Leer de kenmerken van een sterke persoonlijkheid kennen

Sommige mensen kunnen zich gemakkelijk aanpassen en tegenslag overwinnen. Ben jij één van die mensen? In dit artikel bespreken we de houdingen die een veerkrachtig individu of een sterke persoonlijkheid bepalen.
Leer de kenmerken van een sterke persoonlijkheid kennen

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 13 december, 2022

Over persoonlijkheid, karakter en temperament is er vaak wat verwarring. Dit komt omdat de betekenissen van deze termen erg dicht bij elkaar liggen, maar toch niet identiek zijn. Daarom is het belangrijk uit te leggen wat we met een sterke persoonlijkheid bedoelen.

Hall & Lindzey zijn de auteurs van Theories of Personality (1957).  Volgens hen is de persoonlijkheid “een dynamische organisatie binnenin het individu van de psychofysieke systemen die kenmerkend gedrag en denken bepalen.” Het is met andere woorden een geheel van systemen die verantwoordelijk zijn voor het gedrag en die zich ontwikkelen als resultaat van de geschiedenis van iemand.

Wat betekent een sterke persoonlijkheid?

Sommige mensen die niets te maken hebben met de theorie van de psychologie zeggen dat het betekent dat iemand karakter heeft.

Onder theoretici is er vaak een verhit debat over de definitie van “karakter.” Maar in de context van de persoonlijkheid kunnen we zeggen dat het een persoon is die veerkracht bezit.

Veerkracht is het vermogen van een persoon om zich op een positieve manier aan te passen aan moeilijke situaties en tegenslag te overwinnen.

Het lijkt veel op Kintsugi.

De term Kintsugi komt uit de Japanse cultuur. Het is de traditionele kunst van het herstellen van gebroken keramiek met sterke lijm en goudpoeder. Op het einde van dit proces is het herstelde aardewerk sterker en waardevoller dan het aanvankelijk was.

Vind je Kintsugi geen prachtig voorbeeld van de schoonheid van veerkracht?

Tekenen van een sterke persoonlijkheid

Hoe kan je weten of iemand wel of niet een sterke persoonlijkheid heeft? Dit zijn enkele van de kernkarakteristieken.

1. Optimisme

Een sterke persoonlijkheid

Optimistisch zijn is de aanleg om met een goede houding, volharding en hoop met moeilijkheden om te gaan. Het is vooral een aanpak die ons in staat stelt om oplossingen, voordelen en mogelijkheden te ontdekken wanneer we moeilijke perioden doormaken.

Als we positief en optimistisch zijn dan is het gemakkelijker de verantwoordelijkheid voor onze acties te aanvaarden. Bovendien zullen we gemakkelijker goed gebruik maken van de tijd om onszelf verbeteren.

We raden je ook het volgende artikel aan: Optimisme versterkt het immuunsysteem

2. Bestand zijn tegen frustratie

Wanneer we leren bestand zijn tegen frustraties, dan geeft dit ons een grotere emotionele stabiliteit.

Het is belangrijk verdraagzaam te zijn wanneer iemand, ook jijzelf, een fout maakt. Onthoud dat niemand ter wereld volmaakt is. We maken allemaal fouten. Als we dit onthouden dan zal het ons helpen om flexibeler te zijn met anderen en met onszelf.

Er bestaan echter behandelingsprogramma’s die het belang beklemtonen van alternatieve gedragsstrategieën. Want die zullen nieuwe manieren voorstellen zodat we anders kunnen handelen in plaats van onze fouten te herhalen.

3. Emotionele intelligentie

Een sterke persoonlijkheid en emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een teken van volwassenheid en intelligentie. Het stelt ons in staat te leren hoe we onze emotionele reacties kunnen beheersen. Maar het is vooral het vermogen onze eigen gevoelens en die van anderen te herkennen en ermee om te gaan. Dit maakt interpersoonlijk gedrag mogelijk.

Volgens een aanzienlijk aantal onderzoeken over dit onderwerp is emotionele intelligentie verbonden met succes. Want deze bekwaamheid verschaft de basis voor sociale en emotionele vaardigheden die in bijna elke baan belangrijk zijn voor succes.

Je kan emotionele intelligentie dus in je voordeel gebruiken om je productiviteit en je psychologisch welzijn te verbeteren.

4. Passie

Alfredo Culebro is een ondernemer en zakenman die gespecialiseerd is in het sterker maken van mensen en zaken zodat ze succes kunnen bereiken. In zijn boek This has got to change! definieert hij passie als een onuitputtelijke energie die mensen aanmoedigt om te blijven doorgaan ongeacht de beperkingen of de moeilijkheden.

Passie is erg nuttig want het geeft ons de kracht voldoening te ervaren en plezier te vinden in ons werk, zelfs als er geen erkenning is.

Anderzijds heeft onderzoek vastgesteld dat een positieve (harmonieuze) passie een positieve invloed heeft. Want het zorgt tenslotte voor sterkere positieve emoties, concentratie en het verlangen om een taak goed uit te voeren.

Dit bevordert empowerment bij de persoon. Hun vermogen om uitdagingen die optreden aan te pakken is sterker, onafhankelijk van de externe hulp die al of niet geboden wordt. Dit vermogen is bij mensen niet aangeboren. Maar we kunnen het wel ontwikkelen. Het is een van de kenmerken van een sterke persoonlijkheid.

5. Inzet en motivatie

Een sterke persoonlijkheid toont inzet en motivatie

Inzet is een verbintenis waarbij volledig bewustzijn nodig is.

Deze factor treedt op wanneer iemand gelooft in wat hij doet en het voor hem belangrijk is. Dit motiveert hem en zorgt ervoor dat zijn gedrag sterk blijft. Het resultaat is dat het individu niet stopt totdat hij de doelstelling bereikt heeft die hij zichzelf gesteld heeft.

Motivatie van zijn kant is een gevoel dat ontstaat uit een hoge graad van betrokkenheid bij het bereiken van een doel. Het gaat hier niet alleen over het vervullen van onze basisbehoeften. Maar het is ook verbonden met onze behoeften aan zelfverwezenlijking (bijvoorbeeld succes behalen in verschillende gebieden van het leven). De wens om efficiëntie en kwaliteit te bewerkstelligen behoort ook tot deze groep behoeften.

Isaac Garrido Gutiérrez stelt dat “psychologisch onderzoek bevestigt dat de persoon die handelt volgens zijn vrije wil, een sterk gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid creëert.”

Je kan dus met andere woorden op basis van een persoonlijke keuze je motivatie zelf bepalen, in gang zetten en onder controle houden.  Zo kan je de gestelde doelen verwezenlijken.

Op deze manier wordt motivatie de innerlijke motor die geest, wilskracht en interesse verbindt. Samen zorgen ze ervoor dat je op een positieve, gelukkige en hoopvolle manier je doelen bereikt.

6. Flexibiliteit

Wanneer we moeilijke situaties doormaken, dan is het niet gemakkelijk om in balans te blijven, zelfs al zijn we ons erg bewust van onszelf.

Maar wanneer we de omstandigheden aanvaarden en flexibel zijn dan zal dit ons in staat stellen te focussen. Het helpt ons te werken aan wat we kunnen veranderen en aanvaarden wat we niet kunnen veranderen. We zien veranderingen als nieuwe kansen om te groeien. Dat zijn tekenen van een sterke persoonlijkheid.

Volgens de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpen psychologische aanvaarding en flexibiliteit mensen om negatieve ervaringen uit het verleden los te laten. Het helpt hen een manier te vinden om ten volle te leven. Ze kunnen zich dan focussen op wat echt belangrijk is.

7. Leren

Een sterke persoonlijkheid blijft leren

Veerkracht is geen talent. Het is eerder een leerproces.

In het algemeen leren mensen door middel van proberen en fouten maken. Want iets wat we niet geleerd hebben kunnen we niet uitvoeren.

Maar ervaringen vormen een grote bron van persoonlijke kennis. Dit dient om strategieën uit te bouwen op die momenten dat we in het leven geconfronteerd worden met moeilijke situaties en dat we ze met geluk overwinnen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Henin Ribeyrolles, D., Jusseaume, P., & Laffont, F. (1974). CONDITIONNEMENT CLINIQUE ET PERSONNALITE. Revue de Medecine de Tours.
  • Loas, G., Guelfi, J. D., Gruselle, G., & Barrois, C. (1992). PERSONNALITE DEPENDANTE ET IMMATURITE. UNE ETUDE CLINIQUE ET PSYCHOMETRIQUE. Annales de Psychiatrie. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2014.02.003
  • Petit, M., & Zann, M. (1986). PERSONNALITE PSYCHASTHENIQUE ET PERSONNALITE OBSESSIONNELLE. Revue Du Praticien. https://doi.org/10.1159/000452656

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.