Vis met kwik eten tijdens de zwangerschap: een verband met autisme?

De invloed van kwik op autistische kinderen is steeds duidelijker. In dit artikel tonen we je wat het laatste onderzoek over dit onderwerp zegt.
Vis met kwik eten tijdens de zwangerschap: een verband met autisme?
Maricela Jiménez López

Geschreven en geverifieerd door de arts Maricela Jiménez López.

Laatste update: 27 april, 2019

Na tientallen jaren van onderzoek blijft de vraag hoe het komt dat zovele kinderen autisme hebben, nog steeds onbeantwoord. De reden daarvoor is dat er niet één enkele factor is. In dit artikel hebben we over het eten van vis met kwik tijdens de zwangerschap. Kan deze factor een rol spelen?

Wat is autisme?

Autisme is ook bekend als ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis die in de eerste drie levensjaren begint. Het blijft ook een leven lang duren.

In het algemeen zijn er twee fundamentele symptomen die men associeert met autisme:

 • Blijvende afwijkingen in de communicatie en in de sociale interactie.
 • Beperkende en zich herhalende gedragspatronen, interesses en activiteiten.

Lees ook dit boeiende artikel:
Kinderen die opgroeien zonder vader of moeder

Wat is autisme

Dit zijn enkele tekenen die kunnen wijzen op autisme bij kinderen:

 • Een gebrek aan communicatie met andere kinderen op de kleuterschool of op de basisschool.
 • De afwezigheid van symbolisch spelen (zorgen dragen voor poppen, huisje spelen, met autootjes spelen alsof ze echt zijn, enzovoort).
 • Deze kinderen maken ook weinig oogcontact. Ze merken eveneens de verandering niet op het gezicht van de andere persoon wanneer ze allebei iets vreemd bekijken. Bovendien vertonen kinderen met autisme niet de normale sociale glimlach wanneer ze met anderen omgaan.
 • Als ze spreken, dan is hun taal letterlijk (ze begrijpen dus dingen niet als grapjes, sarcasme, dubbele betekenissen of metaforen).

In het algemeen zijn vele wetenschappers akkoord dat genetica een factor is bij deze aandoening.

Wat is het verband tussen autisme en vis met kwik?

Onderzoeken tonen aan dat vele metalen als kwik autisme kunnen beïnvloeden bij vrouwen die bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap vis met kwik eten.

Kwik is een chemisch element met het symbool Hg en het atomisch getal 80. In de oude literatuur verwees men meestal naar kwik als vloeibaar zilver of kwikzilver. Dit element ziet er namelijk uit als zilver.

Het is een zwaar metaal dat tot het D-blok van de periodieke tabel behoort. Kwik is het enige metaalelement dat onder gestandaardiseerde omstandigheden in het laboratorium een vloeistof is.

Het onderzoek

Aan de universiteit van Bristol hebben onderzoekers een onderzoek uitgevoerd. Ze analyseerden meer dan vierduizend zwangerschappen. In dit onderzoek hebben ze een verband ontdekt tussen het kwikniveau in het bloed van de moeder en het optreden van autisme bij kinderen jonger dan 11 jaar oud.

Zij geloven dus dat ze een verband gevonden hebben tussen het ontstaan van autisme bij kinderen en de inname van besmette vis met kwik door zwangere moeders.

Deze studie richtte zich in 1991 en 1992 op pasgeboren kinderen in de voormalige graafschap Avon in Engeland. Momenteel wordt het onderzoek geleid door George Davey Smith.

In totaal omvatte dit onderzoek 15 247 zwangere vrouwen van wie de bevalling uitgerekend was tussen april 1991 en december 1992. Sindsdien maken ook de ouders, de broers en zussen en de kinderen van de deelnemers deel uit van de studie.

Kwik in vis en autisme

De studie wijst uit dat 4484 vrouwen hoge kwikniveaus in hun bloed hadden. Deze vrouwen verklaarden dat vis hun voornaamste bron van eiwitten was tijdens de zwangerschap.

Van de totale onderzochte groep kregen 177 zwangere vrouwen een autistisch kind. Bij de groep pasgeborenen hadden slechts 45 baby’s kwik in hun bloed.

Het is echter belangrijk dat we vermelden dat vele van de andere kinderen tot de lagere sociaal-economische klassen behoorden. Hun moeders aten tijdens de zwangerschap dus niet veel vis. Om die reden waren ze ook minder blootgesteld aan deze risicofactor.

De conclusie

De onderzoekers stelden ook het volgende vast. De aandoening kwam bovendien vaker voor bij vrouwen die de eerste helft van hun zwangerschap een hoog kwikniveau in hun bloed hadden.

De studie kwam dus tot de conclusie dat een hoge inname van vis met kwik tijdens de eerste helft van de zwangerschap de kansen verhoogt dat het toekomstige kind zal lijden aan een stoornis van het autismespectrum. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Kakita A, Inenaga C, Sakamoto M, et al. Neuronal migration disturbance and consequent cytoarchitecture in the cerebral cortex following transplacental administration of methylmercury. Acta Neuropathol (Berl) 2002;104:409–417.
 • Harada M. Minamata disease: methylmercury poisoning in Japan caused by environmental pollution. Crit Rev Toxicol. 1995;25:1–24
 • Amin-Zaki L, Elhassani S, Majeed MA, et al. Intra-uterine methylmercury poisoning in Iraq. 1974;54:587–595.
 • Kraepiel AM, Keller K, Chin HB, et al. Sources and variations of mercury in tuna. Environ Sci Technol. 2003;37:5551–5558.
 • Grandjean P, Weihe P, White RF, et al. Cognitive deficit in 7-year-old children with prenatal exposure to methylmercury. Neurotoxicol Teratol. 1997;19:417–428.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.