Hoe leer je kinderen om volhardend te zijn?

Een van de sleutels om kinderen aan te moedigen volhardend te zijn heeft te maken met het ondersteunen van hun gevoel van eigenwaarde en hun emotiebeheersing. Leer meer in dit artikel.
Hoe leer je kinderen om volhardend te zijn?

Laatste update: 25 december, 2021

“Iedereen ziet je succes, maar niemand je inspanningen”. Dit citaat slaat op het feit dat het bereiken van een doel vaak de dagelijkse inspanning vertroebelt of overschaduwt. De kleine stappen om een doel te bereiken worden volharding genoemd. Waar gaat het precies om? Wanneer wordt het ontwikkeld? Hoe kunnen we kinderen leren om volhardend te zijn? Leer er alles over in dit artikel!

Wat is volhardendheid?

Volhardendheid heeft te maken met standvastigheid en met op koers blijven om je doel te bereiken. Het houdt in dat je niet opgeeft als het moeilijk wordt en dat je naar meer streeft terwijl je uitdagingen overwint.

Volharding heeft ook te maken met vasthoudendheid en inspanning. Het vereist het hebben van een langetermijnvisie om waarde te hechten aan een groter doel dan de dagelijkse bevrediging.

Volharding houdt ook in dat we leren kiezen, want we moeten vaak sommige dingen opgeven. Als je bijvoorbeeld op zaterdagochtend goed wilt presteren bij een training, zul je vrijdagavond goed moeten rusten, ook al wil je tot laat naar een verjaardagsfeestje.

Dit artikel zal je zeker ook interesseren:
De tekenen van een vreselijk verwend kind

De voordelen van kinderen leren om volhardend te zijn

Kinderen leren volhardend te zijn op school

Volharding heeft het voordeel dat het samengaat met voldoening. Het maakt daarbij niet uit of het nu is omdat je het doel daadwerkelijk bereikt hebt of omdat je het probeert. Onderweg leer je veel nieuwe dingen, vooral over jezelf. Je ontwikkelt verschillende vaardigheden en ontmoet soms ook nieuwe mensen.

Over het algemeen biedt doorzettingsvermogen dus vele positieve voordelen voor kinderen. Het is echter altijd aan te bevelen om ook aan de verschillende emoties te werken die bij het proces betrokken zijn. Op die manier kun je werken aan het leren verdragen van frustratie en tegenslag.

Een ander voordeel van kinderen leren om volhardend te zijn is dat ze onderweg moeilijkheden zullen tegenkomen. Daardoor leren ze naar oplossingen zoeken. Op deze manier leren ze om problemen op te lossen.

Dit is zeer nuttig bij alle facetten van het leven, zoals op school. Om de schoolopleiding door te komen is het heel belangrijk dat kinderen doorzettingsvermogen leren en volhardend zijn om hun doel te bereiken.

Tips om kinderen te helpen volhardend te zijn

Het is heel belangrijk om kinderen te leren volhardend te zijn, want het is een van de waarden die hen het hele leven zal vergezellen, zowel persoonlijk als beroepsmatig. Hieronder geven we enkele manieren om dit te doen die bedoeld zijn als leidraad voor ouders.

Help ze zichzelf te reguleren

Het doel hiervan is dat ze dit later zelf kunnen doen. Kinderen moeten weten dat ze een pauze kunnen nemen als ze moe of geschrokken zijn, of als hen iets overkomt. Doorzettingsvermogen gaat over continuïteit, maar niet ten koste van alles. Soms moet je, om door te gaan, weten wanneer je moet stoppen. Het proces moet waardevoller en plezieriger zijn dan het resultaat zelf.

Onderbreek ze niet

Als kinderen met een taak bezig zijn, kunnen we ze onderbreken en vragen om iets anders te doen. Dit leidt ze af en maakt ze los van waar ze mee bezig zijn, wat ingaat tegen het voordeel van volhouden.

Begeleid ze

Een van de beste manieren om doorzettingsvermogen en volharding te leren is door hen te begeleiden. Door z’n tweeën activiteiten bedenken  en samen uit te voeren moedig je het kind aan en zal hij zich gesteund voelen.

Bijvoorbeeld, als ze echt van tennis houden maar te lui zijn om op zaterdagochtend naar de lessen te gaan, kun je activiteiten op de club coördineren. Op die manier begeleid je hen en help je om de activiteit vol te houden.

Visualiseer het doel

Als je kinderen helpt om te visualiseren hoe het voelt om een doel te bereiken, zullen ze zeker meer gemotiveerd zijn. Dat komt omdat ze dan kunnen fantaseren over het resultaat.

Vertrouwen is de basis om kinderen te leren om volhardend te zijn

Om de waarde van doorzettingsvermogen te laten zien, moeten kinderen vertrouwen in zichzelf hebben. Dit kunnen we bereiken door hen te laten merken dat wij ook vertrouwen in hen hebben.

Op deze manier is het belangrijk om ze verschillende huishoudelijke klusjes te laten doen om ze te leren verantwoordelijkheid te nemen. Om te voorkomen dat ze gefrustreerd raken, kun je activiteiten voorstellen die van een lagere naar een hogere graad van complexiteit gaan. Op die manier kunnen ze geschikte klusjes voor hun leeftijd doen.

Elk kind leert op zijn eigen manier en tempo

Het is essentieel dit te begrijpen. De manieren en het tempo van de volwassen wereld opdringen aan kinderen laat ons eigen onvermogen om geduldig te zijn zien en lokt bovendien angst uit.

Feliciteer ze met hun prestaties en hun inspanning

Natuurlijk is het, behalve het kind prijzen met het behalen van het bereikte doel, ook nodig om de inspanning, de tijd en het doorzettingsvermogen van het kind te erkennen. Feliciteer een kind dan ook met beiden!

Overige tips

Tenslotte is het goed om de instelling van zelfverbetering en groei te stimuleren, maar het is even belangrijk om kinderen te leren om goed met emoties om te gaan als de dingen niet gaan zoals ze wilden. Aan de andere kant is het ook nodig om kinderen respect voor anderen bij te brengen.

Het is niet nodig om anderen te benadelen of beschadigen op weg naar het bereiken van de doelen die je hebt gesteld. Het is dus van essentieel belang om kinderen te leren om op gezonde wijze te wedijveren.

We denken dat je dit artikel ook graag wilt lezen:
Zeven tips om je ware passie te ontdekken

Romantiseer doorzettingsvermogen bij kinderen niet

Samen activiteiten ondernemen om kinderen te leren volhardend te zijn

Het is belangrijk om de voordelen van doorzettingsvermogen te erkennen. Het is echter even belangrijk om ook eerlijk te zijn over dat het vaak moeilijk en kostbaar is. Je kunt daar het beste realistisch over praten met je kinderen.

Er zullen dagen zijn waarop het veel fijner is om in bed te blijven liggen dan om op te staan en huiswerk te maken. Ze moeten zich daar niet schuldig of slecht over voelen. Wat we kunnen doen is ze middelen en alternatieven bieden om doorzettingsvermogen te cultiveren en de voordelen ervan in te leren zien.

In die zin is het belangrijk dat de volwassenen die de leiding hebben niet eerder gefrustreerd raken of opgeven dan de kinderen. Dat kan hen namelijk het idee geven dat ze incapabel zijn. Daarom is het ook nodig dat volwassenen de opvoedingstijl die ze hanteren evalueren (Spaanse link).

Zo zullen ouders met een autoritaire stijl geneigd zijn hun kinderen vaker te frustreren en te ontmoedigen door hun manier van begeleiden. Tegelijk zullen ouders met een democratische stijl een belangrijke bron van motivatie zijn. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Castillo, S., Sibaja, D., Carpintero, L., & Romero-Acosta, K. (2015). Estudio de los estilos de crianza en niños, niñas y adolescentes en Colombia: un estado del arte. Búsqueda2(15), 64-70.
  • Lacunza, A. B., & de González, N. C. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidades12(23), 159-182.
  • Foster, S. L., Brennan, P., Biglan, A., Wang, L., & al-Gaith, S. (2006). Prevención de problemas de conducta: lo que sí funciona. CENEVAL.
  • Pacho, Z. R., & Triñanes, E. R. (2011). Programas de entrenamiento para padres de niños con problemas de conducta: una revisión de su eficacia. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 27(1), 86-101.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.