Overmatige blootstelling aan beeldschermen bij kinderen

Overmatige blootstelling aan beeldschermen tijdens de kindertijd kan negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling hebben. Het kan zelfs het leren en relaties beïnvloeden.
Overmatige blootstelling aan beeldschermen bij kinderen

Laatste update: 22 januari, 2021

Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat overmatige blootstelling aan beeldschermen bij kinderen met een slechtere cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geassocieerd. Als we het over schermen hebben, dan bedoelen we smartphones, tablets, televisie, computers, enzovoort.

Ouders weten vaak niet wat de gevolgen van te veel schermtijd voor hun kleintjes zijn. Voor dit artikel zullen we in het bijzonder uit de recente studie (Engelse link) van Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., en Tough, S. (2019), gepubliceerd in JAMA Pediatrics, van de American Academy of Pediatrics putten.

Het onderzoek, genaamd Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening Test, legt verschillende gevolgen bloot die kinderen kunnen krijgen als ze de bovengenoemde apparaten overmatig gebruiken.

Wetenschappelijk onderzoek naar overmatige blootstelling aan beeldschermen bij kinderen

We gaan de inhoud van de studie en de implicaties ervan in secties opsplitsen. Op die manier wordt het wetenschappelijk onderzoek namelijk gemakkelijker te lezen en te begrijpen.

De studie

Kind speelt op een tablet

Deze studie volgde de ontwikkeling van 2.400 Canadese kinderen op de voet. Het toonde experimenteel aan dat hoe langer het kind op de leeftijd van 2 en 3 jaar voor schermen doorbracht, hoe slechter hij op 4 en 5-jarige leeftijd presteerde. Het onderzoek onderzocht de vooruitgang van het kind in 5 domeinen:

 • Communicatie
 • Grove motoriek
 • Fijne motoriek
 • Probleemoplossingen
 • Sociale vaardigheid

Om communicatief meesterschap te beoordelen, vroegen ze het kind bijvoorbeeld of ze zinnen van vier woorden konden maken of delen van het lichaam konden identificeren.

Ondertussen werd hen voor motorische vaardigheden gevraagd om op hun voeten te staan of kralen aan een touwtje te doen. Vervolgens stelden ze vast dat hoe meer tijd deze kinderen voor de schermen doorbrachten, hoe slechter ze bij deze oefeningen presteerden.

Wetenschappers stellen dat de hersenen gedurende de eerste 5 levensjaren erg gevoelig zijn voor prikkels. Dit staat als de kritieke periode bekend. In feite is het erg belangrijk voor groei en volwassen worden.

Gevolgen van overmatige blootstelling aan beeldschermen bij kinderen

Alles lijkt erop te wijzen dat kinderen door overmatige blootstelling aan beeldschermen belangrijke kansen missen. In het algemeen kan het onder andere het volgende bij kinderen verstoren:

 • Sociale en communicatieve ontwikkeling (interactie met andere mensen).
 • Motorische vaardigheden, het bevorderen van een zittende levensstijl.
 • Ontwikkeling van nauwe banden met mensen.
 • Leren en emotionele regulering.

Wanneer kinderen naar schermen kijken, dan kunnen ze het vermogen verliezen om interpersoonlijke, motorische en communicatieve vaardigheden onder de knie te krijgen, zoals vermeld in het bovengenoemde onderzoek.

Dit leidt ons daarom tot een zeer ernstige conclusie: overmatige blootstelling aan beeldschermen beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen op alle niveaus. Dat wil zeggen, het kan ze minder intelligent, minder vaardig en minder bekwaam maken dan kinderen die beeldschermen rationeel en verantwoord gebruiken.

Socio-economische en geslachtsvariabelen

Kinderen verdiept in hun smartphone

Volgens het onderzoek spenderen meisjes minder tijd achter beeldschermen. Ze halen op de 5 genoemde domeinen ook betere scores dan jongens. Aan de andere kant is de drastische afname van groepsspellen, die tot voor kort de belangrijkste bron van bekrachtiging en sociaal-emotioneel leren bij kinderen waren, zorgwekkend.

Te veel schermtijd elimineert individueel en groepsspel voor kinderen. Een andere belangrijke bevinding van het onderzoek is bovendien dat kleuters die meer voorgelezen werden, meer bewogen, meer sliepen of ouders hadden met een lager depressieniveau, veel beter presteerden.

Het toonde ook aan dat mensen op het laagste sociaaleconomische niveau de meeste schermtijd gebruikten. Als gevolg hiervan werden kinderen in deze bevolkingsgroep het meest getroffen.

Kinderen ondervinden gevolgen van overmatige blootstelling aan schermen

Hoewel onderzoekers het afgelopen decennium wetenschappelijk bewijs (Engelse link) hebben geleverd dat er schadelijke gevolgen van overmatige blootstelling aan beeldschermen bij kinderen zijn, heeft deze studie belangrijke resultaten opgeleverd.

Voor het eerst laat een grote studie met 2.400 proefpersonen een directe relatie tussen een overmatige blootstelling aan beeldschermen en een slechtere ontwikkeling zien.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


 • Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews21, 50-58.
 • Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. JAMA pediatrics173(3), 244-250.
 • Tandon, P. S., Zhou, C., Sallis, J. F., Cain, K. L., Frank, L. D., & Saelens, B. E. (2012). Home environment relationships with children’s physical activity, sedentary time, and screen time by socioeconomic status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity9(1), 88.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.