zijn van de ongebruikelijke symptomen die een hartaanval kan hebben en in gedachten houden dat deze symptomen dagen of zelfs weken kunnen aanhouden.

Zich moe voelen

Een gevoel van constante vermoeidheid wordt vaak toegeschreven aan het krijgen van te weinig slaap, het nemen van bepaalde medicijnen of het regelmatig worden blootgesteld aan stressvolle situaties. Maar als je vermoeidheid de hele tijd optreedt of zeer ernstig is, dan zou dit het eerste teken van een hartaanval of hart-en vaatziekte kunnen zijn. In een studie onder vrouwen die een hartaanval overleefden gaf 70% van de respondenten aan gevoelens van extreme vermoeidheid te ervaren in de dagen en weken voorafgaand aan het incident.

Slapeloosheid

Stress

Nauw verbonden met het symptoom hierboven kan slapeloosheid worden beschouwd als een ander ongebruikelijk symptoom van een hartaanval bij vrouwen. Hoewel meerdere factoren kunnen leiden tot slapeloosheid, bleek uit een studie dat bijna de helft van de vrouwen die een hartaanval hebben gehad in de dagen en weken voorafgaand aan de aanval ook slaapproblemen hadden ervaren.

Hoesten en kortademigheid

Misschien lijd je niet aan een ademhalingsprobleem, maar heb je soms opeens moeite met diep ademhalen. Ademhalingsproblemen kunnen optreden wanneer je bezig bent met je dagelijkse activiteiten, maar wanneer ze optreden in combinatie met een onverklaarbare hoest, dan kan dit ook een vroegtijdig waarschuwingsteken zijn van een hartaanval. Vergeet dit niet, maar weet tegelijkertijd dat kortademigheid en hoesten ook kan worden veroorzaakt door tal van andere gezondheidsproblemen.

Brandend maagzuur en een opgeblazen gevoel

Het voelen van een branderig gevoel of ontsteking in de buik na het eten kan ook een vroeg symptoom zijn van een hartaanval bij vrouwen. Een studie wees uit dat 40% van de vrouwen die getroffen werden door een hartaanval deze problemen alleen vlak van te voren ervoer.

Duizeligheid en overmatig zweten

Zweten

Hoewel deze twee symptomen vaak gerelateerd worden aan de menopauze, is uitgewezen dat duizeligheid en overvloedig zweten ook vlak voor een hartaanval kunnen optreden. Van een groep vrouwen die een hartaanval overleefden, herinnerde 40% zich een gevoel van duizeligheid te hebben ervaren of licht in het hoofd te zijn geworden direct voor de aanval. Een andere 40% had vooral last van koud zweet.

Angst zonder duidelijke oorzaak

Onverklaarbare angst is een laatste symptoom dat je moet onthouden, vooral als het gepaard gaat met een beklemd gevoel op de borst. Een derde van de vrouwelijke slachtoffers van een hartaanval ervoer een onverklaarbaar gevoel van angst net voordat de hartaanval optrad. Daarnaast moet je ook weten dat stress en angst inderdaad je risico op het überhaupt krijgen van een hartaanval kunnen verhogen.