Raak de ziel van een ander door genegenheid te tonen

Liefde en genegenheid stellen je in staat om banden op te bouwen met de mensen om je heen, vooral de mensen die je na aan het hart liggen. Het creëert positieve energie en biedt ontelbaar veel psychologische voordelen.
Raak de ziel van een ander door genegenheid te tonen

Laatste update: 28 januari, 2021

Genegenheid tonen naar een ander is een respectvolle manier om hem in zijn ziel te raken. Gebruik de juiste woorden en uitdrukkingen en probeer anderen vooral altijd te zien alsof ze een deel van jou zijn.

Zick Rubin was de eerste psycholoog die dit liefdesthema en de invloed die het op onze persoonlijke relaties heeft onderzocht. Deze auteur toonde ook aan dat er subtiele verschillen bestaan tussen liefde en genegenheid en dat het meer dan normaal is om een hechte band te hebben met de mensen die een direct deel uitmaken van ons leven.

De liefde die je voelt voor een romantische partner of een kind is echter veel intiemer. Deze liefde vereist een ander soort genegenheid. Dit soort genegenheid kan de band tussen jullie twee versterken.

We nodigen je uit hier vandaag over na te denken.

De psychologie achter het tonen van genegenheid, een kunst die recht uit het hart komt

Deskundigen op het gebied van emotionele psychologie geven aan dat genegenheid voornamelijk een sociale strategie is. Een strategie die ons in staat stelt om intiemere, betekenisvolle en langdurige banden op te bouwen.

Dit is iets waar niemand aan kan twijfelen. In persoonlijke relaties kan een persoon die zich hard of koud gedraagt namelijk wantrouwen en vooral misère veroorzaken. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om de relatie tussen vrienden, familieleden of partners.

Wij raden aan om te lezen:
De perfecte relatie

Jouw sociale brein wordt aangestuurd door een aantal neurotransmitters. Deze neurotransmitters zorgen ervoor dat je contact kunt leggen met andere mensen.  Oxytocine bijvoorbeeld is zowel een hormoon als een neurotransmitter. Het speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Daarom wordt oxytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd.

Misschien vind je het ook wel leuk om te weten dat liefde niet alleen een diepgaande rol speelt in het emotionele gedrag van mensen, maar dat het ook vaak te zien is bij dieren. Ook dieren spreken de taal van de liefde en beschikken over de gave om deze emoties te ontwikkelen.

Aanraking

Een leven zonder genegenheid is als een leeg glas

Een leven zonder emotionele gebaren houdt in dat je persoonlijke relaties niet bevestigd worden.

 • Ook is het belangrijk om te onthouden dat de hersenen van kinderen die opgroeien zonder genegenheid, aandacht of aanrakingen vaak op een ander tempo volwassen worden.
 • Angst, emotionele stress en een gebrek aan zelfvertrouwen zijn veelvoorkomende eigenschappen van kinderen die een jeugd vol trauma’s hebben gehad en waarin sprake was van een gebrek aan liefde.
 • Ook volwassenen kunnen last hebben van deze tekortkomingen, vanwege dezelfde redenen. Als je partner jou niet met voldoende genegenheid, respect en intimiteit behandelt, ervaar je eigenlijk een vorm van emotionele mishandeling. Of je dit nu doorhebt of niet.

Afstandelijkheid, agressie, sarcasme en zelfs het vermijden van oogcontact kan veel onvermijdelijk verdriet veroorzaken. Dat komt omdat het ervoor zorgt dat er een muur ontstaat tussen twee mensen.

Energie

Genegenheid is een vorm van energie die tussen mensen stroomt

Je hebt dit ongetwijfeld weleens gemerkt. Wanneer je genegenheid, respect en zorgzaamheid ervaart van de mensen om je heen, dan genereert dit een soort emotionele energie waar iedereen van kan profiteren.

Het kan erg verrijkend zijn om dit soort positieve energie te creëren – het kost niets en is veel waard. Daarom zou je altijd moeten proberen om het volgende te oefenen:

 • Kijk de mensen die tegen jou praten aan en geef ze aandacht.
 • Luister naar ze met empathie en gebruik bevestigende woorden:
  • ik begrijp het, ik weet het, ik realiseer het me, ik weet waar je doorheen gaat, je hebt gelijk, ik kan me heel goed in je verplaatsen…
 • Maak gebruik van deze simpele gebaren om positieve emoties op te wekken:
  • een glimlach, een aanraking, gelach, een arm om iemands schouder…
 • Aarzel niet om op een rustige toon te praten. Probeer niet te schreeuwen en niet bespottend of minachtend te zijn.

Probeer deze gezonde gewoontes tot slot niet alleen zelf in de praktijk te brengen, maar verwacht ook dat anderen dat doen.

Je verdient respect en ook jij zou daarom moeten profiteren van deze gebaren die ware liefde omvatten, het vermogen waar iedereen over zou moeten beschikken om door genegenheid de ziel van een ander te raken. 


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Leblanc, É., Dégeilh, F., Daneault, V., Beauchamp, M. H., & Bernier, A. (2017). Attachment Security in Infancy: A Preliminary Study of Prospective Links to Brain Morphometry in Late Childhood. Frontiers in Psychology, 8, 2141. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02141
 • Walsh, E., Blake, Y., Donati, A., Stoop, R., & von Gunten, A. (2019). Early Secure Attachment as a Protective Factor Against Later Cognitive Decline and Dementia. Frontiers in Aging Neuroscience, 11, 161. https://doi.org/10.3389/fnagi.2019.00161

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.