Vegetatieve toestand: alles dat je moet weten

Een vegetatieve toestand is een toestand die optreedt wanneer alleen het primitieve brein van een patiënt actief blijft en hij zich niet langer bewust is van zichzelf en de omgeving. In dit artikel lees je wat het precies is, evenals de symptomen, diagnose en prognose.
Vegetatieve toestand: alles dat je moet weten

Laatste update: 08 september, 2020

Veel veranderingen kunnen het bewustzijnsniveau van iemand beïnvloeden. Vegetatieve toestanden nemen een prominente plaats in in dit brede onderwerp. Vroeger werd een vegetatieve toestand gebruikt om te verwijzen naar bewusteloze patiënten van wie de vitale functies over het algemeen werden vervangen.

Pas in de jaren zeventig beschreven twee gerenommeerde neurologen, Brian Jennet en Freud Plum, de aandoening wetenschappelijk. Sindsdien hebben experts meerdere artikelen gepubliceerd waarin ze de vegetatieve toestand vanuit verschillende invalshoeken analyseren. Over enkele controverses wordt zelfs nog steeds gediscussieerd.

In dit artikel leggen we de belangrijkste aspecten uit die je over de vegetatieve toestand moet weten.

Wat is een vegetatieve toestand?

Om het beter uit te leggen, gaan we de hersenen in twee delen verdelen, afhankelijk van wat ze beheersen:

 • De hersenhelften beheersen gedachten en gedrag, waardoor we ons bewust worden van onszelf en onze omgeving. Daarin vinden we de verschillende lobben, frontaal, temporaal, occipitaal en pariëtaal, met hun respectievelijke functies, uitgevoerd door de neuronen die zich in de cortex van de hemisferen bevinden.
 • Het diencephalon, dat bestaat uit de thalamus en de hypothalamus, en de hersenstam regelen de vitale functies. Deze omvatten onder meer slaap-waakcycli, lichaamstemperatuur, ademhaling, bloeddruk en hartslag. Dit deel van de hersenen is ons primitieve brein.
Dokter kijkt naar hersenen van iemand in vegetatieve toestand

Een vegetatieve staat is een langdurige toestand die optreedt wanneer de hersenhelften niet meer werken. Daarom houdt de persoon op zich bewust te zijn van zichzelf en de omgeving. Het meest primitieve brein, dat zijn vitale functies voortzet, wordt echter niet beïnvloedt.

Een aanhoudende vegetatieve toestand is een complexe neurologische aandoening waarbij patiënten wakker lijken maar geen teken van bewustzijn van zichzelf of hun omgeving vertonen.

-Monti et al., 2010-

De oorzaken van een vegetatieve toestand

Er zijn verschillende oorzaken van een vegetatieve toestand, aangezien elke aandoening die tot hersenschade leidt, deze toestand kan veroorzaken. Normaal treedt het op omdat de functie van de hersenstam en het diencephalon hervat wordt nadat het veroorzaakt is, maar hetzelfde gebeurt niet met de functie van de hersenschors of corticale functie.

De meestvoorkomende oorzaken zijn:

 • Hoofdtrauma, zoals een helmloze motorrijder die bij een ongeval hoofdletsel oploopt.
 • Een aandoening die de hersenen van zuurstof berooft, zoals een hartstilstand of ademstilstand.
 • Cerebrovasculaire aandoeningen, zoals een hersenslagader waardoor bloed de hersenen niet kan bereiken, wat leidt tot een beroerte.

Andere oorzaken zijn onder meer tumoren, bloedingen, herseninfecties en de laatste stadia van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer. Deze aandoeningen zijn niet schadelijk voor het primitieve brein, maar ze beschadigen wel de hersenschors.

Symptomen van een vegetatieve toestand

Mensen in een vegetatieve toestand kunnen een aantal dingen doen waardoor je denkt dat ze bewust zijn, zoals:

 • Hun ogen openen. De patiënten kunnen slaaptijden waarbij ze hun ogen gesloten hebben afwisselen met periodes waarin ze de ogen open houden.
 • Ze kunnen onder andere adem, zuigen, kauwen, hoesten, kokhalzen, slikken en geluiden maken.
 • Ze kunnen zelfs reageren op sterke prikkels, zoals harde geluiden en soms lijken ze te glimlachen of te fronsen.

Het primitieve brein voert deze acties echter uit zonder enig bewustzijn. Ze zijn het resultaat van onvrijwillige basisreflexen die alle mensen hebben.

Hoe kunnen artsen weten dat ze niet bij bewustzijn zijn?

Om te bepalen of iemand bij bewustzijn is, moet er intentie in zijn acties zijn. Deze intentie geeft aan dat ze betrekking hebben op hun externe omgeving:

 • Hoewel de patiënt zijn ogen kan openen en sluiten en oogbewegingen kan uitvoeren, hebben deze geen doel. De bewegingen zijn willekeurig en onafhankelijk van de stimuli. Als de patiënt bijvoorbeeld zijn ogen open heeft en je houdt een potlood voor zijn ogen, zal hij deze niet met zijn ogen volgen als je het beweegt.
 • De patiënt maakt geen vrijwillige of opzettelijke motorische bewegingen. Als ze een gebaar maken of een ledemaat optillen, is dat omdat ze reageren op intense prikkels. Ze kunnen bijvoorbeeld ontwaken en reflexen hebben vanwege harde geluiden. De rest van de bewegingen zijn primitieve reflexen, zoals onder meer zuigen, kauwen en slikken.
 • Ze kunnen niet praten en geen woord uitbrengen. Als de patiënt enig geluid maakt, is het gegrom of zijn het primitieve geluiden.
 • Als ze een mondeling of schriftelijke opdracht krijgen, zullen ze het niet opvolgen of erop reageren.
 • De patiënt vertoont fecale incontinentie en urine-incontinentie.

De patiënt is zich dus van niets bewust. Het enige dat blijft functioneren is zijn hart en longen. Met andere woorden, ze kunnen hun bloeddruk en cardiorespiratoire functies behouden.

Man in vegetatieve staat wordt verzorgd

Diagnose

De diagnose is gebaseerd op de evaluatie van de symptomen door een medische specialist. Hoewel de patiënt alle symptomen van een vegetatieve toestand heeft, moeten medische specialisten de patiënt een tijdje observeren om deze toestand te bevestigen. Als dit niet gebeurt, kunnen bepaalde tekenen van bewustzijn over het hoofd gezien worden.

Beeldvormende tests kunnen helpen om te ontdekken welk deel van de hersenen is aangetast en om te zien of het kan worden behandeld. Om te zien of er enige vorm van bewustzijn is, nemen artsen hun toevlucht tot tests zoals functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) of een elektro-encefalogram (EEG).

Helaas kunnen deze tests het bewustzijnsniveau van de patiënt niet detecteren. Ze detecteren alleen of er bewustzijn is dat niet met het blote oog kan worden vastgesteld. Deze resultaten kunnen van invloed zijn op beslissingen over langdurige zorg en de mogelijkheid van al dan niet herstel.

Prognose vegetatieve toestand

Over het algemeen wordt het na meer dan een maand als een aanhoudende vegetatieve toestand beschouwd. Deskundigen hebben echter vastgesteld dat de oorzaak van de vegetatieve toestand, de duur ervan en de leeftijd van de patiënt de factoren zijn die de prognose kunnen veranderen.

Er kan enig herstel optreden. Het is echter doorgaans minimaal, met grote resterende gevolgen en een slechte kwaliteit van leven.

Behandeling

Mensen in een vegetatieve toestand hebben uitgebreide zorg nodig. Bovenal moeten artsen en zorgverleners de volgende maatregelen treffen:

 • Preventieve maatregelen voor problemen door immobilisatie. Zweren of contracturen kunnen zich manifesteren in de gebieden waar ze op liggen en druk op uitoefenen. Ook stagneert het bloed in de aderen, waardoor trombose of bloedstolsels kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen moet de patiënt passief worden gemobiliseerd.
 • Goede voeding. Dit gebeurt via slangen die via de mond/neus naar de maag gaan, of rechtstreeks naar de maag. Voedingsstoffen kunnen ook intraveneus worden toegediend.
 • Een goede reiniging van alle slangen en de patiënt zelf om infecties te voorkomen.

De mogelijkheid dat er geen herstel is

Het is onwaarschijnlijk dat deze patiënten zullen herstellen. Artsen, familieleden en soms de ethische commissie van het ziekenhuis moeten bespreken hoe de patiënt zal worden behandeld.

Er moet ook rekening worden gehouden met de wensen van de patiënt wat deze behandelingen betreft, als deze bekend zijn of in hun testament worden gespecificeerd.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.