De 12 wetten van karma en hun verklaring

Heb je al gehoord van de wetten van karma? We vertellen je er hier alles over en hoe je ze in je leven kunt gebruiken.
De 12 wetten van karma en hun verklaring

Laatste update: 07 november, 2022

Hoewel karma vaak als een enkele richtlijn wordt opgevat, zijn er eigenlijk 12 wetten van karma, op basis waarvan dit principe wordt uitgesplitst. Ze verwijzen naar aspecten als verandering, nederigheid, groei, en verantwoordelijkheid.

In het algemeen kunnen de 12 wetten van karma dienen als een routekaart voor mensen om hun weg te vinden door bepaalde aspecten van het leven. In het artikel van vandaag bekijken we in detail wat ze zijn.

Wat is karma?

Karma is een idee dat nauw verbonden is met het concept van reïncarnatie of wedergeboorte. Inderdaad, hoe beter je karma, hoe beter het leven dat je na de reïncarnatie zult kunnen genieten.

Dit is een centraal concept in veel Aziatische religies. Het is een werkzaam principe dat bijna alle scholen van het boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme en jaïnisme beheerst.

Bovendien hebben nogal wat deskundigen (Engelse link) en onderzoekers (Engelse link) karma in verband gebracht met de wet van de universele causaliteit. In die zin gelooft men dat je daden (oorzaken) je toekomst (gevolgen) bepalen.

Dit geloof is echter de Aziatische grenzen overgegaan en in de westerse maatschappij ingeburgerd geraakt. Vandaag de dag houden meer dan een paar mensen er dit geloof op na als leidraad voor hun handelen.

Vind je dit artikel leuk? Je vindt dit artikel misschien ook leuk om te lezen:
15 affirmaties voor dankbaarheid voor je dagelijks leven

Wat zijn de 12 wetten van karma?

Boeddha
Concepten uit het boeddhisme en andere oosterse geloofssystemen dringen steeds meer door in de westerse samenleving.

Allereerst is het belangrijk op te merken dat er geen eenduidige interpretatie bestaat: de uitleg van de 12 wetten van karma waar we op wijzen omvat dus veel verschillende principes uit verschillende geloofssystemen.

1. De grote wet van karma

Dit wordt ook wel de wet van oorzaak en gevolg genoemd. Het is de belangrijkste referentie die mensen hebben als ze aan dit concept denken, deels omdat het een van de belangrijkste pijlers is.

Dit principe dicteert dat elke actie, gedachte of energie die je verzamelt naar je terugvloeit, ongeacht of ze goed of slecht zijn. Kortom, je oogst wat je zaait. Dit geldt niet alleen in het hiernamaals, maar ook in dit.

Bijvoorbeeld, als je liefde wilt vinden, moet je beginnen met van jezelf te houden. Als je vrede in je leven wilt, moet je een vredelievend mens zijn. Alles wat je gegeven wordt is een neveneffect van een oorzaak die jij geschapen hebt. De andere wetten van karma volgen hieruit.

2. De wet van creatie

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, dicteert karma dat je medeschepper bent van je leven, je lot en je toekomst. Dingen komen niet zomaar in je leven; ze komen in je leven omdat jij verschillende situaties hebt gecreëerd waardoor ze in je leven konden komen.

Natuurlijk is één actie niet genoeg om een toestand uit te stellen. Je moet voortdurend gunstige en vriendelijke situaties voor jezelf en anderen scheppen. Niets gebeurt bij toeval; het gebeurt omdat je het door actie bemiddeld hebt.

Het is belangrijk op te merken dat het er niet alleen om gaat je talenten, vaardigheden, bekwaamheden en sterke punten voor je eigen voordeel te gebruiken; het gaat er ook om ze samen met anderen te gebruiken. Ook hierop wordt dieper ingegaan bij andere wetten van karma verderop in dit artikel.

3. De wet van nederigheid

De wet van nederigheid manifesteert zich op verschillende manieren in karma. De belangrijkste is die, die voorschrijft dat je nederig moet aanvaarden dat je huidige leven het gevolg (of effect) is van je vroegere daden. Assimileer je dit principe niet, dan zal karma tegen je werken.

Deze wet is heel belangrijk, want ze nodigt je uit om verantwoordelijkheid op je te nemen en te voorkomen dat die op een ander valt. Je werk, gezin, academische en sociale vooruitgang zijn niets anders dan het resultaat van je daden… of je er nu blij mee bent of niet.

Als je gezin, werk of sociaal leven niet overeenkomt met wat je verwachtte, moet je nederig zijn om het probleem niet aan familie, vrienden of derden toe te schrijven. Jij bent de enige die verantwoordelijk is.

4. De wet van groei

De wet van groei dicteert dat alles begint en eindigt bij jezelf. Je bent de alfa en de omega van je eigen leven, maar ook van alles om je heen. Dat wil zeggen, in de mate waarin je geestelijk wilt groeien, zal deze groei ook naar buiten worden overgedragen, niet andersom. Dit is een heel belangrijk principe.

De moraal, ethiek, waarden en stabiliteit van een streek hebben dus te maken met wat de burgers ervan innerlijk gedaan hebben om ze tot stand te brengen. Een andere interpretatie van dit voorschrift leert je dat je de mensen of dingen om je heen niet kunt beheersen. Omdat zij ook door deze wet beheerst worden, zul je er werkelijk niets aan kunnen doen.

5. De wet van verantwoordelijkheid

Deze wet leert je dat je verantwoordelijk moet zijn voor alles wat om je heen draait. Je daden, je gedachten en je leven in het algemeen zijn jouw verantwoordelijkheid.

Maar dat is het niet alleen. Je bent ook verantwoordelijk voor wat anderen van je denken (ze beoordelen je op je daden), hoe ze je behandelen, de gevolgen van je daden, en hoe je anderen behandelt.

Kortom, alles wat op de een of andere manier op jou betrekking heeft, behoort tot jouw verantwoordelijkheid. Daarom moet je de rol die je speelt met inzet op je nemen.

6. De wet van verbinding

Je hele leven is met dezelfde draad verbonden. Jouw verleden, heden en toekomst – ook al lijken ze los van elkaar te staan – maken deel uit van één enkele draad: het leven. Je verleden hangt samen met het heden, en dat op zijn beurt met de toekomst.

Het is allemaal een voortdurende manifestatie die nauw afhangt van de vorige. Je bent wat je vandaag bent door je daden in het verleden, en morgen zul je zijn wat je zult zijn door de dingen die je vandaag doet. De wet leert je dat de eerste stap even belangrijk is als de laatste.

Een andere interpretatie van dit principe is dat geen enkele actie losgekoppeld is, ook niet als ze van verschillende onderwerpen komt. Om een voorbeeld te gebruiken dat we al gegeven hebben: een streek kan alleen vreedzaam zijn als al haar burgers vrede beoefenen.

We denken dat je dit artikel misschien ook interessant vindt om te lezen:
7 soorten meditatie en hun voordelen

7. De wet van gerichtheid

De wetten van karma
De wetten van karma hebben betrekking op onze verantwoordelijkheden als mensen als het gaat om het nemen van beslissingen om ons leven aan te passen.

Deze wordt in sommige verbanden ook wel de wet van kracht genoemd. Ze geeft aan dat je, om bovenzinnelijke resultaten te bereiken, moet vermijden veel dingen tegelijk te doen. Doe je dat toch, dan zal je geest vertroebeld raken door principes als woede of hebzucht. Daarom moet je steeds één ding tegelijk onder ogen zien.

Zowel je energie als je concentratie moeten op één punt gericht zijn. Zo bereik je betere resultaten bij wat je je ten doel stelt. Het is echter niet alleen dat. Het principe schrijft ook voor dat je de aandacht voor de spirituele kant niet mag verliezen . Als je die terzijde schuift, ontspoort je leven.

8. De wet van vrijgevigheid

Karma heeft evenveel te maken met wat je zegt als met wat je denkt. Er moet een evenwicht zijn tussen wat je in je geest denkt en wat je handen doen. Het is niet genoeg om jezelf als een vrijgevig of gastvrij mens te beschouwen; je moet ook werkelijk de wereld in gaan en er eentje zijn.

Als je bijvoorbeeld gelooft in het helpen van de armen, het beschermen van hulpeloze kinderen en het verzorgen en voeden van ouderen, moet je in je leven daden stellen die met al deze zaken in overeenstemming zijn. Het is niet genoeg om het alleen maar in je gedachten goed te keuren.

Kortom, je moet in praktijk brengen waar je in gelooft en het vaak doen – niet één of twee keer, maar herhaaldelijk. Hoewel gedachten je wezen conditioneren, heeft dit geen gevolgen voor de werkelijkheid. Je kunt alleen veranderen waar je tijd en actie aan wijdt. Kortom: wees vriendelijk.

9. De wet van het hier en nu

We hebben erop gewezen dat verleden, heden en toekomst allemaal met elkaar verbonden zijn. Je moet dit echter niet interpreteren met je geest steeds gericht op wat er gebeurd is of wat er zal gebeuren. Het is één ding om je bewust te zijn van de wet van verbondenheid en iets anders om stil te staan bij de daden die je gedaan hebt of de daden die nog moeten komen.

Je leven bestaat uit het hier en nu en uit niets anders. Bovendien kun je de daden die je al gedaan hebt niet veranderen. Je kunt alleen de acties beheersen die je vanaf vandaag nog moet doen. Het heden moet daarom je ontmoetingspunt zijn.

Natuurlijk moet je dit voorschrift niet alleen op jezelf toepassen, maar ook op anderen. Bijvoorbeeld – en om dit met de vorige wet te verbinden – het is niet genoeg dat je in het verleden vrijgevig bent geweest of dat je van plan bent in de toekomst vrijgevig te zijn. Je moet vandaag vrijgevige daden doen.

10. De wet van verandering

Als je ergens herhaaldelijk mee te maken hebt gehad, dan is het wel deze wet van karma in werking gezet. Eenvoudig gezegd is dit de manier van het universum om je te motiveren een les te leren. Je zult iets steeds opnieuw moeten meemaken tot je er echt van leert.

Als je bijvoorbeeld alleen maar giftige liefdesrelaties hebt gehad, in een rampzalige werkomgeving hebt verkeerd, of herhaaldelijk met onaangename gebeurtenissen te maken hebt gehad, dan komt dat omdat je je lesje nog niet helemaal geleerd hebt. Als je dat doet, zal je leven veranderen.

Natuurlijk is verandering geen aureool dat op magische wijze uit de hemel neerdaalt en je leven verlicht. Zoals je met de andere wetten van karma geleerd hebt, moet jij degene zijn die ze door actie ontwikkelt. Mediteer over welke lessen je kunt trekken uit wat je overkomen is om je daden, gedachten en beslissingen bij te stellen.

11. De wet van geduld

Deze wet wordt ook wel de wet van geduld en beloning genoemd, omdat wachten met kalmte vaak op de een of andere manier loont. Om grote dingen te bereiken zijn tijd, toewijding en veel inspanning nodig. Halverwege opgeven is beslist geen optie.

De wet van geduld dicteert dat hard werken loont, vooral als je het met een vast doel doet. We hebben het niet alleen over het werk dat je beloont, maar ook over het werk dat je voor anderen doet.

In feite is het het werk dat je belangeloos doet dat de meeste waarde heeft. Karma zal je altijd teruggeven wat je geeft. Als je echt in karma gelooft, moet je beginnen geduld te kweken.

12. De wet van belangrijkheid

De laatste van de wetten van karma is de wet van belangrijkheid. Deze wordt ook wel de wet van belangrijkheid en inspiratie genoemd. Ze verkondigt het belang van individuele bijdragen in de som van een groepsgeheel. Je individuele daden blijven niet onopgemerkt, maar tellen op tot andere die de wereld beïnvloeden.

Het maakt niet uit of het een grote of kleine daad is. Het universum blijft er niet onverschillig tegenover staan. Bovendien kunnen je daden ook anderen inspireren om soortgelijke dingen te doen. Zo wordt een grotere bijdrage geleverd, waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat.

De wetten van karma zijn allemaal met elkaar verbonden

De 12 wetten van karma staan, zoals je ziet, niet los van elkaar, maar maken deel uit van één enkel principe. Ze zijn de pilaar die dit concept ondersteunt, zodat je ze kunt gebruiken om je leven op dit pad te leiden. Karma is als een boemerang die vroeg of laat bij je terugkomt, dus is het onmogelijk het te negeren.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Armstrong, J. Karma: The ancient science of cause and effect. Mandala Publishing. 2017.
  • Reichenbach, B. R. The Laws of Karma and Causation. In The Law of Karma. Palgrave Macmillan, London. 1990; 24-43
  • Reichenbach, B. R. The law of karma and the principle of causation. Philosophy East and West. 1998; 38(4): 399-410.
  • Steiner, R. Las manifestaciones del Karma. Editorial Kier. 2007.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.