We vertellen alles over de trias van Virchow

De trias van Virchow is een medische term die drie factoren samenbrengt die stolling en trombusvorming beïnvloeden. Het ergste gevolg is veneuze trombo-embolie.
We vertellen alles over de trias van Virchow
Karina Valeria Atchian

Geschreven en geverifieerd door de dokter Karina Valeria Atchian.

Laatste update: 16 september, 2022

De trias van Virchow is een reeks van 3 veranderingen die in de aderen plaatsvinden, die de vorming van veneuze trombose bepalen. Dit wordt ook veneuze trombo-embolie genoemd.

Een Duitse patholoog genaamd Rudolf Virchow beschreef deze trias meer dan 150 jaar geleden voor het eerst. Hij beschreef voor het eerst de condities die nodig zijn om veneuze trombose te vormen en te verspreiden.

We zullen beginnen met het beschrijven van de trias van Virchow en vervolgens verschillende definities die ons in staat zullen stellen veneuze trombose en de gezondheidsrisico’s ervan te begrijpen.

Wat beschrijft de trias van Virchow?

De trias van Virchow omvat drie veranderingen die in de aderen plaatsvinden. Deze drie veranderingen in de aderen zijn vervolgens als volgt te omschrijven:

 • Afwijkingen in de bloedstroom.
 • Hypercoagulabiliteit: een toestand die de vorming van veneuze stolsels of trombi bevordert.
 • Endotheelschade: dit zijn laesies in de bloedvaten.

Er zijn situaties bekend als protrombotische toestanden die het verschijnen van de trias bevorderen. Als ze eenmaal verenigd zijn, dan verzamelen ze bloedplaatjes in de vorm van vallen die neutrofielen vasthouden. Bloedplaatjes zullen, samen met neutrofielen, ook veneuze trombose vormen en tot trombo-embolie leiden.

Prothrombotische toestanden: wat zijn dat?

Been met spataderen

We erven of verwerven protrombotische toestanden, waar de trias van Virchow trias veel kansen heeft om te verschijnen. Ze kunnen van aanpasbare en niet-wijzigbare risicofactoren afkomstig zijn.

Genetische mutaties kunnen bijvoorbeeld (Engelse link), wanneer ze stollingsfactoren omvatten, tot een protrombotische toestand leiden. Deze overerving is moeilijk of onmogelijk te wijzigen, omdat we vanaf het moment van conceptie gevaar lopen. Aan de andere kant zijn er systemische ziekten die de bloedstolling stimuleren, zoals:

 • Kanker.
 • Arteriële hypertensie.
 • Nefropathieën
 • Chronische veneuze aandoeningen.
 • Mensen met spataderen en veneuze insufficiëntie zijn bijzonder vatbaar.

Gewoonten en levensstijl zijn in de trombusvergelijking ook belangrijk. Zwaarlijvige mensen en rokers lopen een hoog risico. Degenen die langdurig met het vliegtuig moeten reizen, onbeweeglijk, kunnen ook het risico op stolling in hun benen vergroten.

Voor vrouwen verdient het gebruik van oestrogeen in hormonale anticonceptiva speciale aandacht. Een arts moet altijd het risico op trombose beoordelen voordat hij een dergelijke anticonceptie aangeeft.

En tijdens de zwangerschap vertraagt de druk van de baarmoeder op de aderen die naar de onderste ledematen gaan de bloedsomloop, wat ook in het voordeel van de trias van Virchow werkt. Andere bijbehorende situaties zijn onder andere:

Misschien ook interessant om te lezen:
Veneuze trombose door anticonceptiva

Wat is veneuze trombo-embolie?

Veneuze trombo-embolie groepeert twee entiteiten die vasculaire invaliditeit en overlijden kunnen veroorzaken. Ze zijn de meestvoorkomende vermijdbare doodsoorzaak bij mensen in het ziekenhuis:

 • DVT of diepe veneuze trombose
 • Pulmonale trombo-embolie

Veneuze trombus kan blijven zitten of het kan ook door de bloedbaan reizen. Als de loslating optreedt, dan worden ze embolieën en als ze het hart bereiken, dan gaan ze in het longcircuit.

Trombose van de onderste ledematen komt het meest voor. Het toont zich met een roodheid in het gebied, overgevoeligheid voor aanraking, plaatselijke hitte, krampen en ook pijn.

Als zich een trombus vormt en pulmonale trombo-embolie wordt gegenereerd, dan zijn de symptomen kortademigheid, syncope of flauwvallen, hypotensie en cyanose (blauwachtige huidverkleuring). Als ze niet snel en effectief worden behandeld dan zijn de gevolgen fataal.

Hoe de problemen van de trias van Virchow te diagnosticeren?

Vrouw is kortademig

Ten eerste is de gebruikelijke manier om diepe veneuze trombose te diagnosticeren, door middel van Doppler-echografie van het diep-veneuze systeem. De arts zal de aanwezigheid van blokkades in de bloedstroom onderzoeken of het verlies van samendrukbaarheid van de aderen beoordelen.

In gevallen die moeilijk te diagnosticeren zijn, of in onzekere gevallen, kunnen we computertomografie of nucleaire magnetische resonantiebeeldvorming van het vermoedelijke ledemaat ondergaan.

Voor pulmonale trombo-embolie is de primaire diagnosemethode computertomografie van de long (Engelse link). Soms is pulmonale scintigrafie de geprefereerde methode, wat een diagnostisch onderzoek is.

Waarom is de trias van Virchow belangrijk?

Aangezien we meer weten over bloedstolling en de trias van Virchow, zijn gevallen gerelateerd aan ziekenhuisopnames voor trombus en embolie afgenomen. We kunnen in ieder geval nog meer sterfgevallen door deze oorzaken voorkomen.

Het behouden van gezonde leefgewoonten en het verzorgen van onze ledematen is ook essentieel om het risico op hypercoagulatie in de bloedsomloop te verminderen. Praat met een arts als je vragen hebt over de stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Kasper y col., Principios de medicina interna de Harrison, edición número 19, Editorial McGrawHill.
 • Bauer K., Overview of the causes of venous thrombosis, retrieved on 01 Jun 2020, Evidence-based Clinical Decision Support- UpToDate.https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-causes-of-venous-thrombosis?search=trombosis%20venosa%20superficial&source=search_result&selectedTitle=2~109&usage_type=default&display_rank=2
 • Motta Hernández, José Wdroo, and Alexander Carvajal Cardozo. Simulación virtual del sistema de coagulación clásico y celular mediante redes de Petri aplicando la triada de Virchow. BS thesis. 2016.
 • Barrera-López, Ana Madeleine. “Pulmonary thromboembolism associated to superior vena cava syndrome thrombotic origin.” Revista Colombiana de Cardiología 24.4 (2017): 406-406.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.