Wat is een normaal microbioom?

Het normale microbioom van het menselijk lichaam is eindeloos in termen van complexiteit. Sommige bacteriën zijn essentieel en blijven voor altijd, terwijl andere slechts tijdelijk in het lichaam aanwezig zijn.
Wat is een normaal microbioom?

Laatste update: 25 september, 2020

Bacteriën zijn micro-organismen die ondanks hun kleine omvang een essentiële rol spelen in het functioneren van onze wereld. Wetenschappers schatten dat ze 50% van de totale biomassa op aarde vertegenwoordigen. Mensen vertonen ook onmisbare relaties met hen via hun normale microbioom.

Het microbioom wordt ook ook wel de microbiota genoemd. In dit artikel laten we je zien wat een normaal microbioom van je lichaam is en waarvan het uit bestaat.

Wat is een normaal microbioom?

Een normaal microbioom of microbiota wordt gedefinieerd als de verzameling micro-organismen die gewoonlijk in het lichaam worden aangetroffen bij gezonde individuen, verspreid over verschillende delen van het lichaam.

De interactie is een symbiotische relatie tussen de gastheer en de bacterie, aangezien beide partijen profiteren van de relatie. Enkele voordelen zijn onder andere:

 • Bacteriën helpen bij de vertering van voedsel dat mensen op geen enkele andere manier kunnen assimileren.
 • Ze produceren vitamines en verbindingen die je niet uit andere bronnen kunt halen.
 • Ze beschermen je lichaam tegen de kolonisatie van andere micro-organismen die mogelijk pathogeen zijn, ook wel bekend als microbieel antagonisme.

Een normaal microbioom is essentieel voor het goed functioneren van onze fysiologische systemen. Bronnen zoals de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (Spaanse link) schatten dat mensen ongeveer 100 miljard micro-organismen in hun lichaam hebben. Dit toont aan dat we ons bestaan zoals het nu is, niet kunnen voorstellen zonder het microbioom.

Categorieën van de menselijke microbioom

Menselijke darmen met de nadruk op het microbioom

De term flora in het woord darmflora wordt eigenlijk op een verkeerde manier gebruikt als we het gebruik van het woord analyseren. Dat komt omdat is vastgesteld dat bacteriën op geen enkele manier verwant zijn aan planten.

Om deze reden is het beter om naar de verschillende bacteriepopulaties te verwijzen, gegroepeerd op basis van hun functies als microbiële ecosystemen.

De verzameling van al deze populaties leidt tot het normale microbioom, die we in twee categorieën verdelen: het autochtone en het allochtone microbioom.

Autochtone microbioom

Dit zijn de micro-organismen die voor onbepaalde of langdurige tijd in ons lichaam leven. Ze nemen deel aan kwantificeerbare fysiologische processen en zijn samen met onze soort geëvolueerd dankzij het feit dat ze zich hebben aangepast aan de omgeving die we hen bieden.

Allochtone microbioom

Deze micro-organismen komen in elke habitat voor en kunnen per ongeluk of tijdelijk in ons lichaam verschijnen. Ze nemen niet deel aan fysiologische processen, aangezien hun relatie met mensen gebaseerd is op toevallige ontmoetingen.

Deze algemene term kan ook worden gekwalificeerd op basis van de verblijfsduur van de organismen in het menselijk lichaam. We onderscheiden dan de volgende categorieën:

 • Latente microbioom: dit is de verzameling organismen die de gastheer tijdens zijn levenscyclus presenteert. In dit geval is het menselijk lichaam de gastheer. Populaties fluctueren meestal niet significant, en de symbiose-ratio is compleet.
 • Voorbijgaande microbioom: dit is het type met continue schommelingen in zijn populatie en is meestal niet essentieel voor het overleven van de gastheer. Factoren zoals de tijd van het jaar, de leeftijd en bepaalde medicijnen kunnen ervoor zorgen dat deze populatie verandert.

De bacteriën in ons darmkanaal zouden daardoor een voorbeeld zijn van een natuurlijk en latent microbioom. Ze zijn nodig voor de goede werking van het spijsverteringsstelsel en blijven ons hele leven in ons lichaam aanwezig.

Waar bestaat het uit?

Darmen en ingezoomd op het microbioom

In een gezond levend wezen zijn inwendige weefsels zoals bloed en de hersenen vrij van bacteriën. Daarentegen bevatten de uitwendige weefsels zoals de huid en weefsels die omgeven door slijmvliezen, zoals de darm of keelholte, overvloedige hoeveelheden symbiotische micro-organismen.

Wetenschappers schatten dat het microbioom in de darmen meer dan 400 soorten bacteriën bevat. Om daar nog verder op in te gaan: per menselijke cel schatten ze in dat er 10 microben in ons lichaam zitten.

Het is praktisch onmogelijk om alle belangrijke soorten die aanwezig zijn in het normale microbioom te behandelen. Om deze reden zijn er lijsten met de meestvoorkomende soorten per gebied.

Ze zijn ingedeeld op basis van hun algemene, incidentele, zeldzame of mogelijke aanwezigheid van pathogenen. Het microbioom heeft een zeer duidelijke vertegenwoordiging in bepaalde regio’s van het menselijk lichaam zoals:

 • De huid, gedomineerd door gram-positieve bacteriën.
 • De darmen, waar het normale microbioom ongeveer 1,5 kilo kan wegen.
 • De vagina, waar het primaire geslacht Lactobacillus is en 96% van alle microben in het gebied omvat.
 • De mond, die een van het meest complexe en heterogene microbioom in het lichaam heeft

Een essentiële microscopische wereld

Zoals we globaal hebben kunnen lezen, is het normale microbioom van het menselijk lichaam oneindig complex. Bepaalde ideeën moeten ons duidelijk zijn: sommige bacteriën zijn essentieel en blijven altijd in het lichaam, terwijl andere tijdelijk in ons lichaam aanwezig zijn.

Deze bacteriepopulaties variëren flink en zijn onder meer afhankelijk van de regio waar iemand woont en het individu zelf, maar ze vormen allemaal samen het normale microbioom van de mens.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Microbiota normal, wikipedia. Recogido a 19 de mayo en  https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
 • Bolívar, A. K., & Cátedra, D. A. MICROBIOTA ENDÓGENA DEL CUERPO HUMANO.
 • López Valencia, L. (2017). Avances en el conocimiento del microbioma humano.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.