Een stille longontsteking en het coronavirus

Een stille longontsteking wordt meestal gedetecteerd door de zuurstofverzadiging van het bloed te meten of door röntgenfoto's van de borst te maken. Het is een mogelijke complicatie van de COVID-19-infectie.
Een stille longontsteking en het coronavirus

Laatste update: 21 mei, 2020

Het coronavirus is het virus dat verantwoordelijk is voor de pandemie die de hele wereld heeft doen schudden. Door het brede scala aan symptomen is het vaak moeilijk om vast te stellen of iemand de infectie heeft of niet. Eén zo’n moeilijkheid omringt een symptoom dat bekend staat als een stille longontsteking.

Een stille longontsteking betekent dat mensen die besmet zijn met het virus niet kortademig worden, ook al krijgt hun lichaam steeds minder zuurstof. Dit is een groot risico, omdat het de infectie moeilijker te detecteren maakt.

Het nieuwe coronavirus daagt alle wetenschappers en zorgverleners uit. We moeten alert blijven en op de hoogte blijven van de kenmerken die wetenschappers en artsen ontdekken. In dit artikel gaan we dieper in op een stille longontsteking.

Wat is een coronavirus-infectie?

Druppels besmet met corona

Coronavirussen zijn eigenlijk een familie van virussen. Het nieuwe coronavirus verscheen in december 2019 in de stad Wuhan. Het is een virus dat door een mutatie is ontstaan.

Ondanks al het onderzoek dat momenteel wordt gedaan, is er nog veel onduidelijk en onzeker. Daarom moeten wetenschappers nog veel meer onderzoek doen.

Het verspreidt zich door ademhalingsdruppeltjes die we verdrijven als we hoesten, niezen of zelfs als we praten. Deze druppels kunnen een ander persoon bereiken of zelfs enige tijd op oppervlakken aanwezig blijven.

Het probleem met dit virus is dat het erg besmettelijk is. De waarheid is dat veel mensen geen of heel weinig symptomen hebben, maar de mortaliteit bij ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem is erg hoog.

Misschien ook interessant om te lezen:
Longoedeem: symptomen en oorzaken

Wat is een stille longontsteking?

Röntgen van een longontsteking

Een stille longontsteking is een van de grote problemen die het coronavirus veroorzaakt. Hiervan is sprake wanneer mensen die het coronavirus hebben geen ademhalingsproblemen maar wel een zeer laag zuurstofgehalte in hun bloed hebben.

Normaal gesproken verkeert iemand in shock als iemand een heel laag zuurstofniveau heeft of op een machine moet worden aangesloten om te ademen. In deze situatie is het normaal dat je ademhalingsproblemen hebt of dat het lichaam mechanismen activeert om zichzelf te beschermen.

Bij een stille longontsteking is het tegenovergestelde echter waar. In verschillende ziekenhuizen in New York en Brazilië hebben ze namelijk geconstateerd dat er veel patiënten met een stille longontsteking in goede toestand leken te zijn.

Ze bleken echter toch symptomen van Covid-19 te hebben toen de arts besloot het zuurstofgehalte in hun bloed te meten of een thoraxfoto te laten maken.

Het probleem is dat deze situatie van hypoxie voortschrijdt zonder dat de patiënt dit opmerkt. Als gevolg hiervan zijn veel mensen plotseling aan de coronavirus-infectie overleden.

Misschien ook interessant om te lezen:
Onderscheid tussen het coronavirus en allergieën

Wat is de verklaring?

Helaas is de waarheid dat artsen en wetenschappers nog geen eenduidige verklaring voor een stille longontsteking hebben gevonden.

Een aantal artsen zijn van mening dat het coronavirus, door de longcellen aan te vallen, bepaalde veranderingen veroorzaakt waardoor het longweefsel nog steeds kooldioxide kan verdrijven, maar geen zuurstof kan opnemen.

Het zijn de hoge concentraties kooldioxide die ervoor zorgen dat de hersenen dit ‘gebrek aan lucht’ voelen. Wanneer de persoon het relatief normaal verdrijft, dan krijgen de hersenen geen melding dat er zuurstofgebrek is.

Een andere hypothese is dat iedereen een andere tolerantie heeft voor het zuurstofgehalte in het bloed. Dit kan dan betekenen dat het bij sommige mensen niet mogelijk is om te ontdekken dat hun zuurstofsaturatie van nature laag is totdat het ver onder het juiste niveau is gezakt en gevaarlijke niveaus heeft bereikt.

Experts denken zelfs dat dit mogelijk verband houdt met het vermogen van het virus om trombose te veroorzaken. Het is dus belangrijk om in gedachten te houden dat er zoiets bestaat als een stille longontsteking.

Als de arts dus vermoedt dat iemand het coronavirus heeft opgelopen, dan wordt aangeraden om de  zuurstofverzadigingsniveaus te meten en een thoraxfoto maken. Dit is vooral belangrijk als iemand contact met iemand heeft gehad die besmet is of in het geval van mensen met een verhoogd risico.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.