Wat gebeurt er met je cholesterol als je iedere dag avocado eet?

Onverzadigde vetten in avocado's helpen bij het stabiliseren van slechte cholesterol om verstopte aderen te voorkomen. Dit is nog maar één ding dat gebeurt als je avocado eet.
Wat gebeurt er met je cholesterol als je iedere dag avocado eet?

Geschreven door Daniela Echeverri Castro

Laatste update: 24 augustus, 2022

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd is in het Journal of the American Heart Association helpen de onverzadigde vetten in avocado’s bij het helpen stabiliseren van de slechte cholesterol. Dit is nog maar één ding dat gebeurt als je iedere dag avocado eet.

Veel mensen maken zich zorgen om hun cholesterolniveau. Dit lipide, dat aanwezig is in het bloed, kan zich ophopen in grote hoeveelheden. Op die manier kan het cardiovasculaire problemen veroorzaken die de gezondheid in gevaar brengen.

Cholesterol speelt een belangrijke rol in het functioneren van het lichaam en zorgt ervoor dat een aantal organen optimaal kunnen functioneren, maar met een slecht dieet kan het cholesterolniveau gevaarlijk hoog worden.

Een van de meest zorgwekkende dingen, net als met andere aandoeningen, is dat het in het begin geen duidelijke symptomen geeft. Miljoenen mensen lijden waarschijnlijk aan te hoog cholesterol zonder dat ze dat weten.

Resultaten van het onderzoek

Cholesterol

Onderzoekers aan Penn State University suggereerden om verzadigde vetten die voorkomen in de meeste diëten te vervangen door onverzadigde vetten, die je binnenkrijgt als je avocado eet.

Ze bedachten ook dat mensen de afgelopen jaren werd aangeraden om enkelvoudig en meervoudig onverzadigde te eten. Zo zouden ze het risico op hart- en vaatziekten tegen kunnen gaan, die veroorzaakt worden door slechte cholesterol.

Verzadigde vetten zijn de oorzaak van verhoogde cholesterol. Ze verhogen het risico op verstopte aderen en dodelijke ziekten, zoals hartaanvallen of beroertes.

Onderzoekers evalueerden de effecten van avocado’s op de risicofactoren op hart- en vaatziektenwetend dat dat een van de vruchten is die de meeste onverzadigde vetten bevat.

Om hun resultaten te krijgen, vervingen zij verzadigde vetten in het dieet van 45 gezonde mensen met overgewicht of obesitas, tussen de leeftijd van 21 en 70. De vrijwilligers begonnen met het volgen van een dieet dat rijk was aan verzadigde vetten gedurende twee weken.

Daarna volgden ze drie soorten diëten, waarbij de verzadigde vetten werden verminderd.

  • Een low-fat dieet, zonder avocado’s.
  • Een moderate-fat dieet, zonder avocado’s.
  • Een moderate-fat dieet, met één avocado per dag.

Het resultaat

Na hun analyse te hebben gemaakt, bepaalden de onderzoekers dat het LDL-cholesterolniveau verlaagde bij de groep die een avocado per dag eet.

In totaal verlaagden de waardes met 13,5 mg/dl. Bij degenen die een moderate-fat dieet zonder avocado volgden daalden ze slechts met 8,3 mg/dl, of 7,4 mg/dl bij het low-fat dieet.

Ze concludeerden ook dat als je avocado eet de regulering van de cholesterol en triglyceriden beter kan verlopen.

De conclusie: is het goed als je iedere dag een avocado eet?

De onderzoekers benadrukten dat er meer onderzoek nodig was om te bepalen of deze effecten hetzelfde waren bij andere bevolkingsgroepen.

Ze hebben echter wel laten zien dat onverzadigde vetten in avocado’s een dieet kunnen creëren dat goed is voor de gezondheid van het hartnatuurlijk samen met andere gezonde voedingsmiddelen.

Gezonde vetten, micronutriënten, en bioactieve componenten in avocado’s zijn verantwoordelijk voor deze belangrijke cardiovasculaire voordelen.

Penny Kris Etherton, een van de onderzoekers, heeft aangegeven dat ze zou willen blijven onderzoeken. Ze wilt namelijk nauwkeuriger bepalen welke bioactieve componenten in avocado’s precies de gezondheidsvoordelen veroorzaken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.