De symptomen en oorzaken van atelectase

Deze aandoening kan het gevolg zijn van een trauma, een algehele anesthesie hebben ondergaan of andere oorzaken. In het artikel van vandaag vertellen we je alles over de symptomen en oorzaken van atelectase.
De symptomen en oorzaken van atelectase

Geschreven door Carmen Martín

Laatste update: 24 augustus, 2022

Het woord atelectase komt van atele-vs (onvolledig) en éktasis (expansie). Het is een aandoening waarbij een deel van de long verstoken raakt van lucht en inzakt. Vandaag vertellen we je alles over de symptomen en oorzaken van atelectase.

Deze aandoening kan de hele long of slechts één deel (kwab) betreffen. Over het algemeen treedt het op als gevolg van een obstructie van de luchtwegen of druk op het uitwendige deel van de long. De longblaasjes lopen dan leeg of ze vullen zich met vloeistof.

Dit is een veel voorkomende complicatie als het om bepaalde ademhalingsproblemen gaat. Het kan bijvoorbeeld voorkomen bij patiënten met cystic fibrosis, tumoren in de longen, longoperaties, enz.

Het kan zelfs voorkomen wanneer een persoon een vreemd voorwerp inademt. Degenen die atelectase ervaren, kunnen ademhalingsmoeilijkheden krijgen. In de onderstaande paragrafen ontdek je alles wat je over deze aandoening moet weten.

De symptomen van atelectase

De luchtwegen en longen

Als we het over de symptomen en oorzaken van atelectase hebben, dan is het belangrijk om onderscheid tussen deze aandoening en een klaplong te maken. Een klaplong treedt op wanneer lucht uit de longen ontsnapt.

Atelectase is dus een afname van de hoeveelheid lucht in de longen met een volumeverlies van de aangetaste long, terwijl een klaplong de aanwezigheid van lucht in de pleura is.

Atelectase veroorzaakt geen duidelijke symptomen. Als het slechts een deel van de long aantast of als het zich langzaam ontwikkelt, dan kunnen de symptomen onmerkbaar zijn.

Aan de andere kant, als het een groot aantal longblaasjes aantast, dan kunnen de symptomen zeer ernstig zijn. Hetzelfde geldt wanneer de aandoening zich snel ontwikkelt. Onder de symptomen van atelectase kunnen we de volgende noemen:

 • Moeite met ademhalen.
 • Onrustige of oppervlakkige ademhaling.
 • Hoesten.
 • Piepend ademhalen.
 • Thoracale pijn, die voornamelijk optreedt als de oorzaak van de aandoening trauma of longontsteking is.
 • Tachycardie of hypotensie (lage bloeddruk).
 • Cyanose, die het gevolg is van hypoxemie en het resultaat is van een afname van de uitwisseling van gassen.

Als het ademen steeds moeilijker wordt, dan is het van fundamenteel belang om medische hulp in te roepen.

Misschien ook interessant om te lezen:
Luchtwegaandoeningen bij pasgeborenen

De oorzaken van atelectase

Allereerst kan atelectase door een obstructie van de bronchiën van de bronchiolen worden veroorzaakt. Het kan ook als gevolg van druk op het uitwendige deel van de long optreden.

Algemene anesthesie is bovendien een andere veelvoorkomende oorzaak. Dat komt omdat het het normale ademhalingsritme verandert en als gevolg daarvan de uitwisseling van gassen beïnvloedt.

Anesthesie kan er daarom voor zorgen dat de longblaasjes leeglopen. Bijna alle mensen die een grote operatie ondergaan, ontwikkelen een zekere mate van atelectase.

Om de meest voorkomende oorzaken van atelectase te noemen, moeten we onderscheid maken tussen obstructieve atelectase en niet-obstructieve atelectase.

De oorzaken van obstructieve atelectase

 • Vreemde voorwerpen: dit komt vooral veel voor bij kinderen, die de neiging hebben om kleine voorwerpen in te slikken, zoals speelgoedonderdelen.
 • Slijmprop: dit is een ophoping van slijm in de luchtwegen. Het komt vaak voor tijdens een operatie, omdat het niet kunnen hoesten het moeilijk maakt om slijm te verdrijven. Dit kan ook gebeuren, omdat veel van de ingenomen medicijnen de ademhalingsdiepte kunnen verminderen. Slijm heeft daarom de neiging om zich op te hopen. Bij mensen met cystic fibrosis en astma komen slijmpropjes veel voor.
 • Tumoren: een tumor in de luchtwegen zorgt ervoor dat ze smaller worden, wat obstructie mogelijk kan maken.

De oorzaken van niet-obstructieve atelectase

 • Trauma: wanneer een trauma optreedt, vermindert de pijn de diepte van de ademhaling van iemand en kan dit tot compressie van de longen leiden.
 • Pleurale effusie: pleurale effusie bestaat uit een ophoping van vloeistof tussen de pulmonale pleura en de binnenkant van de thoracale wand.
 • Longontsteking.
 • Littekens op longweefsel. Laesies als gevolg van een longziekte of een operatie kunnen littekens veroorzaken.

De diagnose van atelectase

Oorzaken van atelectase

Om atelectase te diagnosticeren, is een gedegen klinische verkenning en een röntgenfoto meestal voldoende. Toch kunnen artsen een reeks technieken gebruiken om de diagnose te bevestigen of de ernst ervan te bepalen.

Deze technieken omvatten een CT-scan (computertomografie), bronchoscopie, echografie en oximetrie (Spaanse link). In feite maakt bronchoscopie het mogelijk om obstructies te observeren en zelfs blokkades op te heffen.

Behandeling van atelectase

De behandeling van atelectase is afhankelijk van de oorzaak. In feite kan milde atelectase zonder behandeling vanzelf verdwijnen. In gevallen die behandeling vereisen, zijn de belangrijkste opties de volgende:

 • Het elimineren van de obstructie door een bronchoscopie.
 • Kloppen op de thorax om slijmpropjes los te maken.
 • Geïnhaleerde geneesmiddelen die de luchtwegen openen. Artsen schrijven ze ook voor om slijm te verminderen.
 • In het geval van tumoren omvat de behandeling van atelectase de behandeling van de tumor.

In een aantal gevallen schrijven specialisten continue positieve luchtwegdruk (CPAP) voor. Dit is handig voor mensen die niet kunnen hoesten of hypoxemie hebben, meestal na een operatie.

Conclusie

Atelectase is een aandoening die gemakkelijk onopgemerkt kan blijven. Het kan echter ook een ernstig probleem zijn en het resultaat van een onderliggende aandoening zijn.

Het is daarom belangrijk om de oorzaken en symptomen van atelectase te kennen om zo nodig de beste behandeling vast te stellen. Als je ademhalingsmoeilijkheden hebt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.