Wat is Captopril en waar is het voor?

De effecten van captopril en thiazide diuretica zijn additief. Dat wil zeggen: het therapeutisch effect wordt versterkt, wat tot betere resultaten leidt met hun combinatie. Alvorens de behandeling met captopril te beginnen, moet de arts de eerdere antihypertensieve behandelingen van de patiënt kennen.
Wat is Captopril en waar is het voor?

Geschreven door Equipo Editorial

Laatste update: 22 december, 2022

Captopril bevat een geneesmiddel dat behoort tot de familie van Angiotensine-Converterend Enzym-remmers (ACE remmers). Het werkt door het eiwit peptidase van het actieve centrum van dit enzym te blokkeren. ACE is een enzym dat angiotensine I omzet in angiotensine II, een molecuul dat onder andere krachtige vasoconstrictieve effecten en een daaropvolgende verhoging van de bloeddruk vertoont.

Captopril was het eerste molecuul dat door structurele variatie uit het oorspronkelijke angiotensine I molecuul en de ACE-receptor werd gesynthetiseerd. Op deze manier voerden onderzoekers andere studies uit naar structurele variatie in andere moleculen met overeenkomstige receptoren.

Aanwijzingen en dosering van captopril

Binnenkant van een bloedvat

Zoals we al zeiden, gebruiken artsen dit middel vooral om hypertensie te behandelen. Specialisten schrijven het echter ook voor om andere ziekten te bestrijden. Afhankelijk van de indicatie variëren de dosis en de dosering. Laten we elk van de belangrijkste indicaties van captopril en de aanbevolen doses voor elk ervan nader bekijken.

Hypertensie

Om deze ziekte te behandelen kunnen artsen captopril toedienen in monotherapie of in combinatietherapie met andere geneesmiddelen die voor de behandeling van hypertensie geschikt zijn. Ook kunnen ze ze samen met thiazide-diuretica toedienen. De werking van captopril en thiazide-diuretica samen versterkt het therapeutisch effect, waardoor betere resultaten verkregen worden.

Alvorens met de behandeling met captopril te beginnen, moeten de artsen de eerdere antihypertensieve behandeling van de patiënt kennen, evenals de hoogte van de bloeddruk, een eventuele zoutbeperking en andere klinische situaties.

De aanvangsdosis is 50 mg per dag. Maar als na twee weken het klinisch beeld niet verbetert, kan het verhoogd worden tot 100 mg per dag of tot tweemaal per dag 50 mg. Als de arts het samen met een ander antihypertensivum toedient, zal hij de doses aanpassen op basis van wat hij/zij voor de veiligheid van de patiënt wenselijk acht.

Ontdek ook dit artikel:
7 complicaties van hypertensie

Hartfalen

Het menselijk hart

Artsen schrijven ook captopril voor om hartfalen te behandelen. In de meeste klinische proeven (Spaanse link) bestudeerden onderzoekers het effect van dit middel wanneer het samen met andere middelen wordt toegediend. Maar captopril hoeft niet samen met andere middelen toegediend te worden om werkzaam te zijn tegen deze ziekte.

Wat de aanbevolen doses betreft, bij normotensieve of hypotensieve patiënten die al behandeld zijn met diuretica en die een hypovolemische en/of hyponatremische toestand kunnen vertonen, kan een aanvangsdosis van 6,25 of 12,5 mg, driemaal daags toegediend, de omvang of de duur van het hypotensieve effect minimaliseren.

  • Bij de meeste patiënten met hartfalen is de aanvangsdosis echter driemaal daags 25 mg.
  • Ze mogen nooit een maximale dosis van 450 mg per dag van dit middel overschrijden.

Myocardinfarct

Dit is een andere indicatie voor het gebruik van deze ACE-remmer. Specialisten geven het specifiek aan voor na een myocardinfarct na 72 uur hemodynamische stabiliteit bij patiënten die in de loop van de ziekte hartfalen hebben gehad of die aanwijzingen hebben voor een verminderde ejectiefractie.

In deze gevallen moeten artsen zo snel mogelijk met de behandeling beginnen, te beginnen binnen 72 uur na het infarct. Ze beginnen met een startdosis van 6,25 mg en verhogen die tot 12,5 mg 3 maal per dag.

De arts kan de dosis naar gelang de tolerantie van de patiënt verhogen tot 3 maal per dag 25 mg, tot een dosis van 150 mg eenmaal daags. Als de patiënt symptomatische hypotensie vertoont, moet de dosis verlaagd worden.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in:
Onregelmatige slaap kan het risico op hartproblemen vergroten

Diabetische nefropathie

Captopril uit een potje

Tenslotte willen we nog een andere indicatie voor dit geneesmiddel vermelden. Het kan worden gebruikt bij insuline-afhankelijke diabetespatiënten die aan diabetische nefropathie lijden. Het maakt niet uit of ze normotensief of hypertensief zijn. Het doel van de behandeling met captopril bij deze patiënten is de progressie van de nierziekte te voorkomen, en tevens de klinische gevolgen die ermee gepaard gaan te verminderen.

De aanbevolen dosis varieert van 75 tot 100 mg per dag, verdeeld in verschillende doses. In het geval dat deze doses niet voldoende zijn om het therapeutische doel te bereiken, kan het gecombineerd worden met andere geneesmiddelen, zoals:

Conclusie over captopril

Samenvattend gebruiken artsen captopril op grote schaal om hypertensie te behandelen. Ze gebruiken het ook om andere ziekten te behandelen, zoals myocardinfarct of hartfalen.

Vanwege de krachtige werking is het van essentieel belang steeds de aanwijzingen van je arts op te volgen en geen misbruik te maken van dit soort medicatie. Je kunt zowel je arts als je apotheker raadplegen als je twijfels hebt over dit middel.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.