Risico's, oorzaken en symptomen van cor pulmonale

Chronische obstructieve longziekte is een van de hoofdoorzaken van cor pulmonale, maar er zijn verschillende andere. Lees verder om meer over de gevolgen van deze aandoening te weten te komen.
Risico's, oorzaken en symptomen van cor pulmonale

Laatste update: 20 april, 2021

Vandaag gaan we het over de risico’s, oorzaken en symptomen van cor pulmonale hebben. Cor pulmonale is een aandoening die wordt gekenmerkt door schade aan de rechterkant van het hart als gevolg van ernstige longaandoeningen. Het veroorzaakt vochtretentie en progressieve ademnood.

Therapeutische opties zijn beperkt, omdat het nodig is om het onderliggende probleem op te lossen. Lees verder om meer over deze interessante aandoening te weten te komen.

De symptomen van cor pulmonale

De symptomen van cor pulmonale zijn afhankelijk van de ernst van de ziekte en zijn het product van zowel de onderliggende longaandoening als de bijbehorende hartlaesies. Het komt daarom vaak bij mensen voor met ademhalingsmoeilijkheden (dyspnoe) die progressief beginnen.

In eerste instantie kan dit tijdens lichamelijke activiteit met matige intensiteit gebeuren, zoals lange afstanden lopen of traplopen. Het kan in ernstigere gevallen zelfs tijdens rust voorkomen.

Zodra een hartbeschadiging begint, is er zwelling als gevolg van vochtophoping (oedeem) in verschillende delen van het lichaam, zoals de benen. Stuwing van de halsaderen, gelegen in de nek en vergroting van de lever (congestieve hepatomegalie) zijn ook veelvoorkomende symptomen.

Belangrijkste oorzaken van cor pulmonale

Symptomen van cor pulmonale

Deze aandoening is aan een grote verscheidenheid aan ziekten te wijten die de goede werking van de longen beïnvloeden. Dit omvat zowel verstoring van het vaatstelsel als bronchopulmonaal weefsel.

Chronische obstructieve longziekte (COPD)

Zoals de naam suggereert, gaat deze aandoening gepaard met progressieve longschade als gevolg van constante ontstekingsreacties. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (Spaanse link) is het een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd.

De belangrijkste risicofactoren voor de ontwikkeling ervan zijn langdurig roken en blootstelling aan verbranding van biomassa. Dit laatste komt voor bij het koken op hout.

De belangrijkste symptomen van COPD zijn kortademigheid, productieve hoest en neiging tot luchtweginfecties. Longschade resulteert in verminderde oxygenatie van het bloed en kan permanente zuurstoftherapie vereisen.

Er zijn verschillende bijkomende comorbiditeiten, waaronder cor pulmonale. Dit verergert de prognose, aangezien de behandeling van beide aandoeningen heel erg moeilijk is.

Cystic fibrosis

Dit is een ziekte met een sterke genetische component die, ondanks het feit dat ze meerdere systemen kan aantasten, het meest relevant in het longgebied is. De belangrijkste kenmerkende problemen zijn secreties, vooral in het slijm dat van nature in de luchtwegen wordt geproduceerd.

Zoals je je kunt voorstellen, verhoogt dit de frequentie van dodelijke luchtweginfecties, zoals die veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa. De schade is meestal zo duidelijk dat cystic fibrosis het vaakst in de eerste maanden of jaren van het leven wordt gediagnosticeerd.

Naarmate de ziekte vordert, komt het vaak voor dat pulmonale hypertensie zich ontwikkelt en tot hartfalen leidt. Volgens studies (Engelse link) is er ook een algemene sterftecijfer bij kinderen met de diagnose cor pulmonale.

Sclerodermie

Deze term beschrijft een groep aandoeningen die fibrose en progressief falen in bijna elk orgaan veroorzaken. Fibrose is een herstelproces waarbij weefsels worden aangemaakt zonder een specifieke functie.

Dermatologische reacties komen het meest voor, ondanks het feit dat de long een van de meest aangetaste inwendige organen is. Het leidt tot diffuse interstitiële longziekte en leidt ook tot pulmonale hypertensie, zoals in het vorige geval.

Vanuit epidemiologisch oogpunt treft sclerodermie meestal vrouwen tussen de 30 en 50 jaar. Er is geen definitieve remedie en de behandeling is erop gericht om de symptomen te verlichten en de bijbehorende ontstekingsverschijnselen te verminderen.

Diagnose van cor pulmonale

Artsen gebruiken een combinatie van klinische en paraklinische elementen om een diagnose te stellen. De hartlaesies in de cor pulmonale beïnvloeden een holte, de rechterventrikel en anatomie verwijst ernaar als hypertrofie en dilatatie.

De eerste betreft een toename van de dikte van de wanden van de holte, terwijl de laatste naar een toename van de grootte van het ventrikel verwijst. Deze kunnen door middel van een eenvoudige röntgenfoto van de borstkas en een elektrocardiogram worden gezien. Het wordt vervolgens bevestigd met een echo-sonogram of via magnetische resonantiebeeldvorming.

Pulmonale hypertensie die aanvankelijk optreedt, wordt door een hartkatheterisatie bevestigd (Spaanse link). Deze techniek bestaat uit het inbrengen van een dunne buis door een ader in de liesstreek, nek of arm. De technicus schakelt het om de rechterkant van het hart te bereiken om de druk te meten.

Beschikbare behandelingen

Kind aan het vernevelen

De zuurstofbehoefte bij deze aandoening varieert, maar kan bij kinderen met cystic fibrosis al vroeg beginnen. De therapie is bij de meeste patiënten gecompliceerd, wat de bijbehorende hoge mortaliteit verklaart.

Aangezien cor pulmonale aan een andere aandoening ondergeschikt is, is de meest effectieve benadering het elimineren of verminderen van de factoren die hartbeschadiging veroorzaken. Dit kan in ernstige gevallen onmogelijk zijn en kan een longtransplantatie vereisen.

Afhankelijk van de klinische context van de patiënt, zijn er medicijnen om symptomen met betrekking tot vochtretentie te verlichten. Diuretica zijn nuttig, hoewel er enkele contra-indicaties zijn die de behandelende arts moet beoordelen.

Er zijn veel medicijnen om pulmonale hypertensie te behandelen (zoals pulmonale vasodilatoren). Deze zijn meestal niet effectief voor ziekten die cor pulmonale als complicatie veroorzaken.

Preventie van cor pulmonale

Het is voldoende om de risicofactoren voor pulmonale pathologieën te vermijden om deze aandoening te voorkomen. Enkele effectieve gezonde gewoonten zijn:

  • Stop geleidelijk met roken.
  • Kook niet met brandhout.
  • Vermijd beroepsmatige blootstelling aan giftige stoffen zoals silica, asbest en beryllium.

Cor pulmonale is een ernstige aandoening die onmiddellijke medische evaluatie vereist. Raadpleeg zo snel mogelijk een specialist als een van de bovengenoemde symptomen aanwezig is. Cardiologen zijn de professionals die je voor dit doel moet bezoeken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Barboza M. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Revista Médica Sinergia 2017;2(6):10-14.
  • Doull IJM. Recent advances in cystic fibrosis. Arch Dis Child 2001;85: 62-66.
  • Ferri C, Valentini G, Cozzi F, et al. Systemic sclerosis: demographic, clinical, and serologic features and survival in 1,012 Italian patients. Medicine (Baltimore). Mar 2002;81(2):139-153.
  • Santos L. Fisiopatología de la falla ventricular derecha en la hipertensión arterial pulmonar. Archivos de Cardiología de México 2004;74(S2):53-57.
  • Trad S, Amoura Z, Beigelman C, et al. Pulmonary arterial hypertension is a major mortality factor in diffuse systemic sclerosis, independent of interstitial lung disease. Arthritis Rheum 2006; 54(1): 184-191.
  • Zamora A, et al. Enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica progresiva. Neumología y cirugía de tórax 2006;65(S3):4-14.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.