Vijf gevolgen voor je gezondheid van harde geluiden

Houd je lichaam uit de buurt van harde geluiden en stressvolle stimuli om een ​​sterker immuunsysteem te hebben. Geluidsoverlast kan je niet alleen fysiek, maar ook psychologisch beïnvloeden.
Vijf gevolgen voor je gezondheid van harde geluiden

Geschreven door Solimar Cedeño

Laatste update: 09 augustus, 2022

Geluidshinder is overal. Hoewel het onschadelijk lijkt, kunnen luidsprekers en algehele blootstelling aan andere harde geluiden en muziek met een hoog volume een negatieve invloed hebben op je kwaliteit van leven.

Daarom moet je je bewust zijn van hoe lawaai je welzijn beïnvloedt. Elke dag ondergaan ​​we een overdosis aan auditieve stimuli. Maar wanneer begint het schadelijk voor onze gezondheid te zijn?

Meestal is lawaai een ongewenste factor die gevaarlijk is voor de gezondheid. Een onderzoek uitgevoerd door verschillende Europese organisaties beschrijft lawaai als “een emissie van energie afkomstig van een trillingsfenomeen”. Het wordt gedetecteerd door oren van dieren en mensen en wekt een gevoel van ergernis op.

In wezen begint het gezondheidsrisico wanneer je enige vorm van ongemak voelt, en dit komt omdat het volume schadelijk is. Blootstelling aan harde geluiden en geluidsoverlast kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Harde geluiden: een wereldwijd probleem

Harde geluiden zijn een wereldwijd probleem

Op dit moment is lawaai een wereldwijd milieuprobleem op gezondheidsgebied. Dit is al zo’n groot probleem dat een van de doelstellingen van de Europese Unie voor het jaar 2020 is, om de geluidsoverlast te verminderen tot een niveau dat in de buurt ligt van die aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dat wil zeggen gedurende 8 uur per dag tijdens werkuren tot minder dan 85 dB. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen sommige van de verworven oorzaken van doofheid te wijten zijn aan blootstelling aan zeer hard geluid bij recreatieve activiteiten zoals:

 • bars
 • disco’s
 • concerten
 • andere muziekevenementen

Het gebruik van audio-apparaten met een hoog volume gedurende langere tijd speelt ook een rol. Daarom is het zo belangrijk om op het juiste volume naar muziek te luisteren.

De effecten van lawaai en harde geluiden gaan echter veel verder dan doofheid. In feite beïnvloeden deze stimuli je fysieke en emotionele welzijn veel meer dan je denkt. Hieronder vertellen we je meer over de gevolgen van harde geluiden voor je gezondheid.

Vijf manieren waarop harde geluiden je gezondheid beïnvloeden

1. Gehoorverlies

Dit is misschien het meest zorgwekkende effect, hoewel het bepaald niet het enige is. Beroepsmatige blootstelling aan harde geluiden en/of lawaai gedurende lange tijd is een van de belangrijkste oorzaken van gehoorverlies. Daarom is het belangrijk om je lichaam niet aan stressvolle prikkels te onderwerpen.

Dit gebeurt omdat het geluid de sensorische cellen van je binnenoor beschadigt. Op zijn beurt kan gehoorverlies diverse problemen veroorzaken waaronder:

 • angst
 • depressie
 • discriminatie
 • verminderde- werk en academische prestaties
 • sociale isolatie

2. Verhoogde kans op slaapstoornissen

Verhoogde kans op slaapstoornissen

Omgevingsgeluid is een van de belangrijkste oorzaken van slaaponderbrekingen. De effecten ervan leiden tot slapeloosheid en zorgen er ook voor dat je niet goed uitrust omdat het je slaapcycli verandert.

Wanneer slaaponderbrekingen chronisch worden, veroorzaakt dit onder andere:

 • stemmingswisselingen.
 • verminderde concentratie.
 • prestatieproblemen.
 • aanzienlijke effecten op je staat van alertheid.

3. Harde geluiden hebben invloed op je bloedsomloop

Overal en altijd worden blootgesteld aan constante harde geluiden verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Dat wil zeggen, het verhoogt de kans op angina pectoris of een hartinfarct en ook op een verhoging van je bloeddruk.

Geluidsniveaus boven 65 decibel of acute blootstelling aan meer dan 80-85 dB kunnen langdurige hartproblemen veroorzaken. Deze problemen treden op omdat een hoog volume fungeert als een biologische stressfactor die ervoor zorgt dat het lichaam bepaalde hormonen activeert, waardoor de bloeddruk en de hartslag worden verhoogd.

4. Harde geluiden leiden tot stress en maken je prikkelbaar

Stress is een reactie van je lichaam op een externe uitdaging of bedreiging. Als het echter lang duurt, heeft dat invloed op je gezondheid. Op zijn beurt is de stress veroorzaakt door harde geluiden gerelateerd aan aandoeningen van het endocriene – en immuunsysteem.

Als neveneffecten van dit proces beïnvloedt geluidsoverlast ook leer- en geheugenprocessen en interfereert het met je probleemoplossend vermogen. Bovendien verhoogt het je prikkelbaarheid en agressie.

5. Het verandert je immuunsysteem

Het verandert je immuunsysteem

Het menselijke immuunsysteem heeft veel energie nodig om goed te functioneren. Stress genereert echter een staat van alertheid die veel energie van het lichaam kost. Wanneer je lichaam wordt blootgesteld aan chronische stress, wordt een soort immunologische malaise gegenereerd.

Zoals je ziet, leidt het ene tot het andere probleem, omdat je immuunsysteem wordt aangetast en daardoor verzwakt is. Vervolgens is het vatbaarder voor bacteriën en virussen die je lichaam binnendringen en het aanvallen. Het is dus gemakkelijker voor je lichaam om virale en bacteriële ziekten op te lopen wanneer het onder stress staat, inclusief geluidsoverlast.

Hoe de effecten van harde geluiden te vermijden

Nu je weet hoeveel harde geluiden je gezondheid beïnvloeden, is het ook belangrijk dat je weet hoe je het effect ervan op je lichaam kunt verminderen. Vervolgens zullen we enkele maatregelen delen die je kunt nemen om dit te doen.

Ten eerste, ongeacht hoeveel een bepaald nummer je in beweging brengt, luister er niet op een hoog volume naar. Ga nooit meer dan 100 decibel wanneer je naar muziek luistert of tv kijkt. Je oren zullen je dankbaar zijn.

Denk erom dat als je:

 • naar een concert, evenement of feest gaat, je een paar meter van de luidsprekers of een andere geluidsbron verwijderd moet blijven. Als dat niet mogelijk is, draag dan gehoorbeschermers.
 • voortdurend wordt blootgesteld aan harde geluiden op de plaats waar je woont of op je werk, neem dan adequate maatregelen of ga daar weg.
 • met een koptelefoon naar muziek luistert je dit niet langer dan 60 minuten moet doen.

Volg deze eenvoudige tips en je zult een goede gezondheid van het gehoor behouden. Als je echter denkt dat je niet goed kunt horen, vraag dan advies aan een K.N.O.-arts zodat deze jouw specifieke situatie kan beoordelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Organización Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de la audición. (2018) [Online] Available at: www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
 • Unión Europea, Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, Junta de Andalucía. Ruido y Salud. [Online] Available at: www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=72b1d2fd-c5e5-4751-b071-8822dfdfdded&groupId=7294824

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.