Vier soorten hoogbegaafde mensen

In veel gevallen worden intellectuele gaven beïnvloed door hoe we opgroeien, omdat ze afhankelijk zijn van de middelen die we tot onze beschikking hebben.
Vier soorten hoogbegaafde mensen

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 24 augustus, 2022

Hoogbegaafde mensen zijn intelligenter dan de gemiddelde persoon. Hun IQ is hoger dan 130, wat behoorlijk indrukwekkend is. Ook al weten we dat er inderdaad intellectueel begaafde mensen zijn, weten we niet echt wat voor soort gaven er zijn.

Er zijn vier verschillende manieren waarop je intellectueel begaafd kan zijn. Vandaag zullen we naar elke manier kijken om de verschillen te analyseren.

Soorten hoogbegaafde mensen

1. Creatief begaafd

Kinderen van wie de originaliteit en verbeelding de mensen om hen heen verrast, met name hun leraren, hebben een intellectuele gave. Personen die op deze manier begaafd zijn, zijn zeer creatief.

Maar als er iets is waar creatief hoogbegaafde mensen door gekenmerkt worden, dan is het wel hun gevoel voor humor en bereidheid om deel te nemen aan alles wat met spelen te maken heeft. Ze houden van alles wat hen in staat stelt om op een creatieve en vermakelijke manier te leren.

Op dit moment is er een ernstig probleem bij het herkennen van dit soort hoogbegaafdheid. Standaard IQ-testen zijn namelijk niet geschikt om dit vast te stellen. Er is echter een specifieke test die dit wel kan en deze staat bekend als de Torrance Test of Creative Thinking.

2. Begaafd met privileges

Karakteristieken van hoogbegaafde mensen

Wij noemen dit soort hoogbegaafdheid ‘bevoorrecht’, omdat de mensen die het bezitten een leven leiden waarin ze toegang hebben tot onderwijs. Daarnaast behoren ze tot het midden of hogere deel van de samenleving.

Verplicht onderwijs volgen kan een probleem zijn voor veel jongeren die geen plezier beleven aan gestandaardiseerd onderwijs. Maar ondanks het feit dat er geen andere keuze is dan te studeren, zijn er studenten met een ‘bevoorrechte hoogbegaafdheid’.

Ze zien leren als een leuke activiteit. Daardoor blinken deze studenten ook uit in alle vakken. Ze zijn vaak zeer productief en kunnen zelfs minder uren slapen dan gemiddeld.

Het probleem begint wanneer sommige studenten zichzelf misschien beter vinden dan hun klasgenoten of wanneer ze zich in de klas vervelen, omdat het te gemakkelijk voor hen is. Als gevolg daarvan kunnen ze lui worden.

3. Begaafd in schaarste

Intellectueel beperkt

Dit soort hoogbegaafdheid omvat alle kinderen die niet over de economische middelen beschikken die ze nodig hebben en die bang zijn om te falen als gevolg van hun situatie.

Het mooie van dit soort hoogbegaafdheid is dat hoogbegaafde mensen in schaarste vaak geliefd zijn bij de mensen om hen heen, omdat ze nederig en vriendelijk zijn en een gezonde relatie met anderen opbouwen.

Soms leidt deze gave ertoe dat de personen die erover beschikken leiders worden. Ze veranderen dan echter niet in een allesoverheersende persoon, maar eerder in een rolmodel.

Mensen die begaafd zijn in schaarste zijn gevoelig en voelen zich sterk betrokken bij anderen. Dit zou heel goed de reden kunnen zijn waarom ze zo goed met anderen kunnen opschieten. In sommige gevallen kunnen ze zich echter schuldig voelen, omdat ze over hogere capaciteiten beschikken dan de mensen om hen heen.

4. Begaafd met ernstige psychische stoornissen

In de laatste groep van hoogbegaafdheid zien we tot slot een soort dat niet alleen een hoog IQ heeft. Het gaat namelijk ook gepaard met een ernstige stoornis. Zo kunnen ze bijvoorbeeld schizofrenie hebben, wat een persoonlijkheidsstoornis is, of psychoses. Deze stoornissen komen het meest voor bij dit soort hoogbegaafdheid.

Vreemd genoeg proberen deze hoogbegaafde mensen een toevluchtsoord te vinden in het intellect. Dit is een poging om te ontsnappen aan de stoornis die hen in verwarring brengt en overweldigt.

Hun gedrag weerspiegelt dat van mensen die hunkeren naar iets om te eten als een middel om te ontsnappen aan hun gevoelens, ondanks het feit dat ze niet eens honger hebben.

In sommige gevallen kunnen ze agressief of onverwacht handelen. Bovendien kunnen ze intolerant worden voor bepaalde manieren waarop anderen zich mogelijk kunnen gedragen. Om een voorbeeld te geven: het kan zijn dat ze klasgenoten niet tolereren die niet naar de klas komen of die geen andere activiteiten uitvoeren.

Hoewel intellectueel begaafd zijn soms een fascinerende eigenschap lijkt, veroorzaakt het in sommige gevallen veel problemen voor de persoon die de gave bezit.

De manier waarop ze de wereld zien is heel anders dan andere personen. Soms realiseren ze zich niet eens dat ze begaafd zijn. Elke soort heeft zijn eigen kenmerken, problemen en voor- en nadelen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.