Is vapen een beter alternatief dan voorgoed stoppen met roken?

Het meest problematische aan vapen is dat experts de gezondheidseffecten ervan nog steeds niet volledig begrijpen. Er zijn echter gevallen gemeld van aan vapen gerelateerde longschade en andere aandoeningen. Is vapen een beter alternatief dan voorgoed stoppen met roken? Leer hier het antwoord!
Is vapen een beter alternatief dan voorgoed stoppen met roken?

Laatste update: 07 september, 2021

Er zijn discussies of vapen een beter alternatief is dan voorgoed stoppen met roken. Die vraag is eigenlijk heel simpel te beanwoorden. Hoewel vapen beter is dan het roken van tabak, is het het beste om helemaal te stoppen.

Er is wetenschappelijk bewijs (Engelse link) dat vapen ook schadelijke effecten veroorzaakt. Hoewel deze gevolgen niet zo ernstig zijn als die van tabak, zijn ze schadelijk voor de gezondheid.

De Chinese apotheker Hon Lik (Engelse link) heeft in 2004 elektronische sigaretten uitgevonden. Sindsdien zijn ze als een alternatief gepromoot, niet voor tabak, maar om te stoppen met roken. Vapen is echter een zelfstandige gewoonte geworden. Het ergste is dat velen denken dat het totaal ongevaarlijk is.

Sinds hun uitvinding is het gebruik van elektronische sigaretten met 600% toegenomen. Het is zorgwekkend dat adolescenten een van de bevolkingsgroepen zijn die ze het meest gebruiken. In de Verenigde Staten is er zelfs sprake van een damp-epidemie. Als zodanig vragen veel mensen zich af of vapen een beter alternatief is dan voorgoed stoppen met roken.

Tabak en zijn effecten

Tabak is afkomstig van een plant uit Amerika die zich dankzij Spaanse en Portugese kolonisten over de hele wereld heeft verspreid. In Amerika had en heeft tabak een heilige connotatie in inheemse gemeenschappen. Dit betekent dat het alleen bij rituele handelingen werd geconsumeerd en niet dwangmatig op een dagelijkse basis.

Tabak veroorzaakt verslaving door een van de stoffen die het bevat: nicotine. Behalve afhankelijkheid kennen experts de effecten van deze stof niet volledig. De meest giftige chemicaliën, waaronder teer, worden tijdens de verbranding van tabak gevormd.

Teer is de belangrijkste oorzaak van kanker (Spaanse link). De koolmonoxide die tijdens de verbranding wordt geproduceerd is bovendien een giftig gas dat ervoor zorgt dat rode bloedcellen minder zuurstof kunnen vervoeren.

Er zitten 250 andere schadelijke stoffen in tabak, waarvan 50 stoffen kankerverwekkend zijn. Tabak is dus notoir schadelijk voor de gezondheid vanwege de stoffen die het bevat en die vrijkomen bij het verbranden.

Vapen en de effecten ervan

Vapen is het inademen van de damp die een elektronische sigaret of soortgelijk apparaat produceert. Elektronische sigaretten zijn op batterijen werkende apparaten die patronen bevatten die met vloeistof zijn gevuld. Deze vloeistof bevat meestal nicotine in verschillende verhoudingen, evenals andere chemicaliën.

Wat elektronische sigaretten doen, is de vloeibare substantie verhitten totdat deze verdampt. Deze damp is wat iemand inademt en de reden waarom deze actie ‘vapen’ wordt genoemd. Aangezien vapen relatief nieuw is, kennen experts nog niet alle effecten van dit alternatief.

 • Vapen bij tieners is echter met een langzamere hersenontwikkeling in verband gebracht  als gevolg van het effect van nicotine (Spaanse link).
 • Op dezelfde manier kan het de concentratie, het geheugen, het leervermogen en de stemming beïnvloeden.
 • Het maakt hen ook vatbaar voor het ontwikkelen van andere verslavingen.

Op dezelfde manier verklaarden een aantal onderzoekers (Engelse link) voor The New England Journal of Medicine dat mensen die vapen schadelijke stoffen inademen, zoals onder andere ultrafijne deeltjes, zware metalen en vluchtige organische stoffen. Deze gewoonte irriteert de longen en kan ze beschadigen.

Vapen en roken

Man zit binnen te vapen

Vapen is een veel voorkomende en steeds populairdere gewoonte geworden. Is vapen een beter alternatief dan voorgoed stoppen met roken? Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen vapen en roken:

 • Nicotine. Tabak bevat altijd nicotine, terwijl elektronische sigaretten of vape-apparaten dat niet altijd hebben. In het laatste geval kan nicotine worden weggelaten of in verschillende verhoudingen worden opgenomen.
 • Tabak. Vape-apparaten bevatten geen tabak, maar andere chemicaliën. Zoals we hierboven al vermeldden, zijn een aantal van deze stoffen potentieel schadelijk.
 • Carcinogeen potentieel. Tot nu toe hebben experts niet aangetoond dat de damp kankerverwekkend is. Het kan echter de longen irriteren en ademhalingsproblemen veroorzaken.
 • Schadelijke effecten. Volgens het Britse Department of Health and Social Care (Engelse link) en het Royal College of Physicians is vapen 95% veiliger dan roken. Dat betekent echter niet dat het niet ongevaarlijk is.

Vapen en stoppen met roken

De onweerlegbare waarheid is dat de beste optie niet is om te vapen, maar om voorgoed te stoppen met roken. Hoewel de effecten van vapen nog niet volledig worden begrepen, zijn experts het erover eens dat het uiteindelijk longschade veroorzaakt en in bepaalde omstandigheden zelfs tot de dood kan leiden.

Verslaafd zijn aan iets is niet positief. Het is een gewoonte die de vrije wil in de weg staat en mensen op vele manieren conditioneert. Een verslaafde heeft bovendien altijd een hoger risico om andere verslavingen te ontwikkelen dan iemand die niet verslaafd is.

Vapen kan een goede optie zijn om het proces van stoppen met roken te starten. Het is echter het beste om medisch advies in te winnen om een geschikt plan te ontwikkelen voor de specifieke omstandigheden van elke persoon en om verrassingen te voorkomen die extreem negatief kunnen zijn.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Pérez-Padilla, R., González-Woge, M., Rodríguez-Llamazares, S., & Thirión-Romero, I. (2019). Daño pulmonar grave en vapeadores. NCT Neumología y Cirugía de Tórax, 78(4), 340-341.
 • Palazzolo, Dominic L. “Electronic cigarettes and vaping: a new challenge in clinical medicine and public health. A literature review.” Frontiers in public health 1 (2013): 56.
 • Carrasco Pozo, María del Carmen. “El vapeo que nos confunde: oportunidades y amenazas del cigarrillo electrónico.” (2015).
 • Christiani, David C. “Vaping-induced lung injury.” N Engl J Med 6.10.1164 (2019).

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.