Tweede patiënt met hiv genezen

De tweede patiënt ooit die was genezen van hiv, kreeg een stamceltransplantatie, wat zijn herstel mogelijk maakte. Dit opent de deur naar een serieuze hoop op een definitieve behandeling van deze epidemie.
Tweede patiënt met hiv genezen

Laatste update: 18 juli, 2020

Het nieuws dat een tweede patiënt met hiv was genezen, verscheen voor het eerst in 2019. Artsen durfden echter niet te beweren dat het definitief was. Maar nu, een jaar later,  lijkt de kans dat deze genezing volledig succesvol was, steeds waarschijnlijker.

De afkorting hiv staat voor humaan immunodeficiëntievirus. Hoewel mensen de term vaak verwarren met aids, is het niet hetzelfde. Hiv is het virus zelf, terwijl aids het laatste stadium van de besmetting is. Aids staat voor ‘verworven immunodeficiëntiesyndroom’ (aquired immune deficiency syndrome)

Hiv is een virus dat bepaalde immuuncellen aanvalt en vernietigt. Deze cellen zijn de CD4+ T-lymfocyten. Ze zijn essentieel voor het functioneren van je lichaam. Dit komt omdat ze verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en coördineren van veel van de cellen van je immuunsysteem.

Er zijn veel mensen op de wereld die besmet zijn met hiv. Men schat zelfs dat 39 miljoen mensen het hebben. Vanwege het belang ervan, zullen we het in dit artikel hebben over de tweede patiënt die genezen is van hiv en wat de behandeling was.

Het verhaal van de tweede patiënt met hiv die genezen is

De tweede patiënt die genezen is van hiv wordt de ‘Londense patiënt’ genoemd. Het eerste geval, de ‘Berlijnse patiënt’ werd rond 2008 genezen verklaard. Artsen zijn echter altijd erg voorzichtig wanneer ze het hebben over het genezen van de ziekte.

Dit komt omdat hiv een virus is dat chronisch in je lichaam blijft. Het vernietigt de CD4+ T-lymfocyten, verzwakt je immuunsysteem en voorkomt dat je lichaam reageert op infecties.

Bovendien zijn de stadia van hiv ingewikkeld. Als het niet wordt behandeld kan het aids worden, het stadium waarin er volledige immunodeficiëntie is. Tot voor kort dachten wetenschappers dat het onmogelijk was om deze infectie te genezen.

Patiënten gebruiken antiretrovirale behandelingen om de infectie onder controle te houden. Op deze manier verminderen ze het risico van overdracht van het virus en het aantal kopieën dat in je lichaam aanwezig is. Hierdoor hebben mensen met hiv een betere levensverwachting.

Tweede patiënt met hiv genezen

Hoe kan een patiënt met hiv worden genezen?

Zowel de eerste als de tweede genezen hiv-patiënt werd onderworpen aan een stamceltransplantatie (link in het Spaans). Voor deze specifieke patiënt waar we het vandaag over hebben, was de transplantatie om Hodgkin-lymfoom te behandelen. Deze procedure is in 2016 uitgevoerd.

Door een stamceltransplantatie kunnen de donorcellen de cellen van de zieke vervangen. Als het echter een reguliere transplantatie was geweest, zou de patiënt nog steeds hiv hebben.

Toch besloten de wetenschappers (link in het Spaans) om een specifieke donor te kiezen. De donor had twee kopieën van een genetische mutatie in zijn witte bloedcellen. Door deze mutatie waren de cellen resistent tegen hiv en konden niet geïnfecteerd raken.

Hierdoor, toen de stamcellen de cellen van de zieke begonnen te vervangen, werden ze steeds resistenter tegen hiv. Het virus kon de cellen niet binnendringen en zichzelf ook niet in het lichaam repliceren. Hierdoor verdween het uiteindelijk.

Viruscellen

Wat betekent dit voor de geneeskunde?

Na deze interventie heeft de tweede patiënt die genezen is van hiv 30 maanden doorgebracht zonder zijn gebruikelijke hiv-behandeling te ondergaan. Er was geen teken van infectie in zijn lichaam. Hierdoor beginnen wetenschappers nu de genezing te bevestigen.

Dit feit is een mijlpaal in de geschiedenis van de geneeskunde. Hiv is een infectie die nog steeds een van de grootste gezondheidsproblemen ter wereld is. Hoewel er steeds meer behandelingen en manieren zijn om dit te voorkomen, is het nog steeds een grote doodsoorzaak.

Het feit dat er nu een tweede patiënt is die van hiv is genezen, stelt ons in staat om een veel hoopvollere kijk te hebben op de toekomst van onderzoek en mogelijke behandelingen van deze infectie. Het is gewoon een kwestie van doorgaan met het onderzoek om nauwkeurigere manieren te vinden om deze uitdaging aan te gaan.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.