Wat kan er met je hersenen gebeuren als je te veel alcohol drinkt?

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is! Lees hier waarom.
Wat kan er met je hersenen gebeuren als je te veel alcohol drinkt?
Alejandro Duarte

Beoordeeld en goedgekeurd door de biotechnoloog Alejandro Duarte.

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Sommige mensen zien alcohol als een aangename versnapering. Maar voor de ander is het niets meer dan een verachtelijk vergif. Een gif dat zelfs in de meest eerbiedige heer of keurige dame nog het slechtste naar boven kan brengen. In dit artikel bespreken we wat er met je hersenen kan gebeuren als je te veel drinkt.

Alcohol

Alcohol kun je als fataal beschouwen voor de menselijke gezondheid. Ook al menen sceptici dat dit slechts wordt verzonnen door bedrijven om van mensen te kunnen profiteren, is één ding in ieder geval zeker: naar gelang de tijd verstrijkt kan alcohol bij hevige drinkers zelfs tot seniele dementie leiden.

Volgens recente onderzoeken kan het overmatig consumeren van alcohol ernstige ziektes in het lichaam veroorzaken. Tot deze ziektes behoren onder andere:

  • Kanker
  • Cognitieve achteruitgang
  • Onomkeerbare hersenschade
  • Geheugenverlies.

Het Spaans Wetenschappelijk Instituut voor Onderzoek naar Alcohol, Alcoholisme en Andere Drugproblemen (SOCIDROGALCOHOL) riep overmatig alcoholgebruik dan ook uit tot fatale ondeugd. Ze verklaarden dat alcohol een tijdbom is voor het lichaam en dat het nog dodelijker is als alcohol wordt gemengd met andere hallucinogene middelen, omdat deze twee tezamen de bloedvaten te ver kunnen verwijden en bloedingen kunnen veroorzaken in het hele lichaam.

De belangrijkste doodsoorzaak in sommige landen

Gegevens in Europa tonen aan, dat in sommige landen op het Europese continent alcohol één van de belangrijkste doodsoorzaken is. Vooral vanwege het hoge aantal doden dat valt door alcohol in het verkeer.

Dr. Antonio Terán, secretaris van SOCIDROGALCOHOL en coördinator van het San Juan de Dios verslavingscentrum in Palencia, stelde de volgende lijst samen van psychische aandoeningen, die aan overmatige alcoholconsumptie kunnen worden toegeschreven.

Psychische stoornissen die worden veroorzaakt door alcoholmisbruik

Tijdelijke psychotische aanvallen

Deze komen voor bij nagenoeg vijfentwintig procent van de patiënten, die compleet afhankelijk zijn van alcohol.

Het Syndroom van Korsakov

De meest opvallende symptomen van dit syndroom zijn ernstige geheugenstoornissen, die zorgen voor constante verwarring en verwarring bij het herinneren van belangrijke of recente gebeurtenissen, en confabulatie, het opvullen van de gaten in het geheugen met verzinsels.

Ziekte van Wernicke

Deze ziekte wordt geheel gekenmerkt door verwarring. Desoriëntatie in tijd en ruimte en loop- en evenwichtsstoornissen zijn de meest opvallende kenmerken. Ook kan de ziekte verlamming aan de ogen en andere stoornissen in het lichaam veroorzaken.

Depressie en een laag gevoel van eigenwaarde zijn eveneens symptomen, die zich kunnen voordoen als bijverschijnselen van overmatig alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen die hallucinatie of waanzin kunnen veroorzaken.

Depressie -alcohol

Veel slachtoffers

Alcohol eist miljoenen slachtoffers per jaar. Er is vaak sprake van alcohol in het spel bij moordgevallen, aanvallen en zelfs bij gevallen van misbruik. Het zou daarom niet iets moeten zijn waar je waarde of energie uit haalt of dat je gebruikt om je goed te kunnen voelen.

Sterker nog, als je regelmatig te veel drinkt, zal je lichamelijke gezondheid daaronder lijden en komt het je geestelijke gezondheid eveneens niet ten goede.

Het is niet erg om af en toe een drankje te nemen, maar het is van belang dat je de controle over het middel niet verliest, zodat je jezelf behoedt voor stommiteiten en zodat je voorkomt dat je je lichaam beïnvloedt of zelfs aantast. Dus, bezint eer ge drinkt!


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Sullivan, E. V., Harris, R. A., & Pfefferbaum, A. (2010). Alcohol’s effects on brain and behavior. Alcohol Research & Health, 33(1-2), 127.
  • Connor J, Norton R, Ameratunga S, Jackson R. The contribution of alcohol to serious car crash injuries. Epidemiology. 2004 May;15(3):337-44
  • Truffino, J. C. (2004). Neuropsicología del síndrome de Korsakoff. Neurologia, 19(4), 183-192.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.