Zeven giftige woorden die je beter niet meer kunt gebruiken

31 januari 2019
Misschien geloof je dit niet, maar giftige woorden hebben niet alleen een effect op de mensen tegen wie we ze uitspreken. Ze ondermijnen ook onze innerlijke zelf en geven ons het gevoel minder bekwaam te zijn.

In ons dagelijks leven gebruiken we veel giftige woorden. Eigenlijk moeten we ze nu onmiddellijk schrappen uit onze woordenschat.

Misschien geloof je dit niet, maar wat we zeggen, is echt van belang. Elk woord uit onze mond weerspiegelt wat we denken.

Daarom willen we in dit artikel enkele giftige woorden die we niet langer zouden mogen gebruiken, bespreken. Ze hebben een invloed op wat we doen, hoe we ons verhouden tot de mensen om ons heen en ook op hoe we ons verhouden tot onszelf.

1. ‘Raar’ is een van die giftige woorden

Afwijkend uiterlijk
“Hoe raar is dat” en “Dat is zo raar…” zijn enkele zinnen die je uiteraard meer hoort dan je zou moeten. Dit woord wijst op iets waar we meestal geen rekening mee houden: onze vooroordelen.

Elke keer dat we zeggen dat iemand raar is, nemen we aan dat wij ‘normaal’ zijn. Soms zeggen we dat iemand iets raars doet. Eigenlijk zeggen we dan alleen dat wat wij doen, beschouwd wordt als normaal.

Wie bepaalt echter wat al of niet normaal is? We zijn allemaal verschillend, maar we staan allemaal meer onder invloed van de samenleving dan we denken.

Stop dus met dit woord te gebruiken. Open je geest. Alles is aanvaardbaar!

2. “Ik heb je nodig.”

Wat? Het werkwoord ‘nodig hebben’ wordt meer gebruikt dan zou moeten. Koppels proberen op die manier aan hun partner te tonen hoe speciaal die is. Achter dit woord zitten echter vele andere gedachten die onthuld kunnen worden:

  • “Zonder jou ben ik niets”
  • “Jij bent alles voor mij”
  • “Wat zou ik zonder jou doen?”
  • “Ik hou meer van jou dan van het leven zelf…”

Een andere persoon nodig hebben om gelukkig te zijn, is afhankelijkheid, geen liefde. We blijven nodig hebben echter verwarren met het pure gevoel van liefde.

Lees ook:
Geen contact: de oplossing voor emotionele afhankelijkheid

3. “Het is jouw schuld.”

Giftige woorden kunnen iemand kwetsen
“Het is jouw schuld” is een zin die we vaak gebruiken. Het weerspiegelt de angst die we hebben wanneer we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze daden.

Dit is een van de meest verstokte giftige uitspraken, maar het is ook een zin waaraan we de minste aandacht besteden. Dit komt omdat we de neiging hebben onszelf te bekritiseren. We willen tenslotte perfect zijn!

Als je een fout maakt, aanvaard het. Het is niet erg, want iedereen maakt fouten. Schuif de schuld niet op iemand anders die niets gedaan heeft.

4. ‘Lelijk’

Dit is vergelijkbaar met het gebruik van het woord ‘raar’. Wie beslist wat lelijk is of niet?

Schoonheidscampagnes en misleidende reclame zitten vol beelden die digitaal bijgewerkt zijn. Ze tonen vlekkeloze lichamen en gezichten. Als we onze geest openen en onszelf vrijmaken van deze gedachten, zullen we beseffen dat niets lelijk is.

Alles bezit schoonheid, alles bezit eigenschappen waarop we verliefd kunnen worden of waarvoor we niet onverschillig kunnen zijn.

We kunnen iets niet aantrekkelijk vinden, maar dat betekent nog niet dat het lelijk is. Op een bepaald moment kom je tot het besef dat iedereen een andere smaak heeft.

5. “Ik kan het niet.”

Weigeren
Weet je zeker dat je het niet kan? Dit is een van de meest beperkende zinnen die mensen spijtig genoeg uitspreken en geloven. Alles is mogelijk naar je beste vermogen. Alleen gebeurt het soms dat je met je rug tegen de muur staat. Je denkt dan dat je iets niet kan bereiken, doen of overwinnen.

Je bent sterker dan je denkt. “Ik kan het niet” is een ontkenning die jou beperkt. Keer het om in “Ik kan het”, zelfs al is het moeilijk om dit te doen. Je zal zien hoe dingen veranderen. Ook je kijk op de wereld zal veranderen.

Misschien ook interessant om te lezen:
Laag zelfvertrouwen: als jijzelf je grootste vijand wordt

6. Ook ‘haat’ behoort tot die giftige woorden

Haat is een gevoel dat veel leed veroorzaakt. Dit is niet alleen bij de mensen om ons heen, maar ook wij die haat voelen, lijden. Het is als een maagzweer die in ons blijft groeien en kwetst.

Dit gevoel is echter aanwezig in zinnen als:

  • “Ik haat mijn werk”
  • of “Ik haat mijn familie”
  • of “Ik haat mijn situatie…”

We kunnen al deze dingen haten, maar doen we ook iets om de situatie te veranderen? Nee. Dat is de reden dat we gewoonweg wrok opbouwen.

Haat ondermijnt jou en vervult je met slechte gevoelens. Je KUNT jezelf er echter van bevrijden. Doe het nu. Het is het niet waard om dit te blijven voelen.

7. ‘Mislukking’

Teleurgestelde man

Mislukking achtervolgt ons. Alleen al het horen van dit woord beangstigt ons, maar toch gebeurt het dat we nog steeds zeggen “Ik ben een mislukkeling”.

Er is niets verkeerd aan mislukken. Eigenlijk is het precies het tegenovergestelde! Verander dat “Ik ben mislukt” in “Ik ben iemand die leert van elke fout die ik maak.”

Gebruik jij deze giftige woorden in je dagelijkse leven? Wees je ervan bewust dat je deze woorden uitspreekt. Het zal je helpen om op te houden met ze te gebruiken. Je kan dit veranderen. Vervang ze door positievere woorden. Je zal absoluut de veranderingen merken in je leven.