Ontdek hoe lawaai je stemming beïnvloedt

Lawaai beïnvloedt je stemming en uiteraard de gezondheid van het gehoor. De effecten van lawaai variëren van een slecht humeur tot doofheid. Lees verder voor meer informatie!
Ontdek hoe lawaai je stemming beïnvloedt

Laatste update: 03 september, 2020

Lawaai beïnvloedt je stemming, volgens wat de wetenschap vooral in de afgelopen jaren heeft vastgesteld. Ten eerste moeten we opmerken dat overmatig lawaai doofheid veroorzaakt en dat dit probleem een hele reeks extra psychologische problemen met zich meebrengt.

Ten tweede vormt lawaai op zichzelf een agressieve stimulans voor de hersenen. Geluiden zoals bellen, hoorns, sirenes en dergelijke luiden alarmbellen waardoor het lichaam in alarmhouding springt. Het resultaat is meer stress, een van de belangrijkste manieren waarop lawaai de stemming beïnvloedt.

Daarnaast overprikkelen overtollige geluiden de hersenen. Lawaai is bijna altijd gelijktijdig aanwezig wanneer de dagelijkse activiteiten zich ontwikkelen. Dit zorgt er vervolgens voor dat je hersenen zich op veel aspecten tegelijk concentreren en de cognitieve prestaties beïnvloeden. Dit is dus een andere manier waarop lawaai je stemming beïnvloedt.

Hoe lawaai je stemming beïnvloedt

Vrouw met haar handen tegen haar oren

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mogen geluidsniveaus niet hoger zijn dan 65 decibel. Overschrijding van dit niveau heeft een negatieve invloed op het sociale gedrag van mensen. Dit verhoogt in het bijzonder angstgevoelens, prikkelbaarheid en gevoelens van hulpeloosheid.

Volgens beschikbare gegevens bevestigen zeven op de tien mensen ook dat ze zich niet kunnen concentreren door lawaai. Lawaai beïnvloedt de aandachtsspanne en kan op de lange termijn zelfs leiden tot leer- en geheugenproblemen. Bovendien voelen de meeste mensen zich humeurig als er veel lawaai in hun omgeving is.

Een andere manier waarop lawaai de stemming beïnvloedt, is tijdens het rusten. Mensen hebben een rustige omgeving nodig om in slaap te kunnen vallen. Als er geluiden in de omgeving zijn, manifesteert zich vaak slapeloosheid of wordt de rust onderbroken. Dit heeft meerdere psychologische en fysieke gevolgen.

Auditieve architectuur

Auditieve architectuur is gerelateerd aan de manier waarop geluid de stemming beïnvloedt. De wetenschap heeft vastgesteld dat de akoestische eigenschappen van een huis, een gebouw of welke constructie dan ook, rechtstreeks van invloed kan zijn op de emoties van mensen. Dit is waar auditieve architectuur om draait.

Deskundigen wijzen erop dat de manier waarop een constructie wordt gebouwd bepalend is voor de akoestische eigenschappen ervan. En deze eigenschappen hebben op hun beurt rechtstreeks invloed op de gemoedstoestand van mensen. Auditieve architectuur is gerelateerd aan het ontwerp van een plek en de materialen waarmee deze is gebouwd.

Een van de wetenschappers op dit gebied is Trevor Cox, een akoestisch ingenieur aan de Universiteit van Salford in Manchester, Groot Britannië. Hij wijst erop dat structuren zoals die van de Hagia Sophia in Turkije zo’n akoestische esthetiek hebben dat je, wanneer je er binnen stapt, een gevoel van vrede en spiritualiteit ervaart.

Een studie in dit verband onthulde dat kort luisteren naar een toon van 110 Hz de activiteit in spraakcentra vermindert en activiteit overbrengt naar hersengebieden die verband houden met abstractie en creativiteit.

Muziek en stemming

Muziek beïnvloedt je stemming ook

De invloed van geluiden is zo groot dat er in feite al een heel gebied is gewijd aan op muziek gebaseerde studie en therapie. In dit verband gaf een studie (link in het Engels) van de Universiteit van Bari (Italië) en de Universiteit van Helsinki (Finland) bijvoorbeeld aan dat muziek de biochemie van emoties verandert.

De studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature, geeft aan veranderingen in dopaminereceptoren werden waargenomen met de muzikale stimulus. Deze studie is de eerste benadering die tracht te beginnen met niet-farmacologische behandelingen voor stemmingsstoornissen.

Muziekbehandelingen worden ook gebruikt bij Alzheimer- of Parkinson-patiënten, die goede resultaten hebben opgeleverd. Als muziek al die kracht heeft, is het dus duidelijk dat lawaai de stemming ook andersom beïnvloedt.

Preventie en aanbevelingen wanneer lawaai je stemming beïnvloedt

Grote steden hebben problemen met geluidsoverlast. In het ideale geval zou iedereen zich dus moeten inzetten om het geluidsniveau in hun dagelijks leven te verminderen. Vrijwillige acties, zoals niet toeteren als het niet nodig is, luide muziek vermijden of niet op zeer luide toon spreken, zullen echt helpen.

Het is ook belangrijk dat mensen gehoorbeschermers gebruiken wanneer ze zich in een lawaaierige omgeving bevinden waar lawaai onmogelijk te beheersen is. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig de stilte op te zoeken.


Alle aangehaalde bronnen zijn grondig gecontroleerd door ons team om hun kwaliteit, betrouwbaarheid, actualiteit en geldigheid te waarborgen. De bibliografie van dit artikel werd beschouwd als betrouwbaar en wetenschappelijk nauwkeurig.


  • Galindo, M. (2003). La acústica en espacios religiosos católicos: iglesias Gótico-Mudéjares (Doctoral dissertation, Universidad de Sevilla).
  • Quarto, T., Fasano, M. C., Taurisano, P., Fazio, L., Antonucci, L. A., Gelao, B., … & Pallesen, K. J. (2017). Interaction between DRD2 variation and sound environment on mood and emotion-related brain activity. Neuroscience, 341, 9-17.
  • Herranz Pascual, K., & López Barrio, I. (2000). Modelo de impacto del ruido ambiental.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.