Hoe ontdek je de signalen van Alzheimer

Leer in dit artikel hoe je de signalen van Alzheimer kunt herkennen. Deze informatie kan nuttig zijn wanneer je een arts raadpleegt.
Hoe ontdek je de signalen van Alzheimer

Geschreven door Francisco María García

Laatste update: 09 augustus, 2022

Deze aandoening is een typische ziekte die oudere volwassenen treft. Het is dus vanzelfsprekend dat we de volgende vraag stellen. Is het mogelijk om Alzheimer vooraf vast te stellen? Wat zijn de signalen van Alzheimer? Hoe weet ik wanneer het tijd is om met mijn familielid een arts te bezoeken?

Hou er rekening mee dat Alzheimer een ziekte is die veroorzaakt wordt door de achteruitgang van de hersencellen en een verlies van hersenmassa. Dit leidt op zijn beurt tot geheugenverlies. Bovendien tast het het gedrag en de sociale interacties aan.

Een vroege diagnose is belangrijk. De reden hiervoor is dat er voor Alzheimer geen behandeling bestaat die het kan genezen. Maar bepaalde medicatie kan voorgeschreven worden. Die kunnen de ontwikkeling van deze aandoening vertragen en bovendien sommige symptomen verlichten.

Is het mogelijk om de signalen van Alzheimer vast te stellen?

Lopend onderzoek stelt zich als doel het begin van deze aandoening in een vroeg stadium te ontdekken. Maar er bestaan nog steeds geen afdoende methoden. Wat men wel weet, is dat bepaalde symptomen beginnen op te treden.

Als die symptomen optreden – als ze met andere woorden tegelijkertijd of gedurende dezelfde periode gebeuren -, dan raden we aan dat je onmiddellijk een specialist raadpleegt. Een neuroloog is verantwoordelijk voor het bevestigen of er al of niet sprake is van Alzheimer. Hij zal ook aangeven hoe je het onder controle kan houden of de ontwikkeling ervan vertragen.

Een voortschrijdende aandoening

Signalen van Alzheimer, een progressieve ziekte

Helaas is de ziekte van Alzheimer progressief. Maar er zijn bepaalde fases in zijn ontwikkeling die we kunnen herkennen. In het begin bevindt de aandoening zich in een mild stadium. Gedurende die periode wordt de patiënt iets trager.

In het algemeen beginnen ze hun taalvermogens te verliezen. Bovendien kunnen ze in een gesprek ook de weg verliezen. Ze hebben het moeilijk om hun eigen gedachtegang en die van anderen te volgen. Ze kunnen ook hun energie verliezen en zich uitgeput voelen. Soms ervaren ze problemen wanneer ze nieuwe begrippen proberen te leren of bij het uitvoeren van nieuwe taken.

Maar het kan gebeuren dat men deze symptomen en signalen van Alzheimer niet opmerkt. Het kan ook verward worden met het normale verouderingsproces.

Wat zijn de symptomen?

Tijdens de gematigde fase van de aandoening komen er nog andere symptomen bij. Die zijn meer kenmerkend voor Alzheimer. Je kan ze dus gemakkelijker herkennen.

Verlies van het kortetermijngeheugen

Signalen van Alzheimer, effect op het geheugen
Een terugkerend symptoom bij mensen met Alzheimer is het verlies van het kortetermijngeheugen. Want ze zullen zich niet herinneren wat ze enkele minuten geleden gezegd hebben. Vaak kunnen ze ook hetzelfde vragen.

Ze vergeten ook vaak waar ze bepaalde voorwerpen achtergelaten hebben. Maar aan de andere kant zullen patiënten met Alzheimer in staat zijn zich gebeurtenissen te herinneren die veel langer geleden gebeurd zijn.

We raden je ook dit artikel aan: Tips om je kortetermijngeheugen te verbeteren

Verlies van het gevoel van ruimte en tijd

Ze vergeten sommige data en andere referentiepunten, zoals de seizoenen van het jaar. Om die reden raken mensen met Alzheimer vaak verdwaald. Want ze vergeten hoe ze op een bepaalde plaats terecht gekomen zijn of welke weg ze genomen hebben.

Moeilijkheden met redeneren

Ze krijgen problemen met redeneren of met denken met getallen. Het wordt dus onmogelijk voor hen om een agenda op te stellen. Hun samenhangende rationele denken is veranderd. Dit betekent dat zij het moeilijk vinden om een zich aan een begroting te houden of bepaalde activiteiten stap voor stap uit te voeren, zoals koken.

Beperkingen om gewone dagelijkse activiteiten uit te voeren

Signalen van Alzheimer, effecten op dagelijkse taken

Het kan voor hen ook moeilijk worden om een bad of een douche te nemen, thuis te komen, werkactiviteiten uit te voeren, en nog veel meer.

Slechte stemmingen

Vaak treden bepaalde depressieve stoornissen op. Patiënten zijn ook vaak alleen op zichzelf gericht. Dit kan gepaard gaan met angstgevoelens of prikkelbaarheid. Over het algemeen verandert de persoonlijkheid van iemand met Alzheimer enigszins.

Verwarring met beelden en voorwerpen

Ook veranderingen in het zicht komen veel voor. Er kunnen dus complicaties met lezen optreden. De afstand tussen twee dingen inschatten wordt moeilijk of de waarneming van kleuren.

Verlies van het vermogen van het gebruik van de taal

Signalen van Alzheimer, gebrekkig taalgebruik

Patiënten met Alzheimer vinden het moeilijk om op een samenhangende manier uit te drukken wat ze proberen te zeggen. Dit kan leiden tot verwarring. Een veelvoorkomend kenmerk in hun gedrag is dat een persoon het gesprek stopt en probeert zich de naam van iets te herinneren. Ze kunnen dit zelfs heel hard proberen zonder resultaten.

Een patiënt met Alzheimer kan ook nieuwe woorden verzinnen, wanneer ze het juiste woord voor een bepaald ding niet vinden.

Het correcte beoordelingsvermogen verdwijnt

Een persoon die lijdt aan Alzheimer, kan zonder reden geld geven aan familieleden of vreemden. In andere situaties betalen ze soms meer dan ze moeten. Ze kunnen ook de toonbank verlaten zonder op hun wisselgeld te wachten.

In meer gevorderde stadia is de patiënt niet langer in staat om beslissingen te nemen.

Het kan erg ingewikkeld zijn om de signalen van Alzheimer vast te stellen. Niet alle symptomen treden tegelijkertijd op of verschijnen bij iedereen op dezelfde manier.

Dit zijn dus signalen van Alzheimer, die ons waarschuwen dat er een probleem is. Wanneer je deze symptomen merkt, dan kan je het best een specialist raadplegen. Want je moet eerst en vooral alle andere mogelijke stoornissen uitsluiten. Daarna kan je de geschikte behandeling opstarten. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.