Signalen dat jouw kind op school het slachtoffer is van pesten

Het is belangrijk dat je weet wat de signalen van pesten zijn. Want wellicht wil jouw kind hierover niet praten omdat het bang is of zich beschaamd voelt.
Signalen dat jouw kind op school het slachtoffer is van pesten

Laatste update: 26 april, 2018

Tegenwoordig is pesten één van de meest voorkomende problemen op scholen. Daarom moet je dus erg alert zijn voor alle signalen die een aanwijzing kunnen zijn dat jouw kind gepest wordt.

Pesten is een vorm van intimidatie of van psychologisch en lichamelijk misbruik dat zich op regelmatige basis of gedurende een lange tijd voordoet tussen schoolkinderen.

Dit type gedrag komt zelfs al voor bij kinderen tussen de drie en de zes jaar oud.

Hoe weet je of je kind het slachtoffer is van pesten?

Stoppen met pesten

 

Het is onontbeerlijk dat je aan kinderen al vanaf een jonge leeftijd de waarden respect, vriendschap en vertrouwen leert. Het is ook fundamenteel dat ze leren hoe ze zonder agressie te gebruiken kunnen reageren als iemand hen iets aandoet.

Kinderen zouden moeten beseffen dat ze over elk probleem met andere gezinsleden kunnen praten. Het is ook belangrijk dat ze weten dat ze hun gevoelens, twijfels en angst kunnen uiten. Ze moeten het gevoel hebben dat ze in vrijheid met hun ouders, leeftijdsgenoten of andere familieleden kunnen praten.

Is de communicatie tussen jezelf en je kind niet goed dan zal je nooit in staat zijn om te weten of ze lastig gevallen worden.

Want je kind kan bang zijn. Misschien durft hij of zij er thuis niet over te praten omdat het zich schaamt.

Het is ook mogelijk dat je bepaalde gedragingen opmerkt. Die kunnen erop wijzen dat het niet zo goed gaat op school of dat ze een probleem hebben met hun vrienden.

Gedrag dat erop kan wijzen dat je kind gepest wordt

Ze willen niet naar school

Soms gaan ze kwaaltjes uitvinden zodat ze niet naar school hoeven. Maar wanneer je een arts raadpleegt blijkt dat ze perfect gezond zijn.

Probeer je kind aan te moedigen om uit te leggen waarom het niet naar school wil. Bouw vertrouwen op zodat het zich vrij voelt om te vertellen waarmee hij het lastig heeft. Waarom voelt hij zich slecht of waarom wil hij niet naar school?

Veranderingen in gedrag

Gedrag dat erop kan wijzen dat je kind gepest wordt

Deze veranderingen treden langzaam en geleidelijk op. Het beïnvloedt hun persoonlijkheid. Soms willen kinderen bijvoorbeeld niet met oudere vrienden of gezinsleden praten terwijl ze vroeger extravert waren.

Ze worden zenuwachtig wanneer ze naar school moeten. Op die momenten verandert ook hun stemming.

Soms krijgen kinderen woedeaanvallen of worden ze gewelddadig en erg geïrriteerd.

Bij jongens in de adolescentie is het soms moeilijk om dit soort gedrag te onderscheiden en te herkennen als signalen. Want deze gedragingen kunnen ook gewoon zijn op die leeftijd.

Maar toch moet je alert blijven. Deze gedragsveranderingen kunnen ook een gevolg zijn van intimidatie.

Schoolspullen of kleding verliezen

Sommige kinderen beginnen persoonlijke zaken of schoolspullen kwijt te raken. Pesters gebruiken vaak dit systeem om anderen te intimideren. Kinderen gaan dan thuis geld vragen, alleen maar om het aan de pester te geven.

Chantage is een typisch element van pesten. Iñaki Piñuel is een expert in psychologisch geweld en intimidatie. Hij werkt als professor aan de Universiteit van Alcala. Hij verklaart dat de intimidatie waar schoolkinderen onder lijden meestal psychologisch is.

Dat is ook de reden dat psychosomatische symptomen het meest voorkomen.

Psychosomatische symptomen

Je kind kan verschillende lichamelijke symptomen vertonen ook al is de intimidatie psychologisch.

Dit zijn de signalen die het vaakst voorkomen:

 • Pijn bij het wakker worden
 • Duizeligheid en hoofdpijn
 • Problemen met de spijsvertering of gebrek aan eetlust
 • Beven en hartkloppingen
 • Slaapstoornissen
 • Veranderingen in de schoolprestaties

Soms raken ze hun interesse en motivatie voor hun schoolwerk kwijt. Hun concentratie en aandacht vermindert.

Wat moeten ouders doen als ze vermoeden dat hun kind het slachtoffer is van pesten?

Stel dat je hebt vastgesteld dat je kind het slachtoffer is van pesten of van intimidatie. Het eerste wat je dan moet doen is ervoor zorgen dat je je kind niet beschuldigt. Leg de schuld ook niet bij jezelf.

 • Dat dit gebeurt betekent niet dat jij een slechte ouder bent. Thuis moet je kind zich veilig en geborgen voelen.
 • Ze moeten het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. Jij bent er om hen te helpen en te luisteren. Daar kunnen ze altijd op rekenen.
 • Blijf kalm als je ontdekt dat ze gepest worden. Toon geen overbezorgdheid. Wat je kind moet zien is dat je kordaat bent, positief en dat je een sterk karakter hebt.
 • Het is belangrijk dat je naar de school gaat en met een verantwoordelijke spreekt. Zij zullen je helpen om op de juiste manier dit conflict op te lossen.
 • Onderhoud de communicatie met de school. Want zo kan je op hun steun rekenen en beide kinderen helpen zodat ze een betere opvoeding krijgen in niet-agressief gedrag.
 • De klemtoon moet liggen op verdraagzaamheid, vriendschap en wederzijds respect. Zo zullen ze opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen.
 • Je huis is de voornaamste bron van liefde en opvoeding voor je kinderen. Daar leren ze waarden en gedragingen.

Wees je ervan bewust dat kinderen te maken krijgen met pesten. Vermijd dus zelf confrontaties en gebruik geen lichamelijke of verbale agressie. Want kinderen gaan jou nadoen en gebruiken dit soort gedrag dan op andere plaatsen.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Calderón Guerrero, G. (2020). El acoso escolar, la acción docente y la responsabilidad de la escuela. Andamios, 17(43), 345-366. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632020000200345&script=sci_arttext_plus&tlng=es
 • Dirección General de Familia y Menor. (2007). Atención al maltrato infantil desde el ámbito educativo (Manual para el profesional). Murcia: Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
 • Moreno, R. M. E., Giménez, M. B., & Ruiz, S. Á. (2021). Elaboración de un cuestionario para identificar la formación del profesorado en relación con el bullying. Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad, 7(2), 36-52. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7973676
 • Piñuel, I., y Oñate, A. (2007). Mobbing escolar: Violencia y acoso psicológico contra los niños. Madrid: CEAC.
 • Sanmartín, J. (2007). “Violencia y acoso escolar”, Mente y Cerebro, 26: 12-19.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.