Goede mensen zien de verborgen agenda’s van anderen niet

We zouden nooit toe moeten staan dat het kwaad dat anderen verrichten onze manier van zijn verandert, alsook niet dat het ervoor zorgt dat we ons vertrouwen in de mensen om ons heen verliezen. We moeten de schuld nooit op onszelf schuiven, maar juist op de mensen die misbruik van ons probeerden te maken.
Goede mensen zien de verborgen agenda’s van anderen niet

Laatste update: 26 december, 2018

Soms begaan we onschuldige fouten. We zijn ons niet bewust van de verborgen agenda’s of intenties, de valsheid versluierd in goede daden en het gemaskerde egoïsme van de mensen die misbruik van ons proberen te maken.

Kwaad doen, of beter gezegd verraad plegen, komt echter vrij vaak voor binnen onze hedendaagse relaties.

“Ga van het slechtste uit en je zult gelijk hebben” is het idee waar veel mensen van overtuigd zijn. Goede mensen of mensen die liever het beste in alles en iedereen zien, zijn het echter maar zelden met deze stelling eens. Een eervol hart namelijk:

 • Zoekt altijd naar het goede in anderen.
 • Keert altijd zijn andere wang toe.
 • Geeft tweede kansen.
 • Oefent vertrouwen uit.

Laten we hier samen eens op reflecteren. Zie jij altijd het goede in de ander of probeer je de verborgen agenda’s te ontdekken?

Verborgen agenda’s en vermomd egoïsme

Kort geleden maakte psycholoog en onderzoeker Howard Gardner een opmerking die de media verbaasde en de hele wereld rondging.

Volgens deze professor aan de Harvard-universiteit en deskundige op het gebied van menselijke intelligentie worden slechte mensen namelijk nooit goede deskundigen. Ze kunnen misschien wel succes behalen, maar nooit uitmuntendheid.

In Gardners ogen zijn goede mensen echter mensen die wellicht op zoek zijn naar erkenning, maar wiens streven gemotiveerd wordt door het gemeenschappelijk goed en voordeel van iedereen. Door middel van deze visie en dit gevoel kan iemand een goede vakman worden in zijn werk.

Hetzelfde gebeurt ook in het privéleven en de sociale omgeving. Persoonlijke uitmuntendheid kan men daarom alleen bereiken door te kijken naar het welzijn van anderen en door wederzijds respect uit te oefenen.

De mensen die niet in staat zijn deze emotionele openheid uit te oefenen en er alleen op uit zijn om hun eigen egoïstische interesses te vervullen, creëren namelijk geen relaties. Ze bouwen geen bruggen en versterken ook geen banden. Ze zullen meestal verborgen agenda’s hebben.

Nog een probleem dat hier vaak bij komt kijken, is dat mensen die goede en eervolle intenties in hun hart hebben vaak de kwaadaardigheid van anderen niet eens opmerken.

Verborgen agenda's en vermomd egoïsme

Verborgen agenda’s

Volgens meerdere wetenschappelijke studies die Robert Feldman, werkzaam aan de Universiteit van Massachusetts, uitvoerde, liegt 60% van de bevolking gemiddeld drie keer per dag.

 • Hiertoe wordt ook gerekend wanneer iemand iets weglaat, overdrijft en ernstige leugens vertelt om zijn eigen egoïstische interesses na te streven. Hieruit kunnen we opmaken dat er kleine leugentjes bestaan en grote leugens die het meest destructief zijn.
 • Sommige mensen zullen er niet eens over twijfelen om zichzelf misleidend te gedragen om hun verborgen agenda uit te voeren.
 • Deskundigen op het gebied van menselijk gedrag geven aan dat we eigenlijk allemaal op een bepaalde manier proberen om de mensen om ons heen te behagen. Dit doen we door ons respect te tonen, erkenning te geven, liefde en genegenheid te uiten en vriendschap te bieden. Allemaal dingen die vrijwillig en onvoorwaardelijk zouden moeten worden aangeboden.

Mensen die kwaadaardigheid en egoïsme in hun hart verborgen houden, manipuleren anderen echter om hun eigen doelen te bereiken. Hun ware gevoelens komen duidelijk niet overeen met hun handelingen, iets dat goede mensen vaak niet opmerken.

Een eervol hart verwacht geen egoïstische interesses

De reden waarom veel mensen die een goed hart hebben, gekenmerkt door vertrouwen, respect en altruïsme, de egoïstische interesses van anderen niet verwachten, kan gebaseerd zijn op het volgende:

 • Kwaadaardigheid of egoïsme wordt vaak geuit door middel van verborgen gedragingen die niet goed merkbaar of voelbaar zijn.
 • Goede mensen worden gekarakteriseerd door hun empathie. Empathie houdt vooral in dat je je bewust bent van de emoties van anderen; emoties als verdriet, blijdschap, behoeftes, zorgen…
 • Het menselijk brein kan zich over het algemeen niet goed inleven in kwaadaardigheid en egoïsme. Daardoor blijft het vaak onopgemerkt.
 • Nog iets dat we niet moeten vergeten, is dat mensen die misbruik van jou willen maken hierbij vaak gebruik maken van de subtiele kunsten van misleiding en manipulatie.

Het is zonder twijfel een zeer ingewikkeld proces.

Een eervol hart verwacht geen egoïstische interesses en verborgen agenda's

Teleurstelling

 • Het hart van een goed persoon wordt vaak teleurgesteld. Bijna niemand vangt slechte intenties op met zijn radar.
 • Hierdoor wordt de teleurstelling vaak nog groter: we zijn niet alleen teleurgesteld door de pijn die anderen ons bezorgd hebben, maar zijn daarnaast ook boos op onszelf omdat we zo naïef waren.
 • Voordat we martelaars van onszelf maken met deze destructieve manier van denken, moeten we daarom leren om de dingen die gebeurd zijn te zien als ervaringen waar we van kunnen leren.

Teleurstellingen zouden onze ogen moeten openen. We zouden echter nooit toe moeten staan dat ze ons hart sluiten. Wanneer we dit namelijk wel toestaan, dan zullen we niet meer onszelf zijn en dat is iets dat nooit zou mogen gebeuren.

Sta ook nooit toe dat het gedrag van een ander jou dwingt om iemand te zijn die je niet bent. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Feldman, R. S., Forrest, J. A., & Happ, B. R. (2002). Self-Presentation and Verbal Deception: Do Self-Presenters Lie More? Basic and Applied Social Psychology, 24(2), 163–170. https://doi.org/10.1207/s15324834basp2402_8
 • Mota, N., Chaves, E., Antunes, M., Borges, R., Paiva, A., & Santos, V. (2017). Contextualized Contribution of Kindness to Favorable Goal- and Circumstantial-Driven Neuropsychological Regulation. Frontiers in Psychology, 8, 1643. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01643
 • Otake, K., Shimai, S., Tanaka-Matsumi, J., Otsui, K., & Fredrickson, B. L. (2006). Happy People Become Happier through Kindness: A Counting Kindnesses Intervention. Journal of Happiness Studies, 7(3), 361–375. https://doi.org/10.1007/s10902-005-3650-z; texto completo
 • Polage, D. (2017). The effect of telling lies on belief in the truth. Europe’s Journal of Psychology, 13(4), 633–644. https://doi.org/10.5964/ejop.v13i4.1422; texto completo

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.