Leren prioriteiten stellen: een sleutel tot psychologisch welzijn

Om je tijd optimaal te benutten en een groter psychisch welzijn te bereiken, organiseer je je ideeën en geef je voorrang aan alles wat je wilt doen. Dit is een van de sleutelaspecten van psychisch welzijn, een onderwerp dat we in dit artikel verkennen.
Leren prioriteiten stellen: een sleutel tot psychologisch welzijn

Geschreven door Solimar Cedeño

Laatste update: 09 augustus, 2022

Menselijke wezens zijn zeer complex. In de loop van ons leven proberen we onze lichamelijke behoeften te bevredigen en ons psychisch welzijn te vergroten. Mensen veranderen en evolueren steeds en zijn op zoek naar een evenwicht tussen lichaam en geest. Daarbij is het belangrijk om te leren om prioriteiten te stellen.

Dit evenwicht wordt gevonden in een goede geestelijke gezondheid, wanneer een individu zich bewust is van zijn of haar mogelijkheden en de uitdagingen van het leven aankan. Psychisch welzijn bestaat uit lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. Bovendien is het het vermogen om het leven met kracht tegemoet te treden en ervan te genieten.

Om psychisch welzijn te bereiken moet een individu eerst over zichzelf weten en dan gezonde gewoonten ontwikkelen en leren hoe hij zijn tijd kan indelen. Houd dit in gedachten als je psychologische veranderingen wilt bereiken die op hun beurt je lichamelijke gezondheid positief beïnvloeden. Laten we er eens wat dieper op ingaan.

Hoe psychologisch welzijn te bereiken door te leren prioriteiten te stellen

Hoewel het bereiken van echt psychologisch welzijn niet gemakkelijk kan zijn, is het een feit dat het met het juiste werk wel te bereiken is. In elk geval, als de volgende tips niet voor je werken, raden we je aan een psycholoog of therapeut te raadplegen .

1. Leer eerst jezelf als individu kennen

Volgens de psychologe Carol Ryff (Engelse link) is psychisch welzijn gebaseerd op zes dimensies. Deze staan voor de manier waarop het individu omgaat met de situaties die zich in het leven voordoen.

Eerst is het belangrijk dat je jezelf kent en accepteert met al je sterke en zwakke punten. Onderzoek je persoonlijkheid en je sympathieën en antipathieën. Als je jezelf niet accepteert zoals je bent, zal het moeilijk zijn vooruit te komen, want je zult met voortdurende ontevredenheid leven. Door jezelf te aanvaarden zul je positieve relaties met jezelf en de mensen om je heen genereren.

Na aanvaarding van wie je werkelijk bent, zul je in staat zijn een levensdoel te trekken met doelen op korte, middellange en lange termijn. Dit doel zal je tot persoonlijke groei leiden, want je zult het gevoel hebben dat je een doel hebt en een unieke plaats inneemt in de wereld om je heen.

Door jezelf als individu te ontwikkelen, zul je autonomie en vrijheid hebben bij het nemen van beslissingen en zul je controle kunnen krijgen over je omgeving. Je zult ook je eigen meningen en beslissingen ontwikkelen zonder door anderen beïnvloed te worden.

Als je je identiteit versterkt en jezelf kent, leg je de basis voor psychisch welzijn. Heb je echter moeite je weg te vinden en raak je van het spoor af bij het zoeken naar jezelf, dan kun je je wenden tot de professionele hulp van een psycholoog. Laat de dwaze opvatting dat “psychologen voor labiele mensen zijn” achter je en durf vooruit te gaan in de zoektocht naar welzijn.

2. Ontwikkel gezonde gewoonten

Vrouw op de fiets
Leren prioriteiten stellen kan je helpen gezonde gewoonten te ontwikkelen.

Soms hebben we een lijst met taken of ophanden zijnde dingen die we moeten doen, maar we doen ze niet. We worden angstig om ze te bereiken, maar we delen onze tijd niet goed in. Een manier om de doelen te bereiken is het scheppen van gewoonten of eenvoudige regels die ons in staat stellen de taken te ontwikkelen.

In het boek De 7 Gewoonten van Zeer Effectieve Mensen, spreekt auteur Stephen Covey over een reeks hulpmiddelen die we allemaal kunnen gebruiken om prioriteiten te stellen en stabiliteit te bereiken. Deze gewoonten kunnen ontwikkeld worden met wilskracht en dagelijks werk.

  • De eerste gewoonte is verantwoordelijkheid. Iemand die zijn of haar taken vervult, respecteert de tijd van anderen en ontwikkelt discipline in de organisatie van zijn of haar prioriteiten. Door verantwoordelijk te zijn, worden we de leiders van ons eigen leven.
  • Vervolgens is voorrang geven aan wat belangrijk is boven wat dringend is een belangrijke gewoonte voor goed persoonlijk management. In wezen wordt dit bereikt met hulpmiddelen om tijd effectief te gebruiken. Als we ons werk, persoonlijk, academisch en economisch leven goed organiseren, zullen we ook in onze relaties met andere personen een wederzijds voordeel bereiken.
  • Het is ook belangrijk te onthouden dat, omdat mensen sociaal zijn, effectieve communicatie van fundamenteel belang is. Dit bestaat uit het begrijpen van de ander en duidelijk zijn bij het overbrengen van een boodschap. In dit communicatieproces wekt het individu onderlinge afhankelijkheid op, omdat hij of zij gevoed wordt door de kennis en ervaringen van anderen.

Misschien ben je geïnteresseerd in dit artikel:
4 Manieren om te bepalen of je een therapeut nodig hebt

3. Leren prioriteiten stellen kan je helpen je tijd te organiseren en je te concentreren op wat belangrijk is

Prioriteiten stellen is de sleutel tot psychisch welzijn
Leren prioriteiten stellen kan je helpen georganiseerd te blijven.

Ten slotte is het effectief organiseren van je tijd de sleutel tot het bereiken van je doelen en het vinden van echt psychisch welzijn. Tijd is immers een variabele die niet te beheersen is, maar er zijn hulpmiddelen waarmee we er efficiënt mee kunnen omgaan.

Stel prioriteiten vast om een doel te bereiken. Bepaal dan de belangrijke tegenover de dringende taken. De belangrijke taken maken bevredigende resultaten mogelijk bij het bereiken van je doelen. Intussen zijn de dringende taken taken die meteen af moeten, ongeacht hoe ze bijdragen aan je doelen.

Een manier om prioriteiten te stellen is een takenlijst te maken waarop je het doel en de stappen om het te bereiken kunt visualiseren. Doelen stellen is fundamenteel voor alle aspecten van ons leven. Het stelt ons namelijk in staat om onze vorderingen in het zoeken naar psychisch welzijn te bepalen en te volgen.

Hulpmiddelen om je tijd te organiseren

Tijd is onbuigzaam. Het bepaalt de acties van een individu en kan niet gecontroleerd worden. We kunnen echter wel beheren hoe we onze tijd verdelen.

Om dit te doen kun je een kalender van activiteiten uitwerken om taken en data vast te leggen. Stel grenzen en respecteer de voltooiingstijden, hoewel je ook flexibel moet zijn om niet te veel stress te genereren. Er zijn online veel verschillende hulpmiddelen beschikbaar waarmee je je tijd kunt indelen. Je kunt zelfs kleuren aan je taken toekennen en herinneringen maken!

Met een agenda of dagboek kun je de details van je activiteiten noteren. In feite zijn er verschillende dagboekformaten en veel computerprogramma’s hebben deze functies gecombineerd. Je kunt selecties maken, to-do lijstjes maken, prioriteiten stellen, foto’s bijvoegen en zelfs grafieken toevoegen. Dit is handig om je taken bij te houden.

De grootste uitdaging bij het organiseren van onze agenda is het bestrijden van de tijddieven – alle afleidingen die ons verhinderen een taak af te maken. Onze mobieltjes en sociale netwerken zijn de belangrijkste afleiders. Om te voorkomen dat ze je te veel afleiden, wijd je er korte perioden aan en zet ze dan helemaal opzij als je aan het werk bent.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
  • Covey, S. R. (2015). Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva: Edición de Imágenes. Mango Media Inc..
  • OMS Base de datos. (2013). Salud mental: un estado de bienestar. https://doi.org/10.1109/AERO.2012.6187295

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.