Communicatie: jij bent verantwoordelijk voor wat jij zegt

28 april 2019
Het maakt niet uit hoe hard je je best doet. Als jouw gesprekspartner niet dezelfde denkbeelden heeft als jij of als hij jouw denkbeelden niet wil begrijpen, dan wordt communicatie op een gegeven moment onmogelijk en wordt het tijd om dat op respectvolle wijze te accepteren.

Communicatie is niet bepaald makkelijk. Dingen die je zegt kunnen soms verkeerd begrepen worden. Dit gebeurt vaak wanneer degene met wie je een gesprek voert duidelijk een andere zienswijze heeft.

In plaats van echt naar je te luisteren, zit je gesprekspartner in dit geval alleen maar te wachten tot hij kan reageren.

Vooroordelen, een subtiele manier om de werkelijkheid vorm te geven alvorens hem überhaupt te begrijpen, en de neiging om te spreken zonder na te denken zijn de meest voorkomende fouten die mensen maken tijdens het communiceren met anderen.

Dit zijn de redenen waarom we dingen soms meerdere keren proberen uit te leggen of duidelijk proberen te maken. Uiteindelijk dringen we dan toch niet tot iemand door, omdat hij het werkelijk niet begrijpt of simpelweg omdat hij het niet wil begrijpen.

Daarom is het misschien verstandiger om gewoon te accepteren dat het in sommige gevallen productiever is je energie niet langer te verspillen aan het uitleggen van iets waar toch geen oplossing voor bestaat.

Wij nodigen je uit om hier vandaag even over na te denken.

Wat jij zegt, wat je overbrengt en wat anderen hieruit opmaken

vrouw met een hartjes ballon

Het eerste vereiste om op effectieve manier met iemand te communiceren is respect. Dit aspect is echter niet altijd aanwezig.

Sommige mensen kiezen ervoor om hun stem te verheffen, denkende dat ze hierdoor misschien beter begrepen zullen worden. Anderen zijn niet in staat oogcontact te behouden of met hun gesprekspartner mee te leven. Anderen zijn juist in staat om rustig te blijven praten, ongeacht wat de ander allemaal zegt.

Laten we dit even in detail analyseren.

Lees ook:
Het gevaar van hoge verwachtingen

De vorm van communicatie die jij hebt ontwikkeld

De vorm van communicatie waar je tijdens je jeugd mee te maken hebt gehad, kan veel invloed hebben op de manier waarop je zelf later als volwassene met andere mensen omgaat.

Een meer autoritaire vorm van communicatie bijvoorbeeld, wekt een gesprek op dat gekarakteriseerd wordt door eenrichtingsverkeer, in plaats van te reageren op de dingen die gezegd worden of begrip op te brengen voor de behoeften van anderen.

Dit is meestal vanuit de richting van degene die de macht heeft naar degenen die ondergeschikt aan hem zijn.

Een persoon die op een autoritaire manier het woord neemt is niet in staat actief te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben of hier werkelijk begrip voor op te brengen.

Hij wordt beperkt door zijn vermogen om bevelen uit te delen. Dit kan er allemaal voor zorgen dat een kind het gevoel krijgt alsof wat hij gelooft of voelt niet belangrijk is.

Het tegenovergestelde van deze vorm van communicatie is zonder twijfel een vorm van democratische en effectieve communicatie. Bij deze vorm van communicatie wordt er gestreefd naar:

  •  Wederkerigheid
  • Respect
  • Wederzijds luisteren
  • De juiste mate van begrip

Een persoon die van jongs af deze vorm van communicatie aanleert, begrijpt goed hoe hij aan de behoeften van andere kan voldoen door goed na te denken over elk woord dat gezegd wordt, waardoor hij meer zelfvertrouwen ontwikkelt en zekerder van zichzelf wordt.

Bekijk ook dit artikel:
Verhoog je zelfvertrouwen

Het is belangrijk om te luisteren naar ‘wat er niet gezegd wordt’

Wanneer we zeggen dat je moet leren om te horen ‘wat niet gezegd wordt’, dan hebben we het over het ontwikkelen van empathie. Dit is een eigenschap die niet iedereen toepast in zijn dagelijkse leven.

  • Soms is een zin meer dan een aaneenschakeling van woorden die een bepaalde betekenis hebben. De gezichtsuitdrukking van degene die aan het woord is, de toon waarop hij praat en de gebaren die hij maakt, zijn allemaal dingen die deze non-verbale communicatie betekenis geven. Dit is een vorm van communicatie die soms meer betekenis kan dragen dan datgene wat werkelijk wordt uitgesproken.
  • Over het algemeen proberen we steeds vaker oogcontact te vermijden tijdens het praten. Deze vorm van non-verbale communicatie wordt vaak vervangen door het gebruik van ‘emoticons’. Zo veel van wat we tegenwoordig allemaal zeggen wordt namelijk overgebracht door middel van elektronische apparaten.
  • Het is belangrijk om tastbare relaties in het echte leven te onderhouden, relaties waarbij je oogcontact maakt en je blik wijs, intuïtief en dichtbij is. Oogcontact is de belangrijkste steunpilaar; communicatie is in eerste instantie namelijk bedoeld om emoties over te brengen.

Geef niet langer uitleg aan mensen die dingen toch alleen maar begrijpen wat ze zelf willen

vrouw met sterallures

Soms is het belangrijk te accepteren dat een bepaalde strijd een verloren strijd is. Ook al is dit misschien hard voor de ziel. Ga ervan uit dat sommige mensen misschien van je houden, maar je desondanks niet altijd zullen begrijpen.

  • Soms gaat het gesprek veel verder dan gevoelens of zelfs emoties. In dit geval hebben we het over waarden.
  • Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de familie of ouders van een persoon niet begrijpen waarom hij voor zijn partner gekozen heeft.

Je kunt het in dit geval hebben over liefde, genegenheid en meer. Deze steunpilaren in een relatie zijn voor sommige mensen echter minder belangrijk dan dingen als ‘wat anderen zullen denken’ of ‘verraad binnen de familie’.

Er zijn natuurlijk ontelbaar veel voorbeelden van dit soort situaties. Soms zijn de dingen die je zegt en waar je voor staat nutteloos voor mensen die toch niet luisteren, zelfs wanneer je een mate van begrip, respect en genegenheid probeert te ontwikkelen.

Voordat je al je energie verspilt aan een verloren strijd, is het misschien belangrijk om je te realiseren dat je in sommige gevallen geen andere keus hebt dan te accepteren dat andere mensen er andere standpunten op na houden. Dat ze jou daarom niet altijd zullen begrijpen, hoe hard je ook je best doet om jezelf uit te leggen.

Vergeet niet om anderen ondanks alles altijd te behandelen met respect.