3 betaalde verlofdagen voor een "pijnlijke menstruatie"- Wat vind jij?

Sommige mensen zijn tegen deze maatregel. Want ze denken dat dit zal zorgen voor stigmatisering van de menstruatie. De waarheid is echter dat sommige vrouwen heel wat problemen ervaren tijdens deze periode.
3 betaalde verlofdagen voor een "pijnlijke menstruatie"- Wat vind jij?

Laatste update: 08 april, 2018

De controverse is begonnen. Het Italiaanse parlement heeft een interessant voorstel besproken. De discussie ging over het al dan niet verschaffen van drie verlofdagen aan vrouwen die last hebben van een pijnlijke menstruatie.

Dit idee is niet nieuw. En misschien is dat een verrassing voor jou.

 • In Japan bestaan deze betaalde verlofdagen als sinds 1947.
 • Vrouwen in Argentinië kunnen op vrijwillige basis een verlofdag opnemen als ze die nodig hebben. Maar dit is alleen mogelijk in een aantal ondernemingen en in specifieke arbeidssectoren.

Een aantal maanden terug was dit bericht een hot item in het nieuws van meerdere Europese landen, onder andere ook in het Verenigd Koninkrijk.

Hun doelstelling was om een open, geïntegreerd en progressief beleid te voeren. Sommige bedrijven wilden dit recht toevoegen aan hun interne regelgeving.

Het is mogelijk dat vele van onze lezers al dezelfde mening over het onderwerp hebben. Wat vind jij ervan om vrouwen een paar dagen betaald verlof te geven als ze last hebben van pijnlijke menstruaties?

Sommige groepen in onze samenleving zijn grote voorstanders van dit voorstel. Maar er zijn ook mensen met een andere mening. Zij vinden het geen goed idee om voor vrouwen enkele vrije dagen te geven tijdens die periode van de maand.

In dit artikel geven we je wat meer informatie. Want tenslotte is dit een interessant onderwerp om over na te denken.

Betaald verlof tijdens een pijnlijke menstruatie: argumenten voor

Betaald verlof tijdens een pijnlijke menstruatie

Elke vrouw is anders. De menstruaties van elke afzonderlijke vrouw hebben dan ook verschillende kenmerken. Sommige vrouwen ervaren weinig pijn.

 • Bij andere vrouwen is een pijnstiller voldoende om deze periode door te komen. Maar een percentage van de vrouwen hebben een erg intense, pijnlijke menstruatie die ervoor zorgt dat ze werkonbekwaam zijn.
 • Gynaecologen wijzen erop dat er twee soorten pijnlijke menstruaties zijn: of je weet niet wat de oorzaak is ofwel is er sprake van een specifiek probleem, zoals bijvoorbeeld endometriose.
 • Wanneer een vrouw last heeft van een pijnlijke menstruatie dan slaapt ze niet goed. Bovendien lijdt ze aan migraine en aan een dysforische gemoedsstemming (stemmingswisselingen). Maar het voornaamste kenmerk is dat de vrouw een pijn ervaart die tijdens die paar dagen haar ergste vijand is.
 • Een persoon met al deze symptomen kan niet honderd procent presteren. En als ze zich toch inzetten, dan doen ze dit onder invloed van zware medicatie – dat bovendien niet altijd werkt.

Door te erkennen dat dit voorkomt, is volgens sommige sectoren een manier om te vechten voor gelijkheid op het werk.

Het initiatief van het Italiaanse parlement heeft dit probleem ook zichtbaar gemaakt.

Hierdoor zorgen ze er onder andere voor dat vrouwen een betere levenskwaliteit krijgen. En in dit geval helpen ze vrouwen eigenlijk om productiever te zijn.

Betaald verlof tijdens een pijnlijke menstruatie: tegenstemmen

Buikpijn tijdens de menstruatie

Menstruatie is geen ziekte.

Verrassend genoeg zijn de meeste mensen die tegen dit voorstel zijn juist vrouwen. Zij zijn tegen het geven van één tot drie betaalde verlofdagen in geval van pijnlijke menstruaties.

 • Dit zijn de voornaamste argumenten die zij gebruiken om hun standpunt te verdedigen. Als deze regeling wordt ingevoerd, dan zal iedereen een pijnlijke menstruatie niet langer als iets natuurlijk zien maar als een ziekte.
 • Tegelijkertijd vrezen ze dat de nieuwe wet de houding van bedrijven ten aanzien van vrouwen zal veranderen. Ondernemingen zullen minder geneigd zijn om vrouwen aan te nemen, omdat ze meer kosten. De reden is dat een bedrijf geen vergoeding zal krijgen voor een werknemer die elke maand een aantal dagen afwezig zal zijn.
 • Bovendien hebben ze geen vertrouwen in de manier waarop de wet zou kunnen geschreven worden. Dit verlof zou omschreven kunnen worden als “verlof te wijten aan ongesteldheid”.

Dit kan een erg stigmatiserend effect hebben. Want men creëert een beeld van zwakheid of “niet beschikbaar” omdat de vrouw ziek is. Maar in werkelijkheid is er hier geen sprake van een ziekte.

Op dit moment staan vele posities in onze samenleving open voor vrouwen. Daarom wordt dit soort betaald verlof met argwaan bekeken. Dit geldt vooral voor vrouwengroepen dit zich in eerste instantie richten op gelijke werkomstandigheden.

De behoefte aan voorbereidende maatregelen

Overleg tussen man en vrouw

In Italië wilde men de discussie openen vanwege concrete gegevens. De vaststelling is namelijk dat vrouwen met dysmenorroe voortdurend een verlies aan werkuren veroorzaken.

Dit is een realiteit. Het gaat hier niet over discriminatie of over het plakken van etiketten. Wat zij eigenlijk wilden is zoeken naar een manier om een oplossing te bieden. Dit moet uiteraard met gepast respect en in zorgvuldige bewoordingen gebeuren.

Mogelijke voorstellen

Pijnlijke menstruaties maken je werkonbekwaam. Dit is een vanzelfsprekende werkelijkheid.

 • De beste manier is ongetwijfeld te vertrouwen op een goede diagnose. Het is belangrijk dat je weet wat de oorzaak is van deze intense pijn. Door middel van een hygiënische, farmaceutische of strategische aanpak kan je je levenskwaliteit verbeteren.
 • De mogelijkheid om een paar dagen verlof te nemen is altijd een wijze beslissing.

Laten we bijvoorbeeld naar Japan kijken. Daar is elke vrouw vrij om al dan niet van die verlofdagen gebruik te maken.

 • Want tijdens sommige maanden zal het nodig zijn om een dag verlof te nemen en tijdens andere niet. Het lichaam van een vrouw zal gedurende de menstruatie soms niet in staat zijn om te functioneren. Het gevolg is dat het voor haar bijna onmogelijk is om haar werk uit te voeren.

Maar je zal tijdens sommige maanden wel productief kunnen werken. Dan heb je geen verlof nodig.

Zoals we al zeiden, is de menstruatie bij elke vrouw anders. Het simpele feit dat deze werkelijkheid zichtbaar gemaakt werd, betekent al een stap vooruit. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.