Negen tekenen van mishandeling bij kinderen

Kindermishandeling heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar voor de hele omgeving waarin de mishandeling wordt toegebracht. Een misbruikt kind kan in de toekomst misbruiker worden.
Negen tekenen van mishandeling bij kinderen

Geschreven door Thady Carabaño

Laatste update: 24 augustus, 2022

Het is overweldigend om te denken dat een kind, een onschuldig en kwetsbaar wezen, door zijn geliefden aangevallen en gekwetst kan worden. Helaas komt mishandeling bij kinderen vaker voor dan we ons zouden kunnen voorstellen.

Het kan zelfs recht onder onze neus gebeuren, in onze gemeenschap en zelfs binnen onze eigen familie. Kindermishandeling komt op alle sociaaleconomische niveaus, in alle culturen en bij beide geslachten voor.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zelfs een kwart van alle volwassenen als kind fysiek geweld meegemaakt. Met andere woorden, 25% van de mannen en vrouwen is tijdens hun jeugd gewond geraakt. Gelukkig zijn er enkele waarschuwingssignalen die het kunnen helpen detecteren.

Hoe mishandeling bij kinderen te detecteren

jongen zit verdrietig op de grond

Naast het voor de hand liggende kun je je afvragen of schreeuwen naar of een kind slaan als mishandeling kan worden beschouwd. Om een beter beeld te krijgen, kun je de soorten mishandeling bekijken die als schadelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen worden beschouwd.

Emotionele en psychologische mishandeling

Dit houdt in dat een kind:

 • geen genegenheid krijgt
 • zijn emotionele behoeften worden genegeerd
 • afgewezen wordt wanneer hij aandacht vraagt

Dit soort mishandeling omvat beledigingen en een kind steeds weer vertellen dat hij waardeloos is of dit door bepaald gedrag te laten voelen. Het omvat ook het isoleren van een kind van zijn familie of sociale omgeving. Het is vaak de moeilijkste vorm van mishandeling en tevens de minst begrepen vorm.

Lichamelijke mishandeling

Hierbij gaat het dus om het lichamelijk verwonden van een kind. Deze verwondingen kunnen echter niet alleen tot slaan beperkt blijven, maar kunnen ook fysieke straf of elke vorm van lichamelijke verwaarlozing omvatten waarvoor medische zorg nodig is.

Lichamelijke of emotionele verwaarlozing

Dit houdt in dat een kind in de steek wordt gelaten of dat er niet aan zijn behoeften wordt voldaan. Deze verwaarlozing kan ook emotioneel zijn. Het omvat het niet voldoen aan de basisbehoeften van een kind zoals:

 • voedsel
 • huisvesting
 • kleding
 • onderwijs
 • medische zorg
 • bescherming

Seksueel misbruik

Dit houdt de uitvoering in van een breed scala van seksuele handelingen bij een kind, waarbij zelfs sprake kan zijn van bedreigingen of verbale beledigingen.

Negen tekenen van mishandeling bij kinderen

kindermisbruik

 

“Elke avond hoorde ik het geschreeuw van de kinderen en iets waarvan ik geloofde dat het harde klappen waren”, zei een moeder over haar buren. Aangezien ze kindermishandeling vermoedde, belde ze de autoriteiten. Helaas hebben ze de situatie bevestigd.

“Toen een 7-jarige jongen de deur opende en ik zijn levendige en lieve uiterlijk zag, dacht ik dat het onmogelijk was dat hij mishandeld werd,” zei de moeder.

Intuïtie helpt mensen vaak bij het detecteren van schadelijke situaties. Het is echter niet voldoende om te detecteren of een kind wel of niet mishandeld wordt.

Wanneer een kind in een giftig gezin woont, dan zijn er patronen van mishandeling. Hier zijn negen tekenen van mishandeling bij kinderen. Laten we ze allemaal eens nader bekijken.

Lees ook dit artikel:
De kenmerken van giftige families

1. Achteruitgang in de ontwikkeling

Mishandelde kinderen kunnen gedrag vertonen dat voor jongere leeftijden kenmerkend is. Enkele voorbeelden zijn:

 • duimzuigen
 • bedplassen
 • angst voor het donker
 • angst voor vreemden

2. Vermijden van bepaalde plaatsen en mensen

Een mishandeld kind kan bezorgdheid of angst uiten. Ze kunnen bij thuiskomst ook tekenen van onrust of angst vertonen. Op dezelfde manier kunnen ze een ongebruikelijke angst voor een bepaalde persoon of plaats tonen.

3. Eetstoornis

eetstoornis een gevolg van mishandeling bij kinderen

De stress, angst en onrust die mishandeling veroorzaakt, kan tot veranderingen in het eetgedrag van een kind leiden. Dit kan vervolgens tot aanzienlijk gewichtsverlies of juist gewichtstoename leiden.

4. Slaapstoornissen als gevolg van mishandeling bij kinderen

Een mishandeld kind kan door problemen met in slaap vallen tekenen van vermoeidheid of uitputting vertonen.

5. Slechte schoolprestaties of perfectionisme

Overmatig afwezigheid en onoplettendheid in de klas kunnen tekenen van mishandeling bij kinderen zijn. Anderzijds kunnen sommige mishandelde kinderen ook naar perfectionisme streven als een manier om de liefde en steun te zoeken die ze thuis niet ontvangen.

6. Gebrek aan persoonlijke verzorging en hygiëne

Mishandelde kinderen lijken misschien verwaarloosd. Ze kunnen er ook onverzorgd uitzien en niet de juiste kleding voor het weer dragen.

7. Risicovol gedrag

Kinderen die mishandeld worden, kunnen met risicovolle activiteiten gaan experimenteren zoals:

 • drugsgebruik
 • alcohol drinken
 • wapens dragen

8. Ongepast seksueel gedrag

kinderen zwijgen bij mishandeling

Kinderen die misbruikt zijn, kunnen overdreven seksueel gedrag vertonen. Ze kunnen zelfs extreem expliciete seksuele taal gebruiken.

9. Onverklaarbare verwondingen

Het veelvuldig optreden van brandwonden of kneuzingen kan een teken van mishandeling bij kinderen zijn, vooral als de verklaringen van genoemde verwondingen niet overtuigend zijn.

Wat je moet doen?

Over het algemeen zijn deze negen zaken die we hierboven hebben genoemd alleen waarschuwingssignalen van mishandeling bij kinderen. Als het echter bewezen is dat een kind mishandeld wordt, dan moet je handelen.

Zelfs als dit niet het geval is, dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Neem dan contact op met de politie, een psycholoog of de schooladviseur. Dat is het juiste om te doen.

Volwassen die slachtoffer waren van kindermishandeling

het bange kind in een volwassen vrouw

Soms realiseren kinderen zich niet eens dat ze mishandeld worden. In de meeste gevallen zijn het hun eigen ouders of naaste familieleden waarvan ze aannemen dat ze van hen houden. De psychologische impact is dus groter en daarom kunnen de onzichtbare littekens ervan tot in de volwassenheid van het kind blijven.

Afhankelijk van het soort mishandeling dat hen is toegebracht, kan een volwassen overlevende van kindermishandeling last hebben van psychische problemen zoals:

 • Angst: degenen die misbruikt zijn, kunnen bang zijn voor mensen of situaties die hen herinneren aan de mishandeling die ze te verduren hebben gehad. Ze zijn misschien bang voor seksuele intimiteit, vertonen dwangmatig gedrag en kunnen ook lijden aan paniekaanvallen.
 • Woede: ze kunnen intense woede naar hun misbruikers voelen en zelfs richting zichzelf, vooral als ze vinden dat ze de mishandeling hadden moeten stoppen.
 • Zelfvernietigend gedrag: een misbruikte volwassene kan aan drugs en alcohol verslaafd raken. Ze kunnen zichzelf pijn doen en verminken. Daarnaast kunnen ze professionele en emotionele ontwikkelingskansen saboteren.

Helaas is het meest tragische en ironische hieraan dat iemand die kindermishandeling heeft doorstaan als volwassene zelf een misbruiker wordt. Het is dus vaak een vicieuze cirkel die zich vaak over generaties uitstrekt.

Misbruik bij kinderen overwinnen

meisje met knuffelbeer

Psychologische interventie kan de effecten van misbruik omkeren en daarnaast vroege emotionele genezing mogelijk maken. Over het algemeen stelt dit de patiënt in staat om gevoelens zoals woede, pijn, frustratie en angst te onderzoeken die hen beïnvloeden om een gevoel van veiligheid te herwinnen.
 • Naast psychotherapie kunnen meditatietechnieken, rollenspel en steungroepen ook nuttig zijn.
 • Kunst kan ook de ontwikkeling van verborgen artistieke talenten mogelijk maken, die tijdens genezing ontstaan.

Over het algemeen moeten ouders zich bewust zijn van hoeveel hun opvoeding de toekomst van hun kinderen kan beïnvloeden. Ze moeten er immers altijd rekening mee houden dat het kind dat ze opvoeden volwassen wordt. Ze zullen dan hun eigen gezin grootbrengen met wat ze als liefde, zorg en respect kennen.

Je moet daarom op je opvoedingstechnieken letten en op hoe je als kind bent grootgebracht. Bovenal moet je professionele begeleiding zoeken wanneer je dit nodig acht om ervoor te zorgen dat patronen van mishandeling niet doorgaan.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.