Aan alle onafhankelijke sterke vrouwen: blijf zoals je bent

Een man die zijn stem laat horen is dapper. Een vrouw die haar stem laat horen en zich niet onderdanig opstelt, wordt echter gezien als gemeen en verbitterd. Het is tijd dat hier verandering in komt. Laat je stem horen en wees niet bang om een sterke, onafhankelijke vrouw te zijn.
Aan alle onafhankelijke sterke vrouwen: blijf zoals je bent

Laatste update: 08 januari, 2019

Vandaag de dag staan sterke vrouwen nog altijd voor allerlei uitdagingen. We kunnen nog steeds de sporen zien die ons leiden naar de patriarchale maatschappij van vroeger. Ook al hebben we inmiddels vooruitgang geboekt richting gelijkheid.

Vrouwen die onze aandacht trekken, kunnen namelijk nog dagelijks  allerlei negatieve houdingen en reacties te verduren krijgen.

Sterke vrouwen die krachtige overtuigingen hebben, verzetten zich tegen de wereld. En juist hierdoor kijken veel mensen op hen neer. 

Sterke vrouwen hechten aan vrijheid

Vrouwen die krachtige en evenwichtige emoties hebben, worden bestempeld als egocentrisch. Sommige van deze vrouwen hechten veel waarden aan hun vrijheid, hun vermogen om zelf keuzes te maken, om zelf te reageren en om te vechten voor hun eigen doelen.

Helaas wordt er echter vaak genoeg gezegd dat dit soort sterke vrouwen ‘voor altijd alleen door het leven zullen gaan’.

Vrouw in Jurk

Sommige mensen vinden zelfs dat dit soort eigenschappen ook de kans op een gelukkige relatie belemmeren.

Er bestaan echter nog altijd een hoop factoren die deze oneerlijke ongelijkheid ondersteunen. Soms zijn het zelfs andere vrouwen die deze ongelijkheid in stand houden. 

Solidariteit?

Geloof het of niet, maar er bestaan ook vrouwen die nog steeds neerkijken op hun onafhankelijke tegenhangers. Ze gaan in tegen sterke vrouwen die hun eigen weg kiezen in het leven, de vrouwen die niet met de meute meegaan en die in staat zijn veranderingen teweeg te brengen en stereotypes te doorbreken.

We zouden allemaal de vrijheid moeten hebben om onze eigen keuzes te maken en ons eigen pad te kiezen zonder hierom beoordeeld te worden. Zowel mannen als vrouwen hebben het recht om de huidige stand van zaken in twijfel te trekken. Beiden zouden de kans moeten hebben om een sterk karakter te hebben en te vechten voor hun eigen dromen.

Respect

Het geheim om goed met elkaar overweg te kunnen, is namelijk altijd respect, ongeacht iemands geslacht, sociale status of overtuigingen.

Wij hopen je hier met dit artikel over aan het nadenken te krijgen.

De eigenschappen van een sterke vrouw

Een vrouw die een sterk karakter heeft, wordt niet binnen een dag gevormd. Haar veerkracht is enerzijds het resultaat van haar hele leven en de manier waarop zij uitdagingen aangaat. Anderzijds geven deze ervaringen haar de kans om zichzelf langzaamaan te vormen.

De welbekende antropologe Helen Fisher helpt ons met haar boek The First Sex om dit te begrijpen. In dit boek legt ze uit dat vrouwen niet gewoon het resultaat zijn van hun sociale context en een persoonlijke touch, maar dat het veel dieper en gevoeliger ligt dan dat. Volgens Fisher zijn vrouwen absoluut niet het tweede geslacht, zoals Simone de Beauvoir zou zeggen.

Helen Fisher

Vervolgens maakt Fisher gebruik van de wetenschap om het volgende uit te leggen:

 • Biologisch gezien zijn vrouwen het primaire en standaard geslacht. Dit komt doordat er bepaalde chemicaliën aan een embryo moet worden toegevoegd om het mannelijk te maken.
 • Vrouwen hebben een innerlijke stem in zich die hen aanspoort om te ontwaken en dagelijks steeds een beetje meer respect te verdienen.
 • Onze genen vormen ons. Het sociale aspect is op ons overgebracht, maar deze sociale aspecten zorgen er na verloop van tijd voor dat er nieuwe innerlijke ontnuchteringen plaatsvinden die ons steeds meer definiëren. Deze ontnuchteringen vinden stapsgewijs plaats, fase voor fase.
Licht

Patriarchaat

Sommige vrouwen leiden een onderdanig leven. Hierdoor is het voor deze vrouwen moeilijker om de stap naar volledigheid en persoonlijke uitdrukking te zetten.

Dit zijn vrouwen die zichzelf in dienst stellen van het patriarchale systeem. Binnen dit systeem worden zij deel van het patriarchaat.

Laat je stem horen, zelfs als je stem bekritiseerd wordt

‘Hoe komt ze aan dat karakter? Ze is vast erg gemeen en verbitterd’.

In deze zin zit iets veel diepgaanders verborgen dan slechts een gebrek aan respect. Het onthult namelijk ook een chauvinistische mindset. Bepaalde handelingen weerspiegelen bepaalde eigenschappen. Een man die zijn stem laat horen is dapper. Maar een vrouw die haar stem en woede gebruikt en zich niet onderdanig opstelt is gemeen en verbitterd.

Geschiedenis

Hoe komt dit?

 • Dit is te danken aan het klassieke idee van een maatschappij waarin mannen dominant zijn.
 • Binnen deze maatschappij zouden vrouwen inschikkelijk en zorgzaam moeten zijn.

Soms zeggen mensen dit soort dingen zonder er echt over na te denken. Het is dan ook tijd dat we nadenken over de dingen die we zeggen en waar ze voor staan.

Vrouwen hebben evengoed als mannen het recht om een sterk karakter te hebben. Ook vrouwen zouden de kans moeten hebben om met respect voor hun dromen te vechten, hun doelen te bereiken en oude gedachtegangen in twijfel te trekken.

Wilde vrouwen

Er zijn maar weinig boeken net zo interessant en beter in staat om ons wakker te schudden voor de roeping om de maatschappij uit te dagen dan het boek Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype, geschreven door Clarissa Pinkola Estés.

Roodkapje

In dit geweldige essay gaat Estés dieper onder andere in op de culturele wortels van ‘wilde vrouwen’ door de geschiedenis. Dit boek is zonder twijfel in staat om te definiëren wat het inhoudt om een echte, krachtige vrouw te zijn.

Elke wilde vrouw gaat door een persoonlijk ontwikkelingsproces dat reikt van het diepste van haar zijn tot de persoon die ze op dit moment is. Haar uitdagingen, angsten en pijn hebben haar immers gemaakt tot de sterke vrouw die ze vandaag de dag is.

Bijzondere eigenschappen

Vrouwen beschikken allemaal over iets bijzonders:

 • Onze wortels zijn intuïtie en creativiteit. We zijn in staat verder te kijken dan onze neus lang is.
 • We luisteren naar onszelf en proberen tegelijkertijd in contact te komen met alles dat ons omringt.
 • De stereotypes en rollen die voorgaande maatschappijen ons op hebben gelegd kunnen ons niet definiëren. Vrouwen zijn meer dan hun voorouders.
 • En natuurlijk: vrouwen zijn geen zwakke, vatbare, egocentrische en verbitterde oude vrijsters.
Vrouw met Lamp

De hedendaagse sterke vrouw

 • De hedendaagse vrouw creëert haar eigen leven. Ze is moedig en heeft een krachtige stem.
 • De hedendaagse vrouw wil dingen veranderen, haar mening laten horen en ervoor zorgen dat ze het respect krijgt dat ze verdient.
 • De hedendaagse vrouw leidt haar leven op een gelukkige en evenwichtige manier die overeenstemt met hetgeen zij wil, of ze nu een relatie heeft of vrijgezel is.

Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Fisher, H., Rodrguez Halffter Eva tr, & V quez Pilar tr. (2000). El primer sexo: las capacidades innatas de las mujeres yc o est n cambiando el mundo.
 • Martín, V. G. (2016). INCITACIÓN AL ODIO Y GÉNERO.
 • Lorente, C. (2014). Mujeres con carácter. Tiempo, (1651), 70-73.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.